Otsing

02/2014 17 karmeli juhatus-1

Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE KAHEKSAS TUND

Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas ... Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele... Ja teie isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas... Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!" (Ef 6:1–10).

Pauluse sõnumis kohtame tollele ajastule iseloomulikke suhteid. Jutt on suurperekonnast, kus pereisa, lapsed ja orjad elavad külg külje kõrval. Kasvatus ja argitöö käivad käsikäes. Isa kohustuste täitmine võib võtta nii positiivseid kui negatiivseid väljendusviise. Alguses seisab siiski hoiatus, et lapsi ei tohiks karmusega „ärritada", vaid manitsuse ja juhatamisega kasvatada. Kreeka sõna paideia peab silmas kasvatust autoriteedi ja eeskuju läbi.

Kristlik usk annab inimsuhetele uue, osadusliku ja partnerliku iseloomu.

Kuid suurpere juurde kuuluvad ka suhted sulaste ja orjadega. Just siin märkame, et kristlik usk annab neile uue, osadusliku ja partnerliku iseloomu, sest Jumala ees on kõik võrdsed.

Vastandina Jeesuse kutsele astuda „maailmast" välja, et saada tõelisteks jüngriteks (Mt 10:34–39; Lk 9:57–62), näeme siin kristliku eetika teist poolt. Pauluse manitsused lähtuvad Vana Testamendi elukorraldustest ja kümnest käsust, samal ajal kui Jeesus avab Mäejutluses esitatud Jumala riigi programmi. Need kristliku eetika mõlemad alustalad kirjeldavad „uut inimest" kõige erinevamates olukordades. Ühest küljest on ta Jumala riigi eest võitleja, kes on valmis mängu panema ja kaotama isegi seda, mille poole tavainimesed püüdlevad. Teisest küljest on ta aga vabastatud, tervendatud, kaasinimestega lepitatud ja kogukonnas lugupeetud inimene. Pauluse kodukorda käsitlevad manitsused on orienteeritud teisele, nn „normaalsele olukorrale".
Loomulikult on see „normaalne olukord" kirjeldatav olemasolevate ühiskondlike suhete ja eelduste raames. Kuid need suhted pole igavesed, sest kui neis osalejad täituvad Jeesuse Kristuse Vaimuga, hakkavad ka senistele suhetele omased tavad ja kombed muutuma. Pühale Vaimule allutatuna saab koduski juhtivaks motiiviks Jeesuse järgimine.
Kristliku eetika jõud seisneb selles, et kõige erinevamad isikute rühmad on allutatud ühele Issandale. Nad kõik on „vennad ja õed", „Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist" (Ef 6:6). See muudab kõik seisuslikud erinevused suhteliseks. Sellele lisandub eriline manitsus „isandatele", et nad arvestaksid, et ka nende jaoks on „Isand taevas". Muidugi kehtib see ka nendele isandatele, kes ei ole koguduse liikmed. Teiste sõnadega, siin ei kiideta iga olemasolevat korda õigeks, inimlikuks ja heaks, vaid allutatakse kõrgemale – jumalikule korrale.

Koduses eetikas on samas ka muutumatu osa: kuigi kohustusi vaadeldakse kehtiva seisusliku korra raames, ei isoleerita neid isikutest ja nende suhtest Jumalaga. Vooruslikkuse nõue ei lähtu mitte seisuslikust korrast (Platoni ideaalriik), vaid vastutusest Jumala ees. Nii vormib kristlik armastus ka sotsiaaleetilisi suhteid.
Antud manitsused näitavad, kuidas usk Kristusesse pidi kujundama antiikse suurperekonna siseseid suhteid. Hilisemal ajal, kui kodu ja töö üha enam eristusid, kujunes välja vastuolu isikliku ja ilmaliku elu vahel. Tekkis arvamus, et kristlik elukäsitlus peaks just kodustes suhetes erakordselt puhtalt väljenduma, samal ajal jäi tööeetika vaateväljast välja.
Apostli manitsus peaks meid täna panema nii koduseid kui tööalaseid suhteid kristlikus vaimus üle vaatama.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kas loetu on üksüheselt ülekantav tänasesse päeva?
• Milliseid erinevusi täheldame Pauluse-aegsete ja kaasaegsete peresiseste suhete vallas?
• Kas lapsed peavad olema absoluutselt kuulekad oma vanemaile?
• Kui ei, siis millised oleksid suuremad erinevused Pauluse-aegse pere ja kaasaegse pere vahel?
• Millised kaasaegsed töösuhted sarnanevad kõige enam „orjapidamisele"?
• Kuidas seista kristlastena vastu „orjapidamise" mentaliteedile?
• Mis on siin muutumatu Jumala sõna kõigile ajastutele?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke