Otsing

04/2014 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel kodugrupis

VIIEKÜMNE TEINE TUND17 m6nnipuud22-1

„Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on ülesäratatud... Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!" Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?" Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud." Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!"" (Lk 24:1–12.36–49; Mk 16:1–8; Mt 28:1–10; Jh 20:1–18,29; 21:1–14).

Jeesuse töö jätkumise mõistmine on olulisem kui abstraktne diskussioon ülestõusmise üle.

Sõnumid Jeesuse Kristuse ülestõusmisest kõnelevad tema tegevuse ajaloolisest ja päästeloolisest tähendusest. Siin öeldakse ikka ja jälle, et Jeesus tegutseb edasi. Meeleparanduse, pattude andeksandmise ja tervenemise kuulutus jätkub. Selle mõistmine on olulisem kui abstraktne diskussioon ülestõusmise kui sellise üle.

Jüngrid pidid Jeesust ootama Galileas: „Tuletage meelde, mida ta rääkis juba Galileas" (Lk 24:6). Galilea periood tähistab Jeesuse tegevuses edukat algusaega. Just Naatsareti sünagoogis oli ta alustanud sõnadega: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud" (Lk 4:21). Jumala tõotuste täitumine jätkub nüüdsest täiesti uuel tasemel.

Jeesuse ülestõusmise tõelisus on rajatud kahele alusele: tühjalt leitud hauale (koos naiste nägemusega) ja Ülestõusnu ilmumistega jüngritele (1Kr 15:5jj).
Oluline on, et ülestõusmissõnum ei muutuks meie kuulutuses ühe surnukeha taaselustamise meditsiiniliseks imeks. Jeesus ei pöördunud ju vanasse maailma tagasi samamoodi nagu Laatsarus või Naini linna noormees. Seda kinnitab tema „ülendamine" Jumala Isa paremale käele. Samuti kõnelevad sellest Jeesuse lahkumiskõned (Jh 14–16).

Ajalooline tõde ilmutab ennast ülestõusmise sõnumis „ilmumistes ja nägemustes". Kuid need nägemused ei ole subjektiivsed, sest nad on alati seotud Jeesuse „kirgastunud ihuga". Ta sööb ja joob ühes oma jüngritega (Lk 24:30–31), kuid mitte tavalisel viisil. Ta oli ju öelnud: „Ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis" (Lk 22:16). Ta on nende keskel, nad näevad ja puudutavad teda, kuid samas võib ta äkitselt nende keskelt kaduda.
Tähtsam kui Jeesuse ülestõusnud ihu iseloom, on Ülestõusnu sõnad järgnevatele põlvkondadele: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud" (Lk 24:44). Seni kuulutatu täideminek jätkub, kuid uues kõrgemas kvaliteedis, sest nüüdsest läkitatakse jüngrid kõigi rahvaste keskele (Lk 24:47 vrd Mt 28:19).

Sellele algsele ülestõusmissõnumi mõttele lisandub hiljem isiklik müstiline dimensioon. Jeesuse järgimine tähendab siin kannatusi, surma ja ülestõusmist ning kirgastatud ihu. „Nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju" (1Kr 15:40).

Kristlik sõnum ülestõusmisest on kujunenud meie usu keskmeks just selle tõttu, et see kuulutab võitu surma, patu ja saatana üle kõige avaramas mõttes. Sõnum Kristuse ülestõusmisest kuulutab uut maailma, uut loodut ja uut inimest.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised mõtted tulevad sulle kõigepealt, kui loed Jeesuse ülestõusmisest?
• Kuidas sõnum ülestõusmisest võiks puudutada sinu isiklikku elu?
• Kuidas sõnum Jeesuse ülestõusmisest puudutab koguduslikku elu?
• Mida on ülestõusmissõnumil öelda inimkonna ja maailma tuleviku kohta?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke