Otsing

09/201316 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KOLMEKÜMNE SEITSMES TUND

„Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest" (Jh 10:11–16, vrd Ps 23 ja Hs 34:1–22).

Kristliku koguduse ja Jeesuse suhet iseloomustav pilt karjast ja heast karjasest nõuab tähelepanelikku vaatlust. Eelkõige on siin silmas peetud karjase vastutust ja hoolt (vrd Hs 3:17jj), mitte lammaste rumalust või kuuleka karja juhitavust. Psalmis 23 antud eeskuju kõneleb karjase hoolitsusest ja karjaliikme turvalisusest. Kuid Jeesuse Kristuse sõnades omandab see pilt hoopis võitlevama iseloomu. Täheldada võib isegi vana- ja uuetestamentliku karjasepildi vahelist pinget. Vanas Testamendis pakub karjane, hoolimata „pimedast orust", turvalisust ja rahu. Ta annab karjale tükikese „tervet maailma", milles vaenlasel ja kurjal ei ole võimalusi. Seal ei räägita mitte suurest karjast, vaid üksikust lambast, kes on hoolitsetud ja hoitud, ei lähe kaduma, vaid jääb „Issanda kotta eluajaks" (Ps 23:6).

Enamasti väljendab „pastor" koguduse elu kirjeldamisel personaalset, mitte niivõrd asjalikku joont.

Uues Testamendis omandab sama pilt ähvardavaid ja võitlevaid jooni. Röövloomad ohustavad karja ja hundid tungivad isegi karja hulka. Hoolitsus muutub võitluseks elu ja surma peale. Juttu on ka valekarjastest (siit võetakse üles prohvet Hesekieli palgaliste karjaste teema, vrd Mt 9:36). Niisiis lisandub välisele ohule sisemine. Kui mõelda Jeesuse sõnadele: „Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele", siis märkame, kui kaugel on Jeesuse sõnum Psalmi 23 idüllist.
Võiks küsida: miks esitab Uus Testament meile karmima pildi? Kas selles peegeldub olukorra halvenemine? Ohud ei lähtu siin loodusest, vaid kaasinimestest. Madude ja skorpionite peale võite astuda (Lk 10:19), kuid „hoiduge inimeste eest" (Mt 10:17). Kuidas on need Jeesuse sõnad kooskõlas tema lahkumiskõnega: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile" (Jh 14:27)?

Koguduse juhi mõistena kasutame sõna „pastor", karjane. Enamasti väljendab see pilt koguduse elu kirjeldamisel personaalset, mitte niivõrd asjalikku joont. Rõhuasetus ei ole mitte „Kristuse ürituse" domineerimisel selles maailmas, mis saavutatakse kristlike töötegijate jõupingustega „Issanda viinamäel", vaid kristlaste omavahelise osadusega, mis valgustab ebaisikulist maailma. Pastoraalset teenistust ei iseloomusta mitte niivõrd jutlustamine, kuivõrd iga üksiku karjaliikme isiklik tundmine ja hoolitsus.

„Mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima" (Jh 10:16) rõhutab, et kogudus ei piirdu väikse rahuloleva grupikesega, vaid see on laiem osadus, mille piirid pole kohalikule kogudusele alati hoomatavad. Silmas on peetud paganarahvaid üle maailma. Kristus tegeleb ka nendega. Karja pilt läheneb siin pildile Jumala rahvast, kes koosneb kõigi rahvaste hulgast kutsututest. See on vastuolus natsionalistliku kujutlusega rahvast. „Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse" (1Pt 2:9).

Hea karjase vastand on palgaline (vrd Hs 34:1–22). Tõelisest karjasest eristab palgalist see, et ta pole valmis mingiks ohvriks. Rääkimata sellisest ohvrist, mis nõuaks karjase elu (Jh 15:13). Loetud sõnum piirab aga sellise ohvri toomist üksnes Jeesuse Kristuse kui hea karjasega. Tema ohvrisurm ei ole mitte niivõrd kõigile järgimiseks mõeldud eeskujuks, kuivõrd meie eest toimunu.

Palgalised ja võõrad põgenevad ohu eest. Nad uluvad koos huntidega, ei astu alandatute ja solvatute heaks välja. Neid ei huvita kari, vaid oma palk. Jeesust huvitab aga kogudus ja iga üksik lammas.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline on meie kujutlus Jeesusest kui heast karjasest?
• Millised vääriti mõistmise võimalused peituvad karja ja hea karjase pildis?
• Miks Jeesuse pilt koguduse kui karja olukorrast ei ole nii idülliline, kui me sooviksime?
• Milliseid inimesi me peaksime koguduste juhtidena kartma?
• Millised ootused on meil koguduse karjasele?
• Kas tänapäeva võõrad ja palgalised karjased on äratuntavad?
• Mida tähendab selles olukorras Jeesuse Kristuse surm ristil „meie eest"?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke