Otsing

04/2013
16 tammo joosepJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! ... Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele!" (Mt 18:15−20).

Need Jeesuse sõnad on keskne kommentaar leppimise ja andestuse küsimuses. Selle juhise eesmärk on ühene: „Võita oma vend või õde tagasi". Isiklik konflikt on kujunenud kogudust, ja võimalik, et ka avalikkust, häirivaks küsimuseks. Kuidas lahendada olukord nii, et vältida venna või õe ükskõikset kõrvaleheitmist kui ka kõikelubavat leplikkust. Andestuse kvantitatiivset külge, kui palju on üldse võimalik andestada, siin ei käsitleta.

Me kõik vastutame oma venna ja õe eest. Vahel tundub, et kõige lihtsam on süüdlased välja heita. Kui merel tõusis torm, arutasid laevamehed, et sellel eluohtlikul olukorral on kindlasti süüdlane – leiti Joona ja heideti ta üle parda. Kuid Jumal ei taha kedagi kaotada, ta toob eksinu isegi kala kõhust välja. Jeesus räägib heast karjasest, kes läheb otsima üht kadunut ja toob ta karja juurde tagasi.

Jeesus ütleb, et venna tõeteele juhtimiseks suhtle temaga kõigepealt nelja silma all. Võimalik, et probleem laheneb juba enne, kui tuleks venda manitsema hakata. Kui ta sind kuuleb ja teeb kõneldust oma järeldused, siis sa oled oma venna tagasi võitnud.

Aga kui ta sind ei kuula? Siis võta üks või kaks tunnistajat ja mine räägi nende juuresolekul. Selle tulemuseks on kollektiivne otsus. Asja on enne koguduse ette toomist ühiselt uuritud. Alles siis, kui ta ka nüüd ei kuula, „kõnele sellest koguduse ees"! Kogudus ei ole veel avalikkus. Kogudus on nende kogu, kes püüavad elada ühisest usust lähtudes. Koguduse ülesanne on patustanu tagasi võita.

Koguduslikud suhted on alati isiklikud. Kui mulle midagi venna juures ei meeldi, pean ma suutma seda nii isiklikult kui ka vajaduse korral ühiselt väljendada. Paulus ütleb: „Jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed... et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – Kristus" (Ef 4:15,25).

Aga mis siis, kui eksinud vend või õde ka kogudust ei kuula? „Siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner!" Väljaheitmise põhjuseks on patt. Kes otsustab, mis on ja mis pole patt? „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas" (Mt 18:18).

Kuid sellega Jeesuse juhis ei lõpe. Jeesus kutsub meid eestpalveid tegema. „Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas" (s 19). Kogudusliku meelevalla kõige olulisem vahend pole noomimine ja väljapanemine, vaid üksmeelne palve vaeste patuste eest. Just sellisele palvele on antud tõotus: „siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas."

„Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." Meie keskel on ristilöödu. Vahel on ta seal kannatajana, vahel ka alusetult süüdistatuna. Me kõik oleme tema ihusse haavu löönud. Üksnes need, kes mõistavad lunastuse ja andestuse saladust, suudavad koguduse ringis püsida ja õiglasi otsuseid langetada. Jeesus õpetab „Meie Isa" palves: „Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele."

Kas see Jeesuse juhis on laiendatav ka ametkondlikele, tööalastele ja kolleegide vahelistele konfliktidele? Paistab, et see juhis on antud eelkõige isiklike ja koguduslike konfliktide lahendamiseks. Kuna jutt on kogudusest (ekklesia) ja mitte avalikust kohtust (nagu 1Kr 6:1jj), siis ei toetuta siin juriidilisele õigusele, vaid ühisele moraalsele hinnangule.

Omaette probleem on „võtmete meelevalla" küsimus. „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas". Kiriku ajalugu näitab, et mida enam hakati konfliktide lahendamisel rõhutama institutsionaalset õigust, seda enam rakendati ilmalikku seadusandlust. Kalvinistlik Genf on olnud siin hoiatavaks eeskujuks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

Milliseid konflikte on sul tekkinud kaaskristlastega?
Kas sul on tulnud rakendada neid Jeesuse poolt antud juhiseid?
Kuidas nende juhiste rakendamine on toiminud?
Kuidas suhtuda ilmalikusse kohtusse?
Milline mõju on palvel konfliktide lahendamisele?
Kas ja millistel eeldustel on Jeesuse antud põhimõtted rakendatavad ka ilmaliku elu valdkondades?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke