Otsing

11/2013 17 3grupipalve-1Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
NELJAKÜMNE TEINE TUND

„Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama." Jeesus ütles talle: „Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas! Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama" (Jh 4:20–24; vrd Rm 12:1).

Inimesed küsivad: miks me peame just teie kirikust Jumalat otsima?

Jeesuse ajal suhtusid juudid samaarlastesse nagu poolpaganaisse, kellega läbikäimist välditi. Juut, kes rändas Galileast Jeruusalemma või tagasi, valis pikema teekonna läbi Perea, et end võõrastega kokku puutudes mitte roojastada. Jeesus valib aga just lühema teekonna, et murda vaimuliku uhkuse barjäärist läbi. Unustada ei tuleks ka seda, et Luuka evangeeliumis räägitakse samaarlastest korduvalt positiivses võtmes. Mitte alati ja kõikjal ei läinud Jeesusel nii hästi nagu seekord Jaakobi kaevul Samaaria naisega vesteldes. Lk 9:51j näeme ka samaarlastepoolset vastuseisu Jeruusalemma suunas liikuvate palverändurite suhtes.
Kuid seekord osutus kontakt Samaaria naisega positiivseks. Tõsi, selle positiivse kohtumise kohale tõuseb mineviku vari. Naine ütleb: „Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama." Garizimi mäele samaarlaste poolt ehitatud tempel oli püstitatud alternatiiviks Jeruusalemma templile. Aastal 128 eKr olid juudid selle hävitanud. Niisiis olid rahvuslikud haavad alles värsked.

Ajalugu tunneb palju võrreldavaid alternatiive. Inimesed küsivad: miks me peame just teie kirikust Jumalat otsima? Mis mõttes on Jeruusalemm parem Mekast või mõnest India pühast linnast? Jeesus ei lasku selliste alternatiivide tasemele. Tema vastus on „Jumal on Vaim." Teiste sõnadega: Jumal seisab meie alternatiividest ja ismidest kõrgemal. See ei ole mingi idealistlik ja filosoofiline või romantilisest tundest kantud alternatiiv. Apostel Paulus ütleb: „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus" (Rm 12:1).
Jumala tões ja vaimus kummardamine ei tähenda sünkretismi. Jumala „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde" (Jh 1:14). Lihaks saanud Sõna kutsub meidki armastama Jumalat ja kaasinimesi! Tegemist ei ole jõuetu vaimsusega, vaid elumuutva väega. „Tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad" (s 23). „Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus" (Kl 3:11; vrd Gl 3:24).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kuidas mõjutavad esiisadelt saadud pärimused meie tänast usuelu?
• Millist tähendust võiksid meie elus omada „Jaakobi allikad"?
• Milliste usuliste vastuoludega peame kaasajal arvestama?
• Kas meie jumalateenimise võimalused on kuidagi piiratud pühade paikadega?
• Mis mõttes tuleb meie pääste juutidelt?
• Kuidas vältida usulisi segadusi ja sünkretismi?
• Mis või kes on „tões ja vaimus" Jumala kummardamise kriteeriumiks?
• Millised tagajärjed on tõelisel jumalateenistusel?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke