Otsing

17 PP2013-1406/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
Piibel kodugrupis, 34. tund

„Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga" (1Kr 12:12j; Rm 12:5−8).

Pilt Kristuse ihust kui tervikorganismist on vastand mehhanistlikule maailmapildile. Nii pidas Herakleitos „kõigi asjade isaks" sõda, vastuolusid, erinevaid huve ja egoistlikke taotlusi. Harmoonia sai seisneda vaid nende vastandjõudude kooskõlas. Pilt ihust vastandub individualismile ja sellega seotud võimupüüdlustele. Organism ei ole mingi „sulatusahi" ega mehhaaniline tervik.

Põhjus, miks apostel Paulus selle pildi kasutusele võttis, oli mõnede koguduse liikmete püüdlus, hakata eriliste „vaimulike andidega", nagu prohveteeringud, keeltega rääkimine, haigete tervendamine või heategevus, koguduse elus keskset rolli mängima. Pealegi oli kogudus niigi erinevatest kildkondadest ja lõhedest ning nendega seotud võimuvõitlustest ohustatud. Kuid Püha Vaimu avaldusi ei tohtinud ka maha suruda, sest just need olid ja on elava koguduse tunnused. Ilma vaimuandideta pole võimalik teenida Jumalat, kes on Vaim.

Apostel Paulus leiab, et õige vaimulaadi esimeseks tunnuseks on veendumus, et kõigil on mingi vaimuand, keegi ei pea piinlikkust tundma, et tal pole midagi. Ükski vaimuand ei ole erilise äravalituse tunnus, vaid väljakutse kaasinimesi teenida.

Teiseks tuleb erinevate vaimuannete juures arvestada, et koos sellega on olemas ka kristlaseks olemise erinevaid viise. On abiliste ja majapidajate tüüpe, on neid, kes haaravad initsiatiivi. On neid, kes jagavad rahu ja kindlust, kuid on ka neid, kes toovad „püha rahutust" ja äratavad unest. Koguduses ei ole olemas ühte erilist üldkehtivat „kristlase tüüpi", mis suudaks kõiki kristlasi iseloomustada.

Kolmandaks rõhutatakse siin, et kõik annid on koostoimes võrdväärsed. Platonistlikus kogukonna kui ihu kirjelduses valitseb hing ihu üle, targad lihtsate üle. Kristlikus elus on lihtne heategu sama tähtis kui prohveteering.
Kogudus kui Kristuse ihu ei ole ka ennast reguleeriv demokraatia. Miks? Sest tervik on alati enam kui selle liikmed, kõigi liikmete taga on üks juhtiv jõud – Kristus kui ihu pea (Kl 1:18; Ef 1:22; 4:15; 5:23). Niisiis, isegi harmooniline ja demokraatlikust vaimust kantud liikmeskond ei ole veel ihu. Kristus kui ihu pea on alati suurem ja esmane. „Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, on elu, ja elu on inimeste valgus" (Jh 1:3j).

Kuna me oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, siis see ühendav ja teeniv jõud ületab ka rahvuslikud ja sotsiaalsed piirid (1Kr 12:13).

Niisiis olgem „usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees" (Ef 4:3−6).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Milliseid pilte kasutab Uus Testament veel koguduse kohta?
2. Milliseid pilte kasutab kaasaegne maailm koguduse/kiriku kirjeldamiseks?
3. Milliseid probleeme tuleb kristlaste omavahelistes suhetes ette?
4. Milliseid vaimuandeid peame tänapäeval olulisemateks?
5. Mida ootab Kristus meilt kui oma ihu liikmetelt?
6. Milline on minu vaimulik and koguduslikus teenimises?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke