Otsing

10/201316 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KOLMEKÜMNE ÜHEKSAS TUND
„Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata... „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadekss... Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla ... Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad"" (Mt 4:1–11).
Jeesuse kiusatust kirjeldatakse vaid sünoptilistes evangeeliumides ja Heebrea kirjas (Hb 2:18; 4:15). Oma vastused kiusajale ammutab Jeesus viiendast Moosese raamatust. Nii seostuvad need sündmused Iisraeli kõrberännakuga. Need on oma olemuselt samad kiusatused, mida koges Jumala rahvas oma rännakul (1Kr 10:1–13).

On olnud aegu, mil see, mis oli jõukohane Õpetajale, pole olnud jõukohane õpilastele.

Jeesus saab Vaimu juhtimise, et leida kõrbes mõtiskledes ja palvetades selgus oma kutsumuse suhtes. Nelikümmend päeva pärast ristimist kõrbes on kontsentreeritud pilt Iisraeli neljakümneaastasest kõrberännakust. Küsimusega: „Kui sa oled Jumala Poeg?" paneb kiusaja ristimises saadud kindluse „See on minu armas Poeg" proovile. Vaimuliku elu kõrgpunktile järgnevad saatana kiusatuslikud ettepanekud. Need lähtuvad „lihahimust, silmahimust ja elukõrkusest" (1Jh 2:16). Kuid samas vastavad kiusaja ettepanekud juutlikule ettekujutusele tulevase Messia tegevusest. Need on jätkuvaks proovikiviks ka Kristuse kogudusele. Jälgides kristluse ajalugu, võime tõdeda, et on olnud aegu, mil see, mis oli jõukohane Õpetajale, pole olnud jõukohane õpilastele. Antud teemat illustreerivad Õpetaja kõnelused suurinkvisiitoriga Dostojevski ja Bulgakovi loomingus.

Kuidas neid kiusatusi tõlgendada? Kõik nad on suunatud ühele eesmärgile: Jeesus peaks kõrvaldama elu negatiivsed ilmingud – nälja, kannatused, surma ja ebaõigluse. Alles siis oleks ta Päästja, kui ta teeks kividest leiba, oleks haavamatu õnnetuste suhtes ja valitseks kogu maailma. Viimane on kristlastele olnud kõige kiusatuslikum ja ohtlikum. Just kolmanda kiusatuse järel paljastab Jeesus selle, kellega ta tegelikult räägib: „Tagane minust, saatan!" ja paneb ta põgenema.

See kõik ei tähenda sugugi, nagu poleks Jeesusel midagi tegemist inimeste hädade ja kannatustega. See ei tähenda, nagu ei läheks leiva küsimus talle korda. Ta söötis ju kaastundest tuhandeid. Ta tundis ka Jumala päästvat ettenägevust ja kõneles Jumala riigi väljavaadetest maises elus. Ometi nägi ta seda kõike Jumala valitsuse tulemusena, mitte saatanast inspireeritud kompromissides. Jumalale meelepärased eesmärgid pole saavutatavad iga hinnaga. Ei saa olla ühtki eesmärki, mis pühitseks abinõud. Jeesuse kõrbekiusatuste lugu on igale jüngrile aktuaalne.

Lisaks eelpool öeldule peitub selles loos ürgne saatanaga lepingu tegemise motiiv. Kristlastena me aga teame, et saatana võim on murtud. Niisiis küsimus seisneb selles, kas me usaldame Jumalat enam kui selle maailma vürsti. Kes Jumalat ei usalda, sellel on kalduvus teda kiusata. Goethe „Faustis" kujutatakse Mefistot inimelu saatva kiusatusena – kasvada inimeseks olemises, proovides erinevaid rolle. Me peame arvestama, et kuri ei ole piiratav „lihalike" himude madalatele motiividele, vaid see kasvab vastavalt meie elu saavutustele, suurematele ülesannetele ja avaramatele võimalustele. Teisest küljest on Jeesuse kiusatuste lugu oluline täiendus õpetusele patust ja süüst. Vastandina Vana Testamendi pattulangusloole võidab siin Jumala Poeg saatana poolt pakutud kiusatused. „Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu" (Rm 5:17).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid kiusatusi oled sina tundnud?
• Milliseid kiusatusi näed sa koguduslikus töös?
• Kuidas võiks „kristliku maailma" idee olla kiusatuseks Kristuse järgijale?
• Kuidas võib inimene tänapäeval teha lepingu saatanaga?
• Mis tähendus on sinu jaoks Kristuse võidul kiusatuste üle?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke