Otsing

12/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE KOLMAS TUND
„Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama" (Mt 2:2).

Matteuse poolt kirjeldatu näitab juutide ja paganate vastuolu ületamist juba Kristuse sünnis.

Ideaalse maailmavalitseja ootus oli antiikaja kultuuris ja ühiskonnas laialt levinud. Too pidi lahendama sotsiaalsed, rahvuslikud ja religioossed probleemid. Evangelist Matteus nimetab Jeesuse sündi selles loos vaid ühe lausega, samas on talle tähtsad just märgid, mis kõnelevad vastsündinu tähendusest. Sellise ootuse juurde kuulus kujutlus, et tulevase valitseja sünniga kaasneb uue tähe ilmumine. Hommikumaa targad registreerivadki sedalaadi uue taevatähe ilmumise ja asuvad teele.

Jeruusalemma jõudes tähetargad küsivad: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas?" Kuid uus kuningas ei ole ainult oodatud, vaid ka kardetud. Vähemalt kurjad vaimud kardavad teda. „Mis on meil sinuga asja, sa Jumala Poeg? Kas sa oled tulnud meid enneaegu piinama?" (Mt 8:29). Evangelist Matteus toonitab rohkem kui Luukas vastuolu kurjusest seestunud maailma ja Jeesuse Kristuse vahel. Ta näitab ka Messia ootuse negatiivset külge – kuningas Heroodese hirmu võimaliku rivaali ees. Heroodes kannab endas Jeesuse Kristuse klassikalist vääritimõistmist. Ta on vaid juutide kuningas ja juudid tahavad meid valitseda. Sellises hoiakus on tugev annus antisemitismi, millele vastanduvad Jeesuse sõnad: „Minu kuningriik ei ole sellest maailmast" (Jh 18:36). Rooma maavalitsejale Pilaatusele tundusid need sõnad aga veelgi arusaamatumana.

Kuid just see kartustega varjutatud maailm kõneleb universaalse pääste vajadusest. Inimlik tarkus, nii nagu seda esindavad targad hommikumaalt, ei garanteeri siiski parimat tulemust. See viib tähetargad Heroodese kotta, kes korraldab Petlemma väikelastele veresauna. Inimlikud otsingud võivad Päästja otsingul anda hoopis vastupidiseid tulemusi.
Ometi on Jumala ettehooldus kõrgem Heroodese inimlikest ettevaatusabinõudest. „Kes taevas istub, naerab; Issand pilkab neid" (Ps 2:4). Matteus ütleb, et tegelikult täituvad nende sündmuste käigus Vana Testamendi prohvetikuulutused. Ilmsiks saab paralleelsus Jeesuse ja Moosese sünni vahel. Ometi ületab Kristuse sünd oma tähenduselt Moosese sünni, sest Jeesuses ilmub pääste kogu maailmale. Just sellepärast esindavad need targad, kuid võõrad väljaspool seisjad, teise Päästja sünni juures erilist osa. Nad ei otsi vastuseid mitte ainult Pühakirjast, vaid ka „tõelisusest", mida sümboliseerib siin taevatäht, mida võib oma silmaga näha. Kiri saab tõeks, kui ajamärgid seda kinnitavad.

Hommikumaa targad on selles loos Heroodese türanniale positiivseks vastandiks. Targad näitavad, kuidas inimlik ettenägelikkus võiks tulevikuks valmistuda. Seejuures on ka nemad vaid osa sellest „maailmast". Kui evangelist Luukas kirjeldab kõigepealt selle maailma vaeste ja väikeste tulekut Jeesuslapse juurde (karjased väljalt), siis Matteus näitab, kuidas selle maailma „targad" imelisele lapsele rikkalikke kinke toovad. Kiriku ajaloos on neid hiljem kuningatena kujutatud. Seda mõjutas prohvet Jesaja: „Ja nende kuningad teenivad sind" (Js 60:10). Kinkide arvust tuletatakse hiljem kuningate arv. Matteuse poolt kirjeldatu näitab juutide ja paganate vastuolu ületamist juba Kristuse sünnis. Paulus ütleb Jumalast, kes „tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele" (1Tm 2:4). Kuid tõeni jõudmise teel kohtume tänapäevalgi nii usku kui uskmatust, nii valgust ja varju.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised mõtteid tekitab sinus tiitel „juutide kuningas"?
Kuidas iseloomustaksid kaasaja tarku, kes otsivad Jeesust?
Millised tähed või märgid võiksid olla tänapäeval kõnekad?
Miks kaasaja valitsejad ei salli Jeesust?
Mis võiks kaasajal ohustada Jeesuslast?
Milles väljendub kaasajal Jeesuses Kristuses pakutava pääste universaalsus?
Milliseid kingitusi võiksime meie Issandale tuua?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke