Otsing

08/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
Piibel kodugrupis, 35. tund

„Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. ... Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära" (Lk 10:38–42; vrd Mt 26:6–13).

Tõsiasi, et siin saab kiita Maarja, ei kahandada kuidagi Marta rolli.

Selleks, et antud kirjakohta mõista, peaks tähele panema paralleelseid piiblitekste. Jeesus kutsub üles: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" (Mt 6:33) Selle „eriti hinnalise pärli" (Mt 13:46) eest peaksime välja panema kogu oma varanduse. Apostel Paulus rõhutab, et usk on tähtsam kui teod: „Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata" (Rm 3:28). Unustada ei tohiks ka väga olulist Vana Testamendi meeldetuletust: „Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand annab oma armsatele unes!" (Ps 127:2). Samas murrab Jeesus läbi juudi käsutundjate hulgas levinud hoiakust, mis ei sallinud naisi õpilastena. Tõsiasi, et siin saab kiita Maarja, ei kahandada kuidagi Marta rolli. Ta on üks neist, kes tunnistab: „Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes peab maailma tulema" (Jh 11:27). Nii tõuseb ta usu poolest Peetruse kõrvale. Kirik peab tänini ta mälestuspäeva.

Kirjeldatud sündmus ei ole meditatiiv-kontemplatiivse ja praktilis-kasuliku usulise hoiaku vastandus. Maarja hoiak on antud hetkel lihtsalt parem. Kuid see ei ütle, et Marta tegevus oleks ülearune. Nii ei varjuta see sündmus kuidagi ka halastaja samaaria mehe loo õppetundi. Aukoha säilitab ka antiigist tänaseni hinnatud külalislahkus. Mõtlemapanev on Marta „muretsemine" hoolitsuse nimel. Jeesus hoiatab selle eest teisal: „Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?" (Mt 6:25). Niinimetatud „praktiline kristlus" võib osutuda ka Jumala suhet hajutavaks. Just samast kartusest kasvab algkoguduses vajadus diakonite valimiseks, kes peavad hoolitsema leskede toidulaudade eest. Apostlid pidid igal juhul jääma sõna teenistusse. Õhtumaa kloosterluse isa sõnastab kristliku elu tasakaalu teema motos − ora et labora – palveta ja tööta. Üks ei välista teist, kuid prioriteedid on siiski paigas.

Kui me räägime „kontemplatiivsest kristlusest", siis tuleb muidugi selgeks teha, et see tekst ei ole otsene kinnitus sellele. Sest Jumala sõna kuulamises väljendub otsene, ligimeste eest hoolitsemises aga kaudne armastus Jumala vastu. Küll on aga selge, et tõelise kristliku hoiaku juurde kuulub Jumala sõna „kuulamine". Just see on pinnas, millest lähtub igasugune praktiline tegevus. Jeesuse juurde jäämises leiame, et inimeseksolemise juurde ei kuulu mitte ainult meie teod ja saavutused, vaid ka lihtne kuulamine ja puhkus. Just siin avaneb meile sisemine vabadus ja rahu. Me ei pea elama omaenda või ligimeste orjadena. Kristus on meid vabastanud väärtustele, mis on suuremad kui töö (haridus, sõprus, kunst, muusika jne). S. Kierkegaard nimetab seda „esteetiliseks eksistentsiks", mis ei tohiks kogudusest kaduda, vaid peaks just siin Issanda tahet väljendama.


KÜSIMUSED VESTLUSEKS:


• Kas minu usuelu vastab rohkem Maarja või Marta hoiakule?
• Kas Jeesus eelistab ühemõtteliselt Maarjat?
• Kas koguduses oodatakse enam Maarja- või Marta-taolisi liikmeid?
• Mida me saaksime teha, et meie usuelu oleks tasakaalustatum?
• Millal muutub hoolitsus „muretsemiseks"?
• Milline koht on meie vaimulikus elus puhkusel ja vabadusel?
• Kas esteetilised väärtused võiksid koguduse elu rikastada?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke