Otsing

03/201417 teokas mees

VIIEKÜMNES TUND

„Jeesus lausus talle: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik" (Mt 19:16–30; vrd Ap 4:36j; 1Tm 6:17j).

Noormehel oli palju objektiivseid asjaolusid, miks ta ei saanud just siin ja praegu Jeesust järgida.

Evangelist juhatab selle vestluse sisse noormehe küsimusega: „Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu?" Vana Testamendi käsuseadus oli seda selgelt näidanud, mis on hea (vrd Mi 6:8). Jeesus vastab: „Pea käsud!" Teoreetiliselt, kuid mitte praktiliselt, on nende pidamisega võimalik igavest elu pärida (Rm 2:13). Siis aga juhib Jeesus kogu vestluse rikka noormehe jaoks kesksele küsimusele. „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele" (s 21). Just siin pannakse noormehe senine usk proovile. Kahjuks tundus maine varandus talle taevariigist siiski olulisem.
Stoitsismi rajajast Zenon Kitionist räägitakse, et ta olevat oraaklilt küsinud: „Mida ma peaks tegema, et kujundada oma elu parimal viisil?" Oraakel vastanud: „Ela surnutega!" Zenon mõistnud vastust õieti ja pühendunud muistsete tarkade tundmaõppimisele. Stoikud uskusid, et elu omandab tähenduse ja väärtuse tarkuse ja arukuse kaudu.

Jeesuse vastus rikkale noormehele oli hoopis teistsugune. Ta kutsus üles konkreetsetele tegudele. See tähendas harjunud elulaadist loobumist. Jeesus ei nimetanud senist elulaadi patuseks. Kuid elav usk ei saa olla loomuliku elu pehme kate. See ei ole üldlevinud moraali kuldne kroon. Jeesus nõudis midagi erakorralist ja rikas noormees leidis, et see on võimatu.

Rikkusest loobumise kohustus pole üldistatav „üleüldise seadusandluse põhimõttena" (I. Kant). Kuid see pole rakendatav üksnes usklike väljavalitud grupile (mungad, preestrid jne). See ei eelda usuelu radikaliseerimist, vaid individualiseerimist. See oli üleskutse konkreetsele rikkale noormehele.

Lugu ei illustreeri moraali ja moraalituse vastuolu. Mõelgem vaid Jeesuse võrdumile erinevatest talentidest. Minu elu moraalne väärtus ja „rahuldus" seisneb selles, et ma leian siin ja nüüd mulle ainuomase ülesande. Kui ma hoian kõrvale sellest, mille kohustuslikkust ma elus olen mõistnud, muutub see mulle võlaks.

Jutustus on suurepärane näide ka erinevate kohustuste kokkupõrkest. Lause „...ta oli suure varanduse omanik" võib olla üldistatav ka lauseks „Tal oli palju kohustusi". Tal oli palju objektiivseid asjaolusid, miks ta ei saanud just siin ja praegu Jeesust järgida. Subjektiivselt leidis ta, et Jeesus talle meeldib ja tema meeldis ka Jeesusele (Mk 10:21), kuid varandusega seotud kohustused osutusid takistuseks.

„Igavest elu" (s 16) ja õnne ei koge mitte see, kes pole lihtsalt ühestki käsust üle astunud, vaid see, kes midagi väga konkreetset ja positiivset on mõne inimese heaks teinud. Jeesuse käsk: „Anna vaestele" (s 21) tabab eetiliselt hea tuuma. Rääkides tasust „...siis on sul aare taevas" (s 21), toonitab Jeesus teostatava mõttekust.
Jutustus lõpeb tõdemusega, et mitte ainult vaesed ja kadunud, vaid ka rikkad tulevad Jeesuse juurde. Teiste sõnadega, nemadki võivad olla kadunud ja vajada Jeesuse abi (vrd Sakkeuse lugu). Üldistatult, on olemas mitte ainult vaeste Laatsaruste, vaid ka rikaste noormeeste usk, sest vaevatuid ja koormatuid tuleb ette nii ühel kui teisel poolel. Rahutus võib tõusta ka keset rahuolu, küllust ja luksust.

Muistse lauliku hoiatus kõlab kõigile: „Ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale, ärge lootke tühja; kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski!" (Ps 62:11)

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid tundeid minus tekitab Jeesuse üleskutse rikkale noormehele kogu vara maha müüa ja vaestele jagada?
• Kas see Jeesuse käsk on üldistatav?
• Kas see Jeesuse käsk pole suunatud ainult vähestele?
• Kas Piiblis on ka teistsugust suhtumist varandusse?
• Milliseid kohustuste konflikte olen oma usuelus kogenud?
• Mida tähendab: „Jaga oma vara vaestele!" tänapäeval?
• Kuidas saaksid kaasaegsed rikkad pärida Jumala riiki?
• Kuidas on heategevus ja õndsakssaamine armust usu läbi omavahel seotud?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke