Otsing

08/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
Piibel kodugrupis, 35. tund

„Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. ... Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära" (Lk 10:38–42; vrd Mt 26:6–13).

Tõsiasi, et siin saab kiita Maarja, ei kahandada kuidagi Marta rolli.

Selleks, et antud kirjakohta mõista, peaks tähele panema paralleelseid piiblitekste. Jeesus kutsub üles: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" (Mt 6:33) Selle „eriti hinnalise pärli" (Mt 13:46) eest peaksime välja panema kogu oma varanduse. Apostel Paulus rõhutab, et usk on tähtsam kui teod: „Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata" (Rm 3:28). Unustada ei tohiks ka väga olulist Vana Testamendi meeldetuletust: „Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand annab oma armsatele unes!" (Ps 127:2). Samas murrab Jeesus läbi juudi käsutundjate hulgas levinud hoiakust, mis ei sallinud naisi õpilastena. Tõsiasi, et siin saab kiita Maarja, ei kahandada kuidagi Marta rolli. Ta on üks neist, kes tunnistab: „Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes peab maailma tulema" (Jh 11:27). Nii tõuseb ta usu poolest Peetruse kõrvale. Kirik peab tänini ta mälestuspäeva.

Kirjeldatud sündmus ei ole meditatiiv-kontemplatiivse ja praktilis-kasuliku usulise hoiaku vastandus. Maarja hoiak on antud hetkel lihtsalt parem. Kuid see ei ütle, et Marta tegevus oleks ülearune. Nii ei varjuta see sündmus kuidagi ka halastaja samaaria mehe loo õppetundi. Aukoha säilitab ka antiigist tänaseni hinnatud külalislahkus. Mõtlemapanev on Marta „muretsemine" hoolitsuse nimel. Jeesus hoiatab selle eest teisal: „Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?" (Mt 6:25). Niinimetatud „praktiline kristlus" võib osutuda ka Jumala suhet hajutavaks. Just samast kartusest kasvab algkoguduses vajadus diakonite valimiseks, kes peavad hoolitsema leskede toidulaudade eest. Apostlid pidid igal juhul jääma sõna teenistusse. Õhtumaa kloosterluse isa sõnastab kristliku elu tasakaalu teema motos − ora et labora – palveta ja tööta. Üks ei välista teist, kuid prioriteedid on siiski paigas.

Kui me räägime „kontemplatiivsest kristlusest", siis tuleb muidugi selgeks teha, et see tekst ei ole otsene kinnitus sellele. Sest Jumala sõna kuulamises väljendub otsene, ligimeste eest hoolitsemises aga kaudne armastus Jumala vastu. Küll on aga selge, et tõelise kristliku hoiaku juurde kuulub Jumala sõna „kuulamine". Just see on pinnas, millest lähtub igasugune praktiline tegevus. Jeesuse juurde jäämises leiame, et inimeseksolemise juurde ei kuulu mitte ainult meie teod ja saavutused, vaid ka lihtne kuulamine ja puhkus. Just siin avaneb meile sisemine vabadus ja rahu. Me ei pea elama omaenda või ligimeste orjadena. Kristus on meid vabastanud väärtustele, mis on suuremad kui töö (haridus, sõprus, kunst, muusika jne). S. Kierkegaard nimetab seda „esteetiliseks eksistentsiks", mis ei tohiks kogudusest kaduda, vaid peaks just siin Issanda tahet väljendama.


KÜSIMUSED VESTLUSEKS:


• Kas minu usuelu vastab rohkem Maarja või Marta hoiakule?
• Kas Jeesus eelistab ühemõtteliselt Maarjat?
• Kas koguduses oodatakse enam Maarja- või Marta-taolisi liikmeid?
• Mida me saaksime teha, et meie usuelu oleks tasakaalustatum?
• Millal muutub hoolitsus „muretsemiseks"?
• Milline koht on meie vaimulikus elus puhkusel ja vabadusel?
• Kas esteetilised väärtused võiksid koguduse elu rikastada?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke