Otsing

03/201417 teokas mees

VIIEKÜMNES TUND

„Jeesus lausus talle: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik" (Mt 19:16–30; vrd Ap 4:36j; 1Tm 6:17j).

Noormehel oli palju objektiivseid asjaolusid, miks ta ei saanud just siin ja praegu Jeesust järgida.

Evangelist juhatab selle vestluse sisse noormehe küsimusega: „Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu?" Vana Testamendi käsuseadus oli seda selgelt näidanud, mis on hea (vrd Mi 6:8). Jeesus vastab: „Pea käsud!" Teoreetiliselt, kuid mitte praktiliselt, on nende pidamisega võimalik igavest elu pärida (Rm 2:13). Siis aga juhib Jeesus kogu vestluse rikka noormehe jaoks kesksele küsimusele. „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele" (s 21). Just siin pannakse noormehe senine usk proovile. Kahjuks tundus maine varandus talle taevariigist siiski olulisem.
Stoitsismi rajajast Zenon Kitionist räägitakse, et ta olevat oraaklilt küsinud: „Mida ma peaks tegema, et kujundada oma elu parimal viisil?" Oraakel vastanud: „Ela surnutega!" Zenon mõistnud vastust õieti ja pühendunud muistsete tarkade tundmaõppimisele. Stoikud uskusid, et elu omandab tähenduse ja väärtuse tarkuse ja arukuse kaudu.

Jeesuse vastus rikkale noormehele oli hoopis teistsugune. Ta kutsus üles konkreetsetele tegudele. See tähendas harjunud elulaadist loobumist. Jeesus ei nimetanud senist elulaadi patuseks. Kuid elav usk ei saa olla loomuliku elu pehme kate. See ei ole üldlevinud moraali kuldne kroon. Jeesus nõudis midagi erakorralist ja rikas noormees leidis, et see on võimatu.

Rikkusest loobumise kohustus pole üldistatav „üleüldise seadusandluse põhimõttena" (I. Kant). Kuid see pole rakendatav üksnes usklike väljavalitud grupile (mungad, preestrid jne). See ei eelda usuelu radikaliseerimist, vaid individualiseerimist. See oli üleskutse konkreetsele rikkale noormehele.

Lugu ei illustreeri moraali ja moraalituse vastuolu. Mõelgem vaid Jeesuse võrdumile erinevatest talentidest. Minu elu moraalne väärtus ja „rahuldus" seisneb selles, et ma leian siin ja nüüd mulle ainuomase ülesande. Kui ma hoian kõrvale sellest, mille kohustuslikkust ma elus olen mõistnud, muutub see mulle võlaks.

Jutustus on suurepärane näide ka erinevate kohustuste kokkupõrkest. Lause „...ta oli suure varanduse omanik" võib olla üldistatav ka lauseks „Tal oli palju kohustusi". Tal oli palju objektiivseid asjaolusid, miks ta ei saanud just siin ja praegu Jeesust järgida. Subjektiivselt leidis ta, et Jeesus talle meeldib ja tema meeldis ka Jeesusele (Mk 10:21), kuid varandusega seotud kohustused osutusid takistuseks.

„Igavest elu" (s 16) ja õnne ei koge mitte see, kes pole lihtsalt ühestki käsust üle astunud, vaid see, kes midagi väga konkreetset ja positiivset on mõne inimese heaks teinud. Jeesuse käsk: „Anna vaestele" (s 21) tabab eetiliselt hea tuuma. Rääkides tasust „...siis on sul aare taevas" (s 21), toonitab Jeesus teostatava mõttekust.
Jutustus lõpeb tõdemusega, et mitte ainult vaesed ja kadunud, vaid ka rikkad tulevad Jeesuse juurde. Teiste sõnadega, nemadki võivad olla kadunud ja vajada Jeesuse abi (vrd Sakkeuse lugu). Üldistatult, on olemas mitte ainult vaeste Laatsaruste, vaid ka rikaste noormeeste usk, sest vaevatuid ja koormatuid tuleb ette nii ühel kui teisel poolel. Rahutus võib tõusta ka keset rahuolu, küllust ja luksust.

Muistse lauliku hoiatus kõlab kõigile: „Ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale, ärge lootke tühja; kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski!" (Ps 62:11)

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid tundeid minus tekitab Jeesuse üleskutse rikkale noormehele kogu vara maha müüa ja vaestele jagada?
• Kas see Jeesuse käsk on üldistatav?
• Kas see Jeesuse käsk pole suunatud ainult vähestele?
• Kas Piiblis on ka teistsugust suhtumist varandusse?
• Milliseid kohustuste konflikte olen oma usuelus kogenud?
• Mida tähendab: „Jaga oma vara vaestele!" tänapäeval?
• Kuidas saaksid kaasaegsed rikkad pärida Jumala riiki?
• Kuidas on heategevus ja õndsakssaamine armust usu läbi omavahel seotud?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke