Otsing

04/2013
16 tammo joosepJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! ... Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele!" (Mt 18:15−20).

Need Jeesuse sõnad on keskne kommentaar leppimise ja andestuse küsimuses. Selle juhise eesmärk on ühene: „Võita oma vend või õde tagasi". Isiklik konflikt on kujunenud kogudust, ja võimalik, et ka avalikkust, häirivaks küsimuseks. Kuidas lahendada olukord nii, et vältida venna või õe ükskõikset kõrvaleheitmist kui ka kõikelubavat leplikkust. Andestuse kvantitatiivset külge, kui palju on üldse võimalik andestada, siin ei käsitleta.

Me kõik vastutame oma venna ja õe eest. Vahel tundub, et kõige lihtsam on süüdlased välja heita. Kui merel tõusis torm, arutasid laevamehed, et sellel eluohtlikul olukorral on kindlasti süüdlane – leiti Joona ja heideti ta üle parda. Kuid Jumal ei taha kedagi kaotada, ta toob eksinu isegi kala kõhust välja. Jeesus räägib heast karjasest, kes läheb otsima üht kadunut ja toob ta karja juurde tagasi.

Jeesus ütleb, et venna tõeteele juhtimiseks suhtle temaga kõigepealt nelja silma all. Võimalik, et probleem laheneb juba enne, kui tuleks venda manitsema hakata. Kui ta sind kuuleb ja teeb kõneldust oma järeldused, siis sa oled oma venna tagasi võitnud.

Aga kui ta sind ei kuula? Siis võta üks või kaks tunnistajat ja mine räägi nende juuresolekul. Selle tulemuseks on kollektiivne otsus. Asja on enne koguduse ette toomist ühiselt uuritud. Alles siis, kui ta ka nüüd ei kuula, „kõnele sellest koguduse ees"! Kogudus ei ole veel avalikkus. Kogudus on nende kogu, kes püüavad elada ühisest usust lähtudes. Koguduse ülesanne on patustanu tagasi võita.

Koguduslikud suhted on alati isiklikud. Kui mulle midagi venna juures ei meeldi, pean ma suutma seda nii isiklikult kui ka vajaduse korral ühiselt väljendada. Paulus ütleb: „Jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed... et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – Kristus" (Ef 4:15,25).

Aga mis siis, kui eksinud vend või õde ka kogudust ei kuula? „Siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner!" Väljaheitmise põhjuseks on patt. Kes otsustab, mis on ja mis pole patt? „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas" (Mt 18:18).

Kuid sellega Jeesuse juhis ei lõpe. Jeesus kutsub meid eestpalveid tegema. „Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas" (s 19). Kogudusliku meelevalla kõige olulisem vahend pole noomimine ja väljapanemine, vaid üksmeelne palve vaeste patuste eest. Just sellisele palvele on antud tõotus: „siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas."

„Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." Meie keskel on ristilöödu. Vahel on ta seal kannatajana, vahel ka alusetult süüdistatuna. Me kõik oleme tema ihusse haavu löönud. Üksnes need, kes mõistavad lunastuse ja andestuse saladust, suudavad koguduse ringis püsida ja õiglasi otsuseid langetada. Jeesus õpetab „Meie Isa" palves: „Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele."

Kas see Jeesuse juhis on laiendatav ka ametkondlikele, tööalastele ja kolleegide vahelistele konfliktidele? Paistab, et see juhis on antud eelkõige isiklike ja koguduslike konfliktide lahendamiseks. Kuna jutt on kogudusest (ekklesia) ja mitte avalikust kohtust (nagu 1Kr 6:1jj), siis ei toetuta siin juriidilisele õigusele, vaid ühisele moraalsele hinnangule.

Omaette probleem on „võtmete meelevalla" küsimus. „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas". Kiriku ajalugu näitab, et mida enam hakati konfliktide lahendamisel rõhutama institutsionaalset õigust, seda enam rakendati ilmalikku seadusandlust. Kalvinistlik Genf on olnud siin hoiatavaks eeskujuks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

Milliseid konflikte on sul tekkinud kaaskristlastega?
Kas sul on tulnud rakendada neid Jeesuse poolt antud juhiseid?
Kuidas nende juhiste rakendamine on toiminud?
Kuidas suhtuda ilmalikusse kohtusse?
Milline mõju on palvel konfliktide lahendamisele?
Kas ja millistel eeldustel on Jeesuse antud põhimõtted rakendatavad ka ilmaliku elu valdkondades?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke