Otsing

1/2014 16 tammo joosep-1
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE VIIES TUND

„Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao, kes on Kurat ja Saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid; ja kohus anti nende kätte ... Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat" (Ilm 20:1–4).

On tähelepanuväärne, et Johannese ilmutusraamatust lähtuv kuldse ajastu ootus on suurim impulss, millel baseerub kaasaegne optimistlik tulevikunägemus. Samas, kui arvestada kõiki kohutavaid sündmusi, mida ilmutusraamat sisaldab, on sellele positiivsele nägemusele pühendatud vaid mõned salmid. Ometi on need nn „tuhandeaastase rahuriigi" ootuse lähtepunktiks. Enne Kristuse lõplikku tulekut saabub „vahepealne" ehk „eelviimane" ajastu. Siis aheldatakse saatan „sügavikku". Oluline on, et selline ootus oli tuntud nii juutlikus apokalüptilises kirjanduses kui ka evangeeliumides. Vrd Lk 10:18 ja 1Kr 15:24jj. See annab keset viimse aja katastroofilisi sündmusi siiski rahumeelse lõpplahenduse.

Nii nagu apokalüptiliselt pessimistlik nägemus oli oma olemuselt maine-lihalik, nii nähti selles hiljem sageli ka maiste võitluste positiivseid võimalusi. Eriliselt absurdse vormi võttis see Münsteris aastail 1534–35, kui väike grupp radikaalselt meelestatud usklikke kuulutas välja „tuhandeaastase riigi". Keskaegne kirik oli taolist ohtu pareerinud sellega, et kuulutas „tuhandeaastase rahuriigi" kiriku ajastuks, mis lõpeb Kristuse taastulekuga. Kuid Joachim Fiorest oli äratanud taas uue lõpuaja ootuse. Ta väitis, et Isa ja Poja ajastule järgneb Vaimu ajastu, mis algab 1260. aastal. Siis moodustab uuendatud munklus õigete valitsuse. Just sellistest impulssidest sündisid reformatsiooniaegsed katsed luua maapealset rahuriiki.

Kõigest hoolimata osutab hiliastlik (kr chilioi – tuhat) ootus tõelisusele, mis on pälvinud kaasajal üha suuremat tähelepanu. Tuhandeaastase rahuriigi ootus on võimaldanud ajaloo arengut näha selgemalt ka usulises perspektiivis. Seni oli inimkonna arengut vaadeldud enamasti „patust rikutuna", kuid unustati, et Jumal on päästeloo käigus muutnud maailma ka positiivses suunas. Orjanduse ja rassiliste eelarvamuste kadumine, naiste ja laste õiguste kaitse, sotsiaalse hoolekande paranemine ning kõik püüdlused inimväärika ja Loojale meelepärasema ühiskonna saavutamiseks ei ole ainult asjatud katsed rikutud maailma parandada.

Hoolimata „apokalüptilistest vapustustest" on need „eelviimase ajastu" lootuse märgid. Nende eest astusid sageli välja usulised vähemused, kes uskusid Kristuse peatset taastulekut. Kindlasti pole see olnud mingi sirgjooneline areng parema maailma suunas. Kõik need saavutused on sündinud uue maailma „sünnitusvaludes". Sellega on seletatav „ajastute vahel" elava põlvkonna traagika. Saatana väljaheitmine taevast annab põhjust juubeldamiseks, kuid maa peal, kuhu ta heidetakse, tähendab see esialgu kannatuste ja häda mitmekordistumist (Ilm 12:12; vrd 6:2j; Mt 6:10). Ometi on see ajutine olukord, sest saatan aheldatakse ja heidetakse „sügavikku". Seni tähendab kristlaseks olemine siiski „ajastutevahelist" elu ja Jeesuse Kristuse taastuleku ootust. Viimane annab sära ja tähenduse ka „eelviimasele ajastule", mille ootust me jagame kogu looduga.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised on sinu kujutlused „tuhandeaastasest rahuriigist"?
• Kuidas on neid kirjakohti sinu koguduses käsitletud?
• Kas saatana meelevald maisuses on piiramatu?
• Milline tähendus võiks olla õpetusel saatana aheldamisest ja „tuhandeaastasest rahuriigist" meie praktilisele usuelule?
• Milline on usklike viimne lootus?
• Kas sa ootad maailma olude paranemist või Jeesuse Kristuse taastulekut?
• Milliste „eelviimaste asjade" eest peaksid usklikud seisma?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke