Otsing

01/2014 17 piiblikool 2-1
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE KUUES TUND

„Smürna koguduse inglile kirjuta ... Ma tean su viletsust ja vaesust – kuid sa oled rikas ... Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada ... Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja! ... Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav tõeline Tunnistaja, Jumala loomise Algus: Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum ... et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust" (Ilm 2 ja 3).

Seitse läkitust kogudustele on prohvetlikud sõnumid. Nad on sarnase ülesehitusega. Pärast adressaati kõneleb ülestõusnud Issand prohvetliku Vaimu läbi. Järgnevad kiitus (see puudub üksnes Sardese ja Laodikeia koguduse puhul) ja noomitus (puuduvad üksnes Smürna ja Filadelfia koguduse puhul). Järgnevad manitsused meelt parandada. Läkitused lõpevad alati tõotusega neile, kes jäävad ustavaks kuni lõpuni.

Seitse kogudust „Aasias" esindavad varakristlikku kogudust Väike-Aasias üldiselt. Nad moodustavad tervikpildi varakristlike koguduste elust. Kaasaegne kristlaskond ei saa ühegagi neist seitsmest end täielikult samastada (näiteks Filadelfia kogudusega, nagu seda armastab teha filadelflaste nimeline usulahk). Nendes kogudustes kirjeldatu iseloomustab teise ja hilisemate põlvkondade olukorda: „esimese armastuse" (2:4) kadumist, vaimset surma ja näilist elu (3:1), leigust ja enesega rahulolu (3:16–17).

Vaimuandidest lähtuv karismaatiline kogudus on asendumas paremini organiseerunud ja korrastatuma kogudusega. Sellepärast kiidetakse nende õiget õpetust, kuid noomitakse leviva vaimuliku külmuse pärast. Väike-Aasia seitse kogudust on meie kaasajaga sarnasemad kui Pauluse kirjades kirjeldatud värskelt rajatud kogudused. Ilmselt ei ole kiriku ajaloos normatiivse tähendusega ajastuid. Igal ajastul on kogudusel põhjust meelt parandada. Üks ajahetk ei sarnane teisele, seda isegi Johannese poolt kirjeldatud apokalüptilisel ajastul.

Prohvetlikult kõneldakse lähenevatest tagakiusudest: „Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva" (2:10). Johannesele antud ilmutus aga kinnitab, et võime kannatada on nii koguduse kui üksikkristlase oluline omadus, mis eristab teda muust maailmast.

Väga oluliseks peetakse siin distantseerumist juutliku ja kindlasti ka paganliku keskkonna mõjudest. Kogudus peaks olema tundlik võõraste kultuste suhtes. Kiidetakse selgepiirilist koguduslikku distsipliini. Omavaheline osadus kui selline ei saa niisugustes oludes olla ülimaks väärtuseks. Tähtsam on vastuseis välisele survele. Ustavad ja kannatlikud on selleks võimelised. Kes võidab, see „tehakse sambaks". Kõrgeimaks väärtuseks lõpuaja katsumustes on koguduse identiteedi säilitamine Jeesuses Kristuses. Kogudused ei seisa ebamäärase „igaviku", vaid Issanda Jeesuse Kristuse palge ees. See annab vastupanule selge ja reaalse sisu. Paulus kirjutab sama asja kohta: „Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks ... aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad, kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad – ja ennäe me elame!; kui karistatud, aga mitte surmatud; kui kurvad, aga ikka rõõmsad" (2Kr 6:3,8jj). Sellist olukorda ei saa allutada ilmalikele mõõdikutele, mis lähtuvad välisest tulemuslikkusest. Kristuse koguduse tänane kitsikus vastandub alati Issanda tulekuga kaasneva auga.


KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millise „Aasia" kogudusega tahakasid sa kõige meelsamini oma kogudust võrrelda?
• Millise kogudusega sinu kogudus kõige enam sarnaneb?
• Kuivõrd on erinevad koguduslikud olukorrad üldse võrreldavad?
• Millised positiivsed või negatiivsed tunnused nendest läkitustest iseloomustavad kaasaegset koguduslikku elu?
• Mida tuleks ette võtta, et jääksime püsima Issanda Jeesuse Kristuse palge ees, kui ta tuleb?
• Kas me kohandume või usaldame Issandat, kes meid omal ajal ülendab?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke