Otsing

17 PP2013-1406/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
Piibel kodugrupis, 34. tund

„Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga" (1Kr 12:12j; Rm 12:5−8).

Pilt Kristuse ihust kui tervikorganismist on vastand mehhanistlikule maailmapildile. Nii pidas Herakleitos „kõigi asjade isaks" sõda, vastuolusid, erinevaid huve ja egoistlikke taotlusi. Harmoonia sai seisneda vaid nende vastandjõudude kooskõlas. Pilt ihust vastandub individualismile ja sellega seotud võimupüüdlustele. Organism ei ole mingi „sulatusahi" ega mehhaaniline tervik.

Põhjus, miks apostel Paulus selle pildi kasutusele võttis, oli mõnede koguduse liikmete püüdlus, hakata eriliste „vaimulike andidega", nagu prohveteeringud, keeltega rääkimine, haigete tervendamine või heategevus, koguduse elus keskset rolli mängima. Pealegi oli kogudus niigi erinevatest kildkondadest ja lõhedest ning nendega seotud võimuvõitlustest ohustatud. Kuid Püha Vaimu avaldusi ei tohtinud ka maha suruda, sest just need olid ja on elava koguduse tunnused. Ilma vaimuandideta pole võimalik teenida Jumalat, kes on Vaim.

Apostel Paulus leiab, et õige vaimulaadi esimeseks tunnuseks on veendumus, et kõigil on mingi vaimuand, keegi ei pea piinlikkust tundma, et tal pole midagi. Ükski vaimuand ei ole erilise äravalituse tunnus, vaid väljakutse kaasinimesi teenida.

Teiseks tuleb erinevate vaimuannete juures arvestada, et koos sellega on olemas ka kristlaseks olemise erinevaid viise. On abiliste ja majapidajate tüüpe, on neid, kes haaravad initsiatiivi. On neid, kes jagavad rahu ja kindlust, kuid on ka neid, kes toovad „püha rahutust" ja äratavad unest. Koguduses ei ole olemas ühte erilist üldkehtivat „kristlase tüüpi", mis suudaks kõiki kristlasi iseloomustada.

Kolmandaks rõhutatakse siin, et kõik annid on koostoimes võrdväärsed. Platonistlikus kogukonna kui ihu kirjelduses valitseb hing ihu üle, targad lihtsate üle. Kristlikus elus on lihtne heategu sama tähtis kui prohveteering.
Kogudus kui Kristuse ihu ei ole ka ennast reguleeriv demokraatia. Miks? Sest tervik on alati enam kui selle liikmed, kõigi liikmete taga on üks juhtiv jõud – Kristus kui ihu pea (Kl 1:18; Ef 1:22; 4:15; 5:23). Niisiis, isegi harmooniline ja demokraatlikust vaimust kantud liikmeskond ei ole veel ihu. Kristus kui ihu pea on alati suurem ja esmane. „Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, on elu, ja elu on inimeste valgus" (Jh 1:3j).

Kuna me oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, siis see ühendav ja teeniv jõud ületab ka rahvuslikud ja sotsiaalsed piirid (1Kr 12:13).

Niisiis olgem „usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees" (Ef 4:3−6).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Milliseid pilte kasutab Uus Testament veel koguduse kohta?
2. Milliseid pilte kasutab kaasaegne maailm koguduse/kiriku kirjeldamiseks?
3. Milliseid probleeme tuleb kristlaste omavahelistes suhetes ette?
4. Milliseid vaimuandeid peame tänapäeval olulisemateks?
5. Mida ootab Kristus meilt kui oma ihu liikmetelt?
6. Milline on minu vaimulik and koguduslikus teenimises?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke