Otsing

05/2014

Piibel kodugrupis 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

VIIEKÜMNE KOLMAS TUND
„Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!" (1Kr 1:26–31 vrd Mt 5:1–3).

Jumala valik põrkub teatud vastupanule isegi koguduse sees.

Jumala meetodid oma riigi ülesehitamisel on paradoksaalsed ja seda näitab apostel Pauluse meelest juba koguduse liikmete koosseis. See vastab Jeesuse poolt öeldule: „viimased saavad esimesteks". Rõhuasetus ei ole siin mitte niivõrd patustel, kuivõrd põlatuil, haigetel ja sotsiaalselt nõrkadel. Kui juudi mõttelaadis valitses „õigete ja patuste" vastandamine, siis klassikalise paganluse maailmas kohtame tugevate ja nõrkade vastandamist. Nõrkusel on siin palju mõõtmeid: narrus, nõrkus, halvakspanu. See on Jumala valik, et kõigutada maailma aluseid, mis hindab ainult tarku ja tugevaid. Ta lausa otsib neid, keda maailm põlgab. Ta „kutsub olematuid nagu olevaid" (Rm 4:17). Hoolimata vastuseisust ja nõrkusest sünnib kogudus, kes maailma silmis pole miski. Jumala plaanis on see nõnda, et „ükski inimene ei kiitleks Jumala ees" (1Kr 1:29).

Kuid see valik põrkub teatud vastupanule isegi koguduse sees. Paulus kirjutab sellest nõnda: „Juba te olete küllalt söönud, juba te olete rikkaks läinud, juba te valitsete ilma meieta kuningatena! Meie oleme Kristuse pärast arutud, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie olete aulised, aga meie oleme autud" (1Kr 4:8,10). Kiriku kahe tuhande aastases ajaloos leiame rikkalikult illustreerivat materjali vaimulikule kõrkusele, uhkusele, ahnusele ja võimujanule. Seda ohtu nähes ütleb apostel Paulus: „Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini" (1Kr 4:13). Martin Luther King on selle kohta öelnud kaasaegsema hinnangu: „Me kaldume edu hindama rohkem oma palkade ja autode suuruse kui abivalmiduse ja inimlikkuse järgi."

On selge, et kaasaegses maailmas võivad iga kogudust tabada edukusest ja haritusest lähtuvad hinnangud. Nii sünnivad „ilusate ja rikaste" kogudused, kus unustatakse edutud ja ühiskonnast tõrjutud. Kõige tähtsusetumad ja ühiskonna pildist tõrjutumad on need, keda keegi ei märka ja kellest keegi midagi ei räägi. Küll aga räägitakse auväärsetest, tugevatest, uhketest, loomulikest, tervetest ja edukatest „üliinimestest". Fr. Nietzsche, kes kuulutas „üliinimese" tulekut, häbenes ristilöödud Jumalat – Naatsareti Jeesust. Peab ütlema, et maailm, milles elame, häbeneb Jeesust tänini. Kristlastena peame küsima, mis vaimu lapsed me oleme?

Meie aga teame, et Jumala Vaimust sündinud uus elu, millesse me usume, tuleb üksnes Jeesuse Kristuse lunastava ristisurma läbi (2Kr 5:18; Ef 2:8). Nii ütleme keset nähtavusele ja välisele kuulsusele ülesehitatud maailma koos apostel Paulusega: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!" (1Kr 1:31).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kes on sinu meelest kaasaegses maailmas tunnustatud ja kuulsad?
• Kas staaride austamine on ainult maailmas või ulatub see ka Kristuse kogudusse?
• Kuidas „kristlike staaride" kultus mõjutab koguduse elu ja misjonitööd?
• Miks kristlased toetuvad ikka ja jälle kuulsatele ja tunnustatutele?
• Miks me tahame olla tuntud ja märgatud?
• Miks Jumal valib põlatuid ja tõrjutuid?
• Kas me oleme valmis elama ja töötama ka maailmale „märkamatuks" jäävas koguduses?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke