Otsing

12/2013 19 hispaania madonna-1Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
NELJAKÜMNE NELJAS TUND

„Õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud. ... Ta on tõuganud võimukad maha troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt ..." (Lk 1:45, 52–53).

Maarja kiituslaulus peitub vanatestamentlike motiivide rohkus.

Sõnadega „Magnificat anima mea Dominum" („Minu hing ülistab Issandat") algab ladinakeelne Maarja kiituslaul (Lk 1:46–55). Mõni aeg pärast seda, kui ingel Gabriel oli Galileas Naatsareti külas Jeesuse sünni ette kuulutanud, ruttas Maarja Juudamaale Eliisabetti külastama. Viimase prohvetlikule tervitusele vastab Maarja oma kiituslauluga. See on Jumala suurte päästetegude poeetiline ülistus. Magnificat on klassikalises kirikumuusikas üks säravamaid ja pidulikemaid peatükke.

Maarjas elab Aabrahami usk (vrd 1Ms 15:6). Tema on usu eeskujuks järgnevale Jumala tõotuste täitumise ajastule. Usu ja usalduse eeskujuna juhatab ta sisse pääste ajastu, ajajärgu, mis algab kiituslauluga. Tõenäoliselt kasutas Maarja seejuures juudi koguduse jumalateenistuses tuntud kiituslaulude sõnu. Sellest kõneleb tema laulus peituvate vanatestamentlike motiivide rohkus.
Maarja kiidab Jumalat selle eest, mida ta ise on kogenud (Lk 1:46b–50) ja selle eest, mis nüüd saab osaks ka Iisraeli rahvale ja kogu maailmale. Magnificat annab siin edasi Jeesuse sõnumi põhilise sisu: „viimased saavad esimesteks" (Mk 10:31) ja alandatud ülendatakse (Lk 18:14). Õnnistust kuulutatakse näljastele, alandatutele ja nõrkadele, rikkaid ja uhkeid tabab aga kohus.

Maarja kirjeldatud alandusel on mitu isiklikku külge. Esiteks tolleaegsed naised elasid alandatutena meeste meelevalla alla. Sellele alandusele lisandus vahel lastetuse koorem või abielueelse raseduse häbi. Need Maarja isiklikud kogemused omandavad kiituslaulus universaalse iseloomu. Siin öeldakse, et senised valitsenud suhted pöörduvad nüüd pea peale. Jumal ise taastab inimlikust ülbusest rikutud maailmas korra ja õigluse. See, mis tundub selle maailma silmis väärtusetuna, väärtustatakse. Otsustavaks ei ole Uues Testamendis mitte senise korra häving, vaid Jumala arm, mis saab osaks vaestele ja rõhututele. „Madalus" (Lk 1:48) ületatakse.

Magnificat ei idealiseeri madalust, nagu tegid seda ekslikult antiiksed küünikud. Nii ei idealiseeri meiegi oma madalust, vaid kõnnime selles usus ja lootuses, kuni meid „ülendatakse". Südamelt ülbed ja kõrgid pillutatakse aga laiali (Lk 1:51). See ei ole madalate ja kõrkide lõputu ringkäik, kus kord on üks, kord teine peal, vaid Jumala sekkumine, milles ilmneb uue maailma lõplik kord. Oma rahvast päästes ja õiglust jalule seades näitab Jumal oma pühadust. „Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi" (Ps 111:9).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline koht on Maarja eeskujul sinu usuelus?
• Mis pani Maarjat Jumalat ülistama ja kiitma?
• Milles väljenduvad kaasajal alandavad suhted?
• Mis kõneleb kaasajal inimeste ülbusest?
• Kas vaesust ja madalust võiks kuidagi idealiseerida?
• Milles väljendub sinu elus Jumala suurus ja kiidetavas?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke