Otsing

1/2014 16 tammo joosep-1
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE VIIES TUND

„Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao, kes on Kurat ja Saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid; ja kohus anti nende kätte ... Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat" (Ilm 20:1–4).

On tähelepanuväärne, et Johannese ilmutusraamatust lähtuv kuldse ajastu ootus on suurim impulss, millel baseerub kaasaegne optimistlik tulevikunägemus. Samas, kui arvestada kõiki kohutavaid sündmusi, mida ilmutusraamat sisaldab, on sellele positiivsele nägemusele pühendatud vaid mõned salmid. Ometi on need nn „tuhandeaastase rahuriigi" ootuse lähtepunktiks. Enne Kristuse lõplikku tulekut saabub „vahepealne" ehk „eelviimane" ajastu. Siis aheldatakse saatan „sügavikku". Oluline on, et selline ootus oli tuntud nii juutlikus apokalüptilises kirjanduses kui ka evangeeliumides. Vrd Lk 10:18 ja 1Kr 15:24jj. See annab keset viimse aja katastroofilisi sündmusi siiski rahumeelse lõpplahenduse.

Nii nagu apokalüptiliselt pessimistlik nägemus oli oma olemuselt maine-lihalik, nii nähti selles hiljem sageli ka maiste võitluste positiivseid võimalusi. Eriliselt absurdse vormi võttis see Münsteris aastail 1534–35, kui väike grupp radikaalselt meelestatud usklikke kuulutas välja „tuhandeaastase riigi". Keskaegne kirik oli taolist ohtu pareerinud sellega, et kuulutas „tuhandeaastase rahuriigi" kiriku ajastuks, mis lõpeb Kristuse taastulekuga. Kuid Joachim Fiorest oli äratanud taas uue lõpuaja ootuse. Ta väitis, et Isa ja Poja ajastule järgneb Vaimu ajastu, mis algab 1260. aastal. Siis moodustab uuendatud munklus õigete valitsuse. Just sellistest impulssidest sündisid reformatsiooniaegsed katsed luua maapealset rahuriiki.

Kõigest hoolimata osutab hiliastlik (kr chilioi – tuhat) ootus tõelisusele, mis on pälvinud kaasajal üha suuremat tähelepanu. Tuhandeaastase rahuriigi ootus on võimaldanud ajaloo arengut näha selgemalt ka usulises perspektiivis. Seni oli inimkonna arengut vaadeldud enamasti „patust rikutuna", kuid unustati, et Jumal on päästeloo käigus muutnud maailma ka positiivses suunas. Orjanduse ja rassiliste eelarvamuste kadumine, naiste ja laste õiguste kaitse, sotsiaalse hoolekande paranemine ning kõik püüdlused inimväärika ja Loojale meelepärasema ühiskonna saavutamiseks ei ole ainult asjatud katsed rikutud maailma parandada.

Hoolimata „apokalüptilistest vapustustest" on need „eelviimase ajastu" lootuse märgid. Nende eest astusid sageli välja usulised vähemused, kes uskusid Kristuse peatset taastulekut. Kindlasti pole see olnud mingi sirgjooneline areng parema maailma suunas. Kõik need saavutused on sündinud uue maailma „sünnitusvaludes". Sellega on seletatav „ajastute vahel" elava põlvkonna traagika. Saatana väljaheitmine taevast annab põhjust juubeldamiseks, kuid maa peal, kuhu ta heidetakse, tähendab see esialgu kannatuste ja häda mitmekordistumist (Ilm 12:12; vrd 6:2j; Mt 6:10). Ometi on see ajutine olukord, sest saatan aheldatakse ja heidetakse „sügavikku". Seni tähendab kristlaseks olemine siiski „ajastutevahelist" elu ja Jeesuse Kristuse taastuleku ootust. Viimane annab sära ja tähenduse ka „eelviimasele ajastule", mille ootust me jagame kogu looduga.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised on sinu kujutlused „tuhandeaastasest rahuriigist"?
• Kuidas on neid kirjakohti sinu koguduses käsitletud?
• Kas saatana meelevald maisuses on piiramatu?
• Milline tähendus võiks olla õpetusel saatana aheldamisest ja „tuhandeaastasest rahuriigist" meie praktilisele usuelule?
• Milline on usklike viimne lootus?
• Kas sa ootad maailma olude paranemist või Jeesuse Kristuse taastulekut?
• Milliste „eelviimaste asjade" eest peaksid usklikud seisma?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke