Otsing

12/2013 19 hispaania madonna-1Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
NELJAKÜMNE NELJAS TUND

„Õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud. ... Ta on tõuganud võimukad maha troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt ..." (Lk 1:45, 52–53).

Maarja kiituslaulus peitub vanatestamentlike motiivide rohkus.

Sõnadega „Magnificat anima mea Dominum" („Minu hing ülistab Issandat") algab ladinakeelne Maarja kiituslaul (Lk 1:46–55). Mõni aeg pärast seda, kui ingel Gabriel oli Galileas Naatsareti külas Jeesuse sünni ette kuulutanud, ruttas Maarja Juudamaale Eliisabetti külastama. Viimase prohvetlikule tervitusele vastab Maarja oma kiituslauluga. See on Jumala suurte päästetegude poeetiline ülistus. Magnificat on klassikalises kirikumuusikas üks säravamaid ja pidulikemaid peatükke.

Maarjas elab Aabrahami usk (vrd 1Ms 15:6). Tema on usu eeskujuks järgnevale Jumala tõotuste täitumise ajastule. Usu ja usalduse eeskujuna juhatab ta sisse pääste ajastu, ajajärgu, mis algab kiituslauluga. Tõenäoliselt kasutas Maarja seejuures juudi koguduse jumalateenistuses tuntud kiituslaulude sõnu. Sellest kõneleb tema laulus peituvate vanatestamentlike motiivide rohkus.
Maarja kiidab Jumalat selle eest, mida ta ise on kogenud (Lk 1:46b–50) ja selle eest, mis nüüd saab osaks ka Iisraeli rahvale ja kogu maailmale. Magnificat annab siin edasi Jeesuse sõnumi põhilise sisu: „viimased saavad esimesteks" (Mk 10:31) ja alandatud ülendatakse (Lk 18:14). Õnnistust kuulutatakse näljastele, alandatutele ja nõrkadele, rikkaid ja uhkeid tabab aga kohus.

Maarja kirjeldatud alandusel on mitu isiklikku külge. Esiteks tolleaegsed naised elasid alandatutena meeste meelevalla alla. Sellele alandusele lisandus vahel lastetuse koorem või abielueelse raseduse häbi. Need Maarja isiklikud kogemused omandavad kiituslaulus universaalse iseloomu. Siin öeldakse, et senised valitsenud suhted pöörduvad nüüd pea peale. Jumal ise taastab inimlikust ülbusest rikutud maailmas korra ja õigluse. See, mis tundub selle maailma silmis väärtusetuna, väärtustatakse. Otsustavaks ei ole Uues Testamendis mitte senise korra häving, vaid Jumala arm, mis saab osaks vaestele ja rõhututele. „Madalus" (Lk 1:48) ületatakse.

Magnificat ei idealiseeri madalust, nagu tegid seda ekslikult antiiksed küünikud. Nii ei idealiseeri meiegi oma madalust, vaid kõnnime selles usus ja lootuses, kuni meid „ülendatakse". Südamelt ülbed ja kõrgid pillutatakse aga laiali (Lk 1:51). See ei ole madalate ja kõrkide lõputu ringkäik, kus kord on üks, kord teine peal, vaid Jumala sekkumine, milles ilmneb uue maailma lõplik kord. Oma rahvast päästes ja õiglust jalule seades näitab Jumal oma pühadust. „Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi" (Ps 111:9).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline koht on Maarja eeskujul sinu usuelus?
• Mis pani Maarjat Jumalat ülistama ja kiitma?
• Milles väljenduvad kaasajal alandavad suhted?
• Mis kõneleb kaasajal inimeste ülbusest?
• Kas vaesust ja madalust võiks kuidagi idealiseerida?
• Milles väljendub sinu elus Jumala suurus ja kiidetavas?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke