Otsing

01/2014 17 piiblikool 2-1
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE KUUES TUND

„Smürna koguduse inglile kirjuta ... Ma tean su viletsust ja vaesust – kuid sa oled rikas ... Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada ... Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja! ... Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav tõeline Tunnistaja, Jumala loomise Algus: Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum ... et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust" (Ilm 2 ja 3).

Seitse läkitust kogudustele on prohvetlikud sõnumid. Nad on sarnase ülesehitusega. Pärast adressaati kõneleb ülestõusnud Issand prohvetliku Vaimu läbi. Järgnevad kiitus (see puudub üksnes Sardese ja Laodikeia koguduse puhul) ja noomitus (puuduvad üksnes Smürna ja Filadelfia koguduse puhul). Järgnevad manitsused meelt parandada. Läkitused lõpevad alati tõotusega neile, kes jäävad ustavaks kuni lõpuni.

Seitse kogudust „Aasias" esindavad varakristlikku kogudust Väike-Aasias üldiselt. Nad moodustavad tervikpildi varakristlike koguduste elust. Kaasaegne kristlaskond ei saa ühegagi neist seitsmest end täielikult samastada (näiteks Filadelfia kogudusega, nagu seda armastab teha filadelflaste nimeline usulahk). Nendes kogudustes kirjeldatu iseloomustab teise ja hilisemate põlvkondade olukorda: „esimese armastuse" (2:4) kadumist, vaimset surma ja näilist elu (3:1), leigust ja enesega rahulolu (3:16–17).

Vaimuandidest lähtuv karismaatiline kogudus on asendumas paremini organiseerunud ja korrastatuma kogudusega. Sellepärast kiidetakse nende õiget õpetust, kuid noomitakse leviva vaimuliku külmuse pärast. Väike-Aasia seitse kogudust on meie kaasajaga sarnasemad kui Pauluse kirjades kirjeldatud värskelt rajatud kogudused. Ilmselt ei ole kiriku ajaloos normatiivse tähendusega ajastuid. Igal ajastul on kogudusel põhjust meelt parandada. Üks ajahetk ei sarnane teisele, seda isegi Johannese poolt kirjeldatud apokalüptilisel ajastul.

Prohvetlikult kõneldakse lähenevatest tagakiusudest: „Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva" (2:10). Johannesele antud ilmutus aga kinnitab, et võime kannatada on nii koguduse kui üksikkristlase oluline omadus, mis eristab teda muust maailmast.

Väga oluliseks peetakse siin distantseerumist juutliku ja kindlasti ka paganliku keskkonna mõjudest. Kogudus peaks olema tundlik võõraste kultuste suhtes. Kiidetakse selgepiirilist koguduslikku distsipliini. Omavaheline osadus kui selline ei saa niisugustes oludes olla ülimaks väärtuseks. Tähtsam on vastuseis välisele survele. Ustavad ja kannatlikud on selleks võimelised. Kes võidab, see „tehakse sambaks". Kõrgeimaks väärtuseks lõpuaja katsumustes on koguduse identiteedi säilitamine Jeesuses Kristuses. Kogudused ei seisa ebamäärase „igaviku", vaid Issanda Jeesuse Kristuse palge ees. See annab vastupanule selge ja reaalse sisu. Paulus kirjutab sama asja kohta: „Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks ... aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad, kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad – ja ennäe me elame!; kui karistatud, aga mitte surmatud; kui kurvad, aga ikka rõõmsad" (2Kr 6:3,8jj). Sellist olukorda ei saa allutada ilmalikele mõõdikutele, mis lähtuvad välisest tulemuslikkusest. Kristuse koguduse tänane kitsikus vastandub alati Issanda tulekuga kaasneva auga.


KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millise „Aasia" kogudusega tahakasid sa kõige meelsamini oma kogudust võrrelda?
• Millise kogudusega sinu kogudus kõige enam sarnaneb?
• Kuivõrd on erinevad koguduslikud olukorrad üldse võrreldavad?
• Millised positiivsed või negatiivsed tunnused nendest läkitustest iseloomustavad kaasaegset koguduslikku elu?
• Mida tuleks ette võtta, et jääksime püsima Issanda Jeesuse Kristuse palge ees, kui ta tuleb?
• Kas me kohandume või usaldame Issandat, kes meid omal ajal ülendab?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke