Otsing

11/2013 16 tammo joosep-1
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE ESIMENE TUND

„Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda: Otsige mind, et te jääksite elama! Ärge otsige Peetelit, ärge minge Gilgalisse, ärge läbige Beer-Sebat; sest Gilgal läheb kindlasti vangi ja Peetelist saab õudne paik! Otsige Issandat, et te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajat, teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse! ... Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale. Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu!" (Am 5:4–7.21–27).

Me ei saa Jumalalt tema kohtuotsuste muutmist isegi meeleparandusega „välja pressida".

Need umbes 760 eKr kirjutatud sõnad on valitseva usulise elu kriitika. Ühtlasi on see nutulaul Iisraeli saatuse üle. „Iisraeli soo" all peetakse silmis kõiki Põhjariigi elanikke. „Otsige mind ... otsige Issandat!" Samas nimetatakse siin kolme pühamut. Peetel ja Gilgal asuvad Põhjariigis Iisraelis ja Beer-Seba lõunariigis Juudas. „Ärge otsige" neid pühamuid, vaid „otsige Issandat!" Tavaliselt tähendas üleskutse Jumalat otsida üleskutset minna pühamusse. Aamos ütleb siin aga erakordse teravusega, et nendes pühamutes pole võimalik Jumalat leida. Põhjust kirjeldab ta salmis 7: „...teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õiguse!" Niisiis põhjus asub mitte jumalateenistuses, vaid inimestes, kes sinna lähevad ja selles osalevad. Sellepärast ütleb Jumal, et ta „on nende pühadest nördinud" ja „ei salli nende koosolekute lõhna". Nende laulud on nagu kära Jumala kõrvus.

Kuid sellisel valel otsimisel on ka oma vastand, mille leiame salmis 14: „Otsige head, mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete." Selle asemel, et südameid valmistamata pühamuisse palverännakuid teha, peaksid iisraellased hoopis „head otsima". Nad peaksid pidama Jumala käske ja määrusi. Prohvet Miika kaudu ütleb Jumal: „Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult oma Jumalaga" (Mi 6:8). Need on otsustavad eeldused tõelisele osadusele Jumalaga. Am 5:15 on öeldud, et kui rahvas „paneb väravais kehtima õiguse, vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile!". See tähendab, et me ei saa Jumalalt tema kohtuotsuste muutmist isegi meeleparandusega „välja pressida". Jumalat ei saa millekski sundida. Kuid nähes meeleparandust, võib ta olla järele jäänud rahva suhtes armuline.

Milliseid järeldusi võiksime eelpool öeldust teha tänase koguduse elu suhtes? Jumalateenistus ja argielu ei tohi teineteisega olla vastuolus. Aamose-aegne jumalateenistus pühamutes oli kujunenud õnneliku elu ja edukuse saavutamise vahendiks. Argipäeva elu käis aga oma rada. Õnne võis saavutada ka teiste arvel ja õigust väänates. Õiglus inimeste vahelistes suhetes ei maksnud enam midagi. Jumalat teeniti samamoodi nagu paganad oma ebajumalaid. Jumalateenistuslik muusika oli muutunud „laulude käraks", mis vaimustas küll rahvast, kuid mitte Jumalat.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kust meie otsime Jumalat?
• Miks me otsime Jumalat?
• Mis võiks Jumalale meie jumalateenistustes meeldida?
• Mis on Jumalale meie elus ja jumalateenistuses vastuvõetamatu?
• Mida ootab Jumal oma rahvalt?
• Miks isegi hea vaimulik muusika võib muutuda „käraks", mis Jumalale ei meeldi?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke