Otsing

09/201316 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KOLMEKÜMNE SEITSMES TUND

„Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest" (Jh 10:11–16, vrd Ps 23 ja Hs 34:1–22).

Kristliku koguduse ja Jeesuse suhet iseloomustav pilt karjast ja heast karjasest nõuab tähelepanelikku vaatlust. Eelkõige on siin silmas peetud karjase vastutust ja hoolt (vrd Hs 3:17jj), mitte lammaste rumalust või kuuleka karja juhitavust. Psalmis 23 antud eeskuju kõneleb karjase hoolitsusest ja karjaliikme turvalisusest. Kuid Jeesuse Kristuse sõnades omandab see pilt hoopis võitlevama iseloomu. Täheldada võib isegi vana- ja uuetestamentliku karjasepildi vahelist pinget. Vanas Testamendis pakub karjane, hoolimata „pimedast orust", turvalisust ja rahu. Ta annab karjale tükikese „tervet maailma", milles vaenlasel ja kurjal ei ole võimalusi. Seal ei räägita mitte suurest karjast, vaid üksikust lambast, kes on hoolitsetud ja hoitud, ei lähe kaduma, vaid jääb „Issanda kotta eluajaks" (Ps 23:6).

Enamasti väljendab „pastor" koguduse elu kirjeldamisel personaalset, mitte niivõrd asjalikku joont.

Uues Testamendis omandab sama pilt ähvardavaid ja võitlevaid jooni. Röövloomad ohustavad karja ja hundid tungivad isegi karja hulka. Hoolitsus muutub võitluseks elu ja surma peale. Juttu on ka valekarjastest (siit võetakse üles prohvet Hesekieli palgaliste karjaste teema, vrd Mt 9:36). Niisiis lisandub välisele ohule sisemine. Kui mõelda Jeesuse sõnadele: „Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele", siis märkame, kui kaugel on Jeesuse sõnum Psalmi 23 idüllist.
Võiks küsida: miks esitab Uus Testament meile karmima pildi? Kas selles peegeldub olukorra halvenemine? Ohud ei lähtu siin loodusest, vaid kaasinimestest. Madude ja skorpionite peale võite astuda (Lk 10:19), kuid „hoiduge inimeste eest" (Mt 10:17). Kuidas on need Jeesuse sõnad kooskõlas tema lahkumiskõnega: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile" (Jh 14:27)?

Koguduse juhi mõistena kasutame sõna „pastor", karjane. Enamasti väljendab see pilt koguduse elu kirjeldamisel personaalset, mitte niivõrd asjalikku joont. Rõhuasetus ei ole mitte „Kristuse ürituse" domineerimisel selles maailmas, mis saavutatakse kristlike töötegijate jõupingustega „Issanda viinamäel", vaid kristlaste omavahelise osadusega, mis valgustab ebaisikulist maailma. Pastoraalset teenistust ei iseloomusta mitte niivõrd jutlustamine, kuivõrd iga üksiku karjaliikme isiklik tundmine ja hoolitsus.

„Mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima" (Jh 10:16) rõhutab, et kogudus ei piirdu väikse rahuloleva grupikesega, vaid see on laiem osadus, mille piirid pole kohalikule kogudusele alati hoomatavad. Silmas on peetud paganarahvaid üle maailma. Kristus tegeleb ka nendega. Karja pilt läheneb siin pildile Jumala rahvast, kes koosneb kõigi rahvaste hulgast kutsututest. See on vastuolus natsionalistliku kujutlusega rahvast. „Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse" (1Pt 2:9).

Hea karjase vastand on palgaline (vrd Hs 34:1–22). Tõelisest karjasest eristab palgalist see, et ta pole valmis mingiks ohvriks. Rääkimata sellisest ohvrist, mis nõuaks karjase elu (Jh 15:13). Loetud sõnum piirab aga sellise ohvri toomist üksnes Jeesuse Kristuse kui hea karjasega. Tema ohvrisurm ei ole mitte niivõrd kõigile järgimiseks mõeldud eeskujuks, kuivõrd meie eest toimunu.

Palgalised ja võõrad põgenevad ohu eest. Nad uluvad koos huntidega, ei astu alandatute ja solvatute heaks välja. Neid ei huvita kari, vaid oma palk. Jeesust huvitab aga kogudus ja iga üksik lammas.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline on meie kujutlus Jeesusest kui heast karjasest?
• Millised vääriti mõistmise võimalused peituvad karja ja hea karjase pildis?
• Miks Jeesuse pilt koguduse kui karja olukorrast ei ole nii idülliline, kui me sooviksime?
• Milliseid inimesi me peaksime koguduste juhtidena kartma?
• Millised ootused on meil koguduse karjasele?
• Kas tänapäeva võõrad ja palgalised karjased on äratuntavad?
• Mida tähendab selles olukorras Jeesuse Kristuse surm ristil „meie eest"?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke