Otsing

03/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

16 tammo joosepMk 16:14−20 (Mt 28:16−20; Lk 24:50−53; Ap 1:9−14)
Jeesuse taevaminek tähistas tema maapealse tegevuse lõppu. Ometi pole see lihtsalt õnnelik lõpp, vaid millegi täiesti uue algus. Just sellepärast on see sündmus seotud misjoni- ja ristimiskäsuga. Veel lisandub siia vaimuandide tõotus ja kinnitus, et Issand jääb omadega kuni ajastu lõpuni.

Taevaminekust räägitakse Uues Testamendis palju. Jeesus viitas sellele oma kõnedes (Jh 6:62; 13:3,33; 14:28). Peetrus mainib taevaminekut vahetult pärast Püha Vaimu väljavalamist (Ap 2:33j; 3:21; 5:31). Stefanos nägi taevaid avanevat (Ap 7:56). Paulus räägib oma kirjades Jeesuse taevaminekust (Ef 4:8−10; 1Ts 1:10; 1Tm 3:16). Tunnistus taevaminekust läbib kirja heebrealastele (Hb 2:9; 4:14; 6:19) ja Johannese ilmutust (Ilm 1:13; 5:6; 14:14; 19:11–26). Sellel sündmusel on Jeesuse elus, koguduse usus ja apostlite kuulutuses eriline koht.


Jeesuse taevaminekuga saab jüngritele selgeks, et nende elus on alanud täiesti uus periood. Nad peavad nüüd hakkama tegutsema suhteliselt iseseisvalt. Korraga on kogudusel kohustus „kõige maailma" (Mk 16:15), „kõigi rahvaste" (Mt 28:19; Lk 24:47) ja „kogu loodu" (Mk 16:15) ees, „Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni" (Ap 1:8). Uue vastutuse universaalsus vastab Jeesuse tõotusele: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal" (Mt 28:18).

Jeesuse taevaminek pole lihtsalt õnnelik lõpp, vaid millegi täiesti uue algus.

17 vikerkaar-1Taevast lähtuvalt omandab jüngrite arusaam oma tulevasest missioonist uue avaruse. Kaks valgeis rõivais meest ütlevad: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat" (Ap 1:11). Nende pilgud suunatakse taevast tulevikku. Nelipühal saavad nad ümbritsevale maailmale uue vaate „...ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all" (Kl 1:23).

Kindlasti pole siin silmas peetud maailma valitsemist, nagu saatan pakkus seda Jeesusele kõrbes (Mt 4:8jj). Siin antakse kogudusele sõnum ja vaimuannid maailma teenimiseks. Usklikke saatvad imed on päästva ja tervendava iseloomuga. „Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju" (Lk 10:19 vrd Ap 28:3jj). Hilisem kujutlus, et inimene saab ristimises ihuliku kaitse ja surematuse, võis saada siit alguse. Kuigi siin kirjeldatakse lihtsalt Jeesuse ürituse jätkumist haigete tervendamises ja muudes väeavaldustes.

Paulus rõhutab, et Isa on pannud Poja istuma oma paremale käele „...kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele" (Ef 1:21j). See sõnum rajaneb usul, et kogudus kui Kristuse ihu on kantud ja juhitud nähtamatust vaimsest jõust, mida ei suuda võita absoluutselt miski (vrd Ef 4:8jj).

Nii võime öelda, et samamoodi nagu Jumala taevaliku väe ja suuruse rõhutamine pärast Iisraeli vangipõlve aitas ületada rahvuslikult kitsarinnalist Jeruusalemma austust, tähistab Jeesuse lahkumiskõne ja taevaminek lahtiütlemist liialt individualistlikust ja kitsast Kristuse kujutlusest (vrd Jh 14−16). Siin antakse jüngrite usule ja tegevusele uus avarus ja suurem nägemus nende Õpetaja elust ja tegevusest. Ülestõusnud Jeesus Kristus oma Isa paremal käel on nagu „Archimedese punkt", mis võimaldab tõsta seda maailma selle alustelt. See on kõigi vaimulike andide ja väeavalduste tingimatu läte. Sellest punktist lähtuvalt on kõik pimeduse, patu ja surma väed võidetud (Mt 16:18).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Kui tähtsaks oleme pidanud sõnumit Jeesuse taevaminekust?
2. Mida Jeesuse läkitus on tähendanud meie isiklikus elus?
3. Millist abi oleme kogenud oma isiklikus elus?
4. Mis mõttes avardab nägemus Jeesusest Isa paremal käel meie usulist arusaama?
5. Mida see sõnum kogudusele tähendab?
6. Mis mõttes on meil meelevald kurjusejõudude üle?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke