Otsing

10/201316 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KOLMEKÜMNE ÜHEKSAS TUND
„Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata... „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadekss... Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla ... Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad"" (Mt 4:1–11).
Jeesuse kiusatust kirjeldatakse vaid sünoptilistes evangeeliumides ja Heebrea kirjas (Hb 2:18; 4:15). Oma vastused kiusajale ammutab Jeesus viiendast Moosese raamatust. Nii seostuvad need sündmused Iisraeli kõrberännakuga. Need on oma olemuselt samad kiusatused, mida koges Jumala rahvas oma rännakul (1Kr 10:1–13).

On olnud aegu, mil see, mis oli jõukohane Õpetajale, pole olnud jõukohane õpilastele.

Jeesus saab Vaimu juhtimise, et leida kõrbes mõtiskledes ja palvetades selgus oma kutsumuse suhtes. Nelikümmend päeva pärast ristimist kõrbes on kontsentreeritud pilt Iisraeli neljakümneaastasest kõrberännakust. Küsimusega: „Kui sa oled Jumala Poeg?" paneb kiusaja ristimises saadud kindluse „See on minu armas Poeg" proovile. Vaimuliku elu kõrgpunktile järgnevad saatana kiusatuslikud ettepanekud. Need lähtuvad „lihahimust, silmahimust ja elukõrkusest" (1Jh 2:16). Kuid samas vastavad kiusaja ettepanekud juutlikule ettekujutusele tulevase Messia tegevusest. Need on jätkuvaks proovikiviks ka Kristuse kogudusele. Jälgides kristluse ajalugu, võime tõdeda, et on olnud aegu, mil see, mis oli jõukohane Õpetajale, pole olnud jõukohane õpilastele. Antud teemat illustreerivad Õpetaja kõnelused suurinkvisiitoriga Dostojevski ja Bulgakovi loomingus.

Kuidas neid kiusatusi tõlgendada? Kõik nad on suunatud ühele eesmärgile: Jeesus peaks kõrvaldama elu negatiivsed ilmingud – nälja, kannatused, surma ja ebaõigluse. Alles siis oleks ta Päästja, kui ta teeks kividest leiba, oleks haavamatu õnnetuste suhtes ja valitseks kogu maailma. Viimane on kristlastele olnud kõige kiusatuslikum ja ohtlikum. Just kolmanda kiusatuse järel paljastab Jeesus selle, kellega ta tegelikult räägib: „Tagane minust, saatan!" ja paneb ta põgenema.

See kõik ei tähenda sugugi, nagu poleks Jeesusel midagi tegemist inimeste hädade ja kannatustega. See ei tähenda, nagu ei läheks leiva küsimus talle korda. Ta söötis ju kaastundest tuhandeid. Ta tundis ka Jumala päästvat ettenägevust ja kõneles Jumala riigi väljavaadetest maises elus. Ometi nägi ta seda kõike Jumala valitsuse tulemusena, mitte saatanast inspireeritud kompromissides. Jumalale meelepärased eesmärgid pole saavutatavad iga hinnaga. Ei saa olla ühtki eesmärki, mis pühitseks abinõud. Jeesuse kõrbekiusatuste lugu on igale jüngrile aktuaalne.

Lisaks eelpool öeldule peitub selles loos ürgne saatanaga lepingu tegemise motiiv. Kristlastena me aga teame, et saatana võim on murtud. Niisiis küsimus seisneb selles, kas me usaldame Jumalat enam kui selle maailma vürsti. Kes Jumalat ei usalda, sellel on kalduvus teda kiusata. Goethe „Faustis" kujutatakse Mefistot inimelu saatva kiusatusena – kasvada inimeseks olemises, proovides erinevaid rolle. Me peame arvestama, et kuri ei ole piiratav „lihalike" himude madalatele motiividele, vaid see kasvab vastavalt meie elu saavutustele, suurematele ülesannetele ja avaramatele võimalustele. Teisest küljest on Jeesuse kiusatuste lugu oluline täiendus õpetusele patust ja süüst. Vastandina Vana Testamendi pattulangusloole võidab siin Jumala Poeg saatana poolt pakutud kiusatused. „Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu" (Rm 5:17).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid kiusatusi oled sina tundnud?
• Milliseid kiusatusi näed sa koguduslikus töös?
• Kuidas võiks „kristliku maailma" idee olla kiusatuseks Kristuse järgijale?
• Kuidas võib inimene tänapäeval teha lepingu saatanaga?
• Mis tähendus on sinu jaoks Kristuse võidul kiusatuste üle?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke