Otsing

05/2014

Piibel kodugrupis 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

VIIEKÜMNE KOLMAS TUND
„Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!" (1Kr 1:26–31 vrd Mt 5:1–3).

Jumala valik põrkub teatud vastupanule isegi koguduse sees.

Jumala meetodid oma riigi ülesehitamisel on paradoksaalsed ja seda näitab apostel Pauluse meelest juba koguduse liikmete koosseis. See vastab Jeesuse poolt öeldule: „viimased saavad esimesteks". Rõhuasetus ei ole siin mitte niivõrd patustel, kuivõrd põlatuil, haigetel ja sotsiaalselt nõrkadel. Kui juudi mõttelaadis valitses „õigete ja patuste" vastandamine, siis klassikalise paganluse maailmas kohtame tugevate ja nõrkade vastandamist. Nõrkusel on siin palju mõõtmeid: narrus, nõrkus, halvakspanu. See on Jumala valik, et kõigutada maailma aluseid, mis hindab ainult tarku ja tugevaid. Ta lausa otsib neid, keda maailm põlgab. Ta „kutsub olematuid nagu olevaid" (Rm 4:17). Hoolimata vastuseisust ja nõrkusest sünnib kogudus, kes maailma silmis pole miski. Jumala plaanis on see nõnda, et „ükski inimene ei kiitleks Jumala ees" (1Kr 1:29).

Kuid see valik põrkub teatud vastupanule isegi koguduse sees. Paulus kirjutab sellest nõnda: „Juba te olete küllalt söönud, juba te olete rikkaks läinud, juba te valitsete ilma meieta kuningatena! Meie oleme Kristuse pärast arutud, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie olete aulised, aga meie oleme autud" (1Kr 4:8,10). Kiriku kahe tuhande aastases ajaloos leiame rikkalikult illustreerivat materjali vaimulikule kõrkusele, uhkusele, ahnusele ja võimujanule. Seda ohtu nähes ütleb apostel Paulus: „Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini" (1Kr 4:13). Martin Luther King on selle kohta öelnud kaasaegsema hinnangu: „Me kaldume edu hindama rohkem oma palkade ja autode suuruse kui abivalmiduse ja inimlikkuse järgi."

On selge, et kaasaegses maailmas võivad iga kogudust tabada edukusest ja haritusest lähtuvad hinnangud. Nii sünnivad „ilusate ja rikaste" kogudused, kus unustatakse edutud ja ühiskonnast tõrjutud. Kõige tähtsusetumad ja ühiskonna pildist tõrjutumad on need, keda keegi ei märka ja kellest keegi midagi ei räägi. Küll aga räägitakse auväärsetest, tugevatest, uhketest, loomulikest, tervetest ja edukatest „üliinimestest". Fr. Nietzsche, kes kuulutas „üliinimese" tulekut, häbenes ristilöödud Jumalat – Naatsareti Jeesust. Peab ütlema, et maailm, milles elame, häbeneb Jeesust tänini. Kristlastena peame küsima, mis vaimu lapsed me oleme?

Meie aga teame, et Jumala Vaimust sündinud uus elu, millesse me usume, tuleb üksnes Jeesuse Kristuse lunastava ristisurma läbi (2Kr 5:18; Ef 2:8). Nii ütleme keset nähtavusele ja välisele kuulsusele ülesehitatud maailma koos apostel Paulusega: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!" (1Kr 1:31).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kes on sinu meelest kaasaegses maailmas tunnustatud ja kuulsad?
• Kas staaride austamine on ainult maailmas või ulatub see ka Kristuse kogudusse?
• Kuidas „kristlike staaride" kultus mõjutab koguduse elu ja misjonitööd?
• Miks kristlased toetuvad ikka ja jälle kuulsatele ja tunnustatutele?
• Miks me tahame olla tuntud ja märgatud?
• Miks Jumal valib põlatuid ja tõrjutuid?
• Kas me oleme valmis elama ja töötama ka maailmale „märkamatuks" jäävas koguduses?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke