Otsing

12/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE KOLMAS TUND
„Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama" (Mt 2:2).

Matteuse poolt kirjeldatu näitab juutide ja paganate vastuolu ületamist juba Kristuse sünnis.

Ideaalse maailmavalitseja ootus oli antiikaja kultuuris ja ühiskonnas laialt levinud. Too pidi lahendama sotsiaalsed, rahvuslikud ja religioossed probleemid. Evangelist Matteus nimetab Jeesuse sündi selles loos vaid ühe lausega, samas on talle tähtsad just märgid, mis kõnelevad vastsündinu tähendusest. Sellise ootuse juurde kuulus kujutlus, et tulevase valitseja sünniga kaasneb uue tähe ilmumine. Hommikumaa targad registreerivadki sedalaadi uue taevatähe ilmumise ja asuvad teele.

Jeruusalemma jõudes tähetargad küsivad: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas?" Kuid uus kuningas ei ole ainult oodatud, vaid ka kardetud. Vähemalt kurjad vaimud kardavad teda. „Mis on meil sinuga asja, sa Jumala Poeg? Kas sa oled tulnud meid enneaegu piinama?" (Mt 8:29). Evangelist Matteus toonitab rohkem kui Luukas vastuolu kurjusest seestunud maailma ja Jeesuse Kristuse vahel. Ta näitab ka Messia ootuse negatiivset külge – kuningas Heroodese hirmu võimaliku rivaali ees. Heroodes kannab endas Jeesuse Kristuse klassikalist vääritimõistmist. Ta on vaid juutide kuningas ja juudid tahavad meid valitseda. Sellises hoiakus on tugev annus antisemitismi, millele vastanduvad Jeesuse sõnad: „Minu kuningriik ei ole sellest maailmast" (Jh 18:36). Rooma maavalitsejale Pilaatusele tundusid need sõnad aga veelgi arusaamatumana.

Kuid just see kartustega varjutatud maailm kõneleb universaalse pääste vajadusest. Inimlik tarkus, nii nagu seda esindavad targad hommikumaalt, ei garanteeri siiski parimat tulemust. See viib tähetargad Heroodese kotta, kes korraldab Petlemma väikelastele veresauna. Inimlikud otsingud võivad Päästja otsingul anda hoopis vastupidiseid tulemusi.
Ometi on Jumala ettehooldus kõrgem Heroodese inimlikest ettevaatusabinõudest. „Kes taevas istub, naerab; Issand pilkab neid" (Ps 2:4). Matteus ütleb, et tegelikult täituvad nende sündmuste käigus Vana Testamendi prohvetikuulutused. Ilmsiks saab paralleelsus Jeesuse ja Moosese sünni vahel. Ometi ületab Kristuse sünd oma tähenduselt Moosese sünni, sest Jeesuses ilmub pääste kogu maailmale. Just sellepärast esindavad need targad, kuid võõrad väljaspool seisjad, teise Päästja sünni juures erilist osa. Nad ei otsi vastuseid mitte ainult Pühakirjast, vaid ka „tõelisusest", mida sümboliseerib siin taevatäht, mida võib oma silmaga näha. Kiri saab tõeks, kui ajamärgid seda kinnitavad.

Hommikumaa targad on selles loos Heroodese türanniale positiivseks vastandiks. Targad näitavad, kuidas inimlik ettenägelikkus võiks tulevikuks valmistuda. Seejuures on ka nemad vaid osa sellest „maailmast". Kui evangelist Luukas kirjeldab kõigepealt selle maailma vaeste ja väikeste tulekut Jeesuslapse juurde (karjased väljalt), siis Matteus näitab, kuidas selle maailma „targad" imelisele lapsele rikkalikke kinke toovad. Kiriku ajaloos on neid hiljem kuningatena kujutatud. Seda mõjutas prohvet Jesaja: „Ja nende kuningad teenivad sind" (Js 60:10). Kinkide arvust tuletatakse hiljem kuningate arv. Matteuse poolt kirjeldatu näitab juutide ja paganate vastuolu ületamist juba Kristuse sünnis. Paulus ütleb Jumalast, kes „tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele" (1Tm 2:4). Kuid tõeni jõudmise teel kohtume tänapäevalgi nii usku kui uskmatust, nii valgust ja varju.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised mõtteid tekitab sinus tiitel „juutide kuningas"?
Kuidas iseloomustaksid kaasaja tarku, kes otsivad Jeesust?
Millised tähed või märgid võiksid olla tänapäeval kõnekad?
Miks kaasaja valitsejad ei salli Jeesust?
Mis võiks kaasajal ohustada Jeesuslast?
Milles väljendub kaasajal Jeesuses Kristuses pakutava pääste universaalsus?
Milliseid kingitusi võiksime meie Issandale tuua?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke