Otsing

05/2014 17 fooriga ristmikJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel kodugrupis

VIIEKÜMNE NELJAS TUND

„Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele... Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele!" Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale: „Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni!" Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari" (Mt 20:1–16 vrd 2Ms 16:17j).

Iga inimene on, sõltumata oma tulemuslikkusest, sama väärtuslik kui teine.

Jeesuse tähendamissõna kõige väljakutsuvam osa on see, et majaisand maksab lõpuks erineva tööaja ja tulemuse eest sama palga. On ju raha kõige raskem proovikivi meie iseloomule. Loetu ei ole ainult illustratsioon sellele, millised on Jumala mõõdupuud palgamaksmisel. Majaisanda palgamaksmise viisil on väga ulatuslik tähendus ka meie elukorraldusele ja töömaailmale, sest me ju palvetame: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!" (Mt 6:10).

See võrdum konkretiseerib Jeesuse sõnu: „Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi" (Mt 6:33). Siin muutub Jumala riigi Vaim ja tema õigus maiselt kogetavaks. Kui me ka ei oska neid lauseid alati sõna-sõnalt tänasesse töömaailma üle kanda, elame selleski Jumala palge ees ja ei kuskil mujal.

„Päevapalk", mis makstakse, ei ole mingi abstraktne usulis-religioosne hoiak, vaid on töötaja (ja tema pere) elatis. Iga inimene väärib võrdset hindamist, võrdset õigust elule ja sotsiaalset kindlustatust. See on midagi miinimumpalga taolist, mis eelpool nimetatut siiski ei suuda katta. Tänaste töösuhete juures on siin kirjeldatu midagi utoopilist, paradoksaalset ja ebareaalset. Kuid kui tööpäev võib tööliste jaoks olla erineva pikkuse ja intensiivsusega, siis sellele järgnev öö on võrdse pikkusega kõigi jaoks, nagu on võrdsed nii töölise kui „töötu" elementaarsed vajadused.

See, mida siin eitatakse, on kujutlus inimeste „geomeetrilisest võrdsusest". Platon ja Aristoteles olid sellist „võrdsust" kirjeldanud saavutuse ja tasu proportsionaalsusena. Antiikne põhimõte – võrdne võrdsetele, mittevõrdne mittevõrdsetele – asendub Uues Testamendis kõigi inimeste „aritmeetilise võrdsusega". Iga inimene on, sõltumata oma tulemuslikkusest, sama väärtuslik kui teine. Ekstreemsel viisil võib see viimased panna esimesele ja esimesed viimasele kohale (s 16). Või nagu lähiaja üks rikkaimaid mehi Aristoteles Onassis on öelnud: „Rikas mees on sageli vaid vaene mees, kellel on palju raha."

Piibli järgi saab inimeste võrdsus teoks üksnes „Jumala ees". Vaid Looja asetab inimesed samale tasemele. Just sellest Jeesus oma Jumala riigi võrdumis räägibki. Eriti arusaadav on see olukord siis, kui hakkame hindama pika või lühikese elu, pika või lühikese usuelustaaži tähendust. Meil on kiusatus eelistada pikka, kuid Jumala ees peaksime end korrale kutsuma. Tema jaoks on nii ühe kui teise elu igavese väärtusega.

Kuid see ei tähenda töö ja tulemuslikkuse alahindamist. Seda korrigeerib Jeesuse tähendamissõna talentidest (Mt 25:14–30). Ometi antakse meie võrdumis tugev vihje palgapoliitikale. Kõik töötavad inimesed on teatud mõttes võrdsed. Me peame respekteerima ka kõige tagasihoidlikuma panusega kaastöölist. „Jumala headus" ja tema meelevald olla helde peaks iseloomustama meidki. Sellel, kes majaisanda üle nuriseb, on teistsugune arusaam „õigusest" ja Jumala armust. Just grammitäpsusega mõõdetud tasu osutub reaalses maailmas tegelikult utoopiaks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Mis meid selle Jeesuse võrdumi juures kõige rohkem hämmastab?
• Kas selline palgamaksmine oleks mõeldav tänapäeva ühiskonnas?
• Mis meid tänapäeva palgapoliitikas kõige rohkem häirib?
• Kas see võrdum kirjeldab ainult vaimulikku reaalsust ja armust päästetud saamist?
• Kas antiikne õigusprintsiip „võrdselt võrdsetele" on tegelikkuses realiseeritav?
• Millised võiksid olla selle võrdumi praktilised tagajärjed meie töösuhetele?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke