Otsing

11/2013 17 3grupipalve-1Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
NELJAKÜMNE TEINE TUND

„Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama." Jeesus ütles talle: „Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas! Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama" (Jh 4:20–24; vrd Rm 12:1).

Inimesed küsivad: miks me peame just teie kirikust Jumalat otsima?

Jeesuse ajal suhtusid juudid samaarlastesse nagu poolpaganaisse, kellega läbikäimist välditi. Juut, kes rändas Galileast Jeruusalemma või tagasi, valis pikema teekonna läbi Perea, et end võõrastega kokku puutudes mitte roojastada. Jeesus valib aga just lühema teekonna, et murda vaimuliku uhkuse barjäärist läbi. Unustada ei tuleks ka seda, et Luuka evangeeliumis räägitakse samaarlastest korduvalt positiivses võtmes. Mitte alati ja kõikjal ei läinud Jeesusel nii hästi nagu seekord Jaakobi kaevul Samaaria naisega vesteldes. Lk 9:51j näeme ka samaarlastepoolset vastuseisu Jeruusalemma suunas liikuvate palverändurite suhtes.
Kuid seekord osutus kontakt Samaaria naisega positiivseks. Tõsi, selle positiivse kohtumise kohale tõuseb mineviku vari. Naine ütleb: „Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama." Garizimi mäele samaarlaste poolt ehitatud tempel oli püstitatud alternatiiviks Jeruusalemma templile. Aastal 128 eKr olid juudid selle hävitanud. Niisiis olid rahvuslikud haavad alles värsked.

Ajalugu tunneb palju võrreldavaid alternatiive. Inimesed küsivad: miks me peame just teie kirikust Jumalat otsima? Mis mõttes on Jeruusalemm parem Mekast või mõnest India pühast linnast? Jeesus ei lasku selliste alternatiivide tasemele. Tema vastus on „Jumal on Vaim." Teiste sõnadega: Jumal seisab meie alternatiividest ja ismidest kõrgemal. See ei ole mingi idealistlik ja filosoofiline või romantilisest tundest kantud alternatiiv. Apostel Paulus ütleb: „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus" (Rm 12:1).
Jumala tões ja vaimus kummardamine ei tähenda sünkretismi. Jumala „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde" (Jh 1:14). Lihaks saanud Sõna kutsub meidki armastama Jumalat ja kaasinimesi! Tegemist ei ole jõuetu vaimsusega, vaid elumuutva väega. „Tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad" (s 23). „Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus" (Kl 3:11; vrd Gl 3:24).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kuidas mõjutavad esiisadelt saadud pärimused meie tänast usuelu?
• Millist tähendust võiksid meie elus omada „Jaakobi allikad"?
• Milliste usuliste vastuoludega peame kaasajal arvestama?
• Kas meie jumalateenimise võimalused on kuidagi piiratud pühade paikadega?
• Mis mõttes tuleb meie pääste juutidelt?
• Kuidas vältida usulisi segadusi ja sünkretismi?
• Mis või kes on „tões ja vaimus" Jumala kummardamise kriteeriumiks?
• Millised tagajärjed on tõelisel jumalateenistusel?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke