Otsing

05/2014 17 fooriga ristmikJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel kodugrupis

VIIEKÜMNE NELJAS TUND

„Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele... Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele!" Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale: „Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni!" Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari" (Mt 20:1–16 vrd 2Ms 16:17j).

Iga inimene on, sõltumata oma tulemuslikkusest, sama väärtuslik kui teine.

Jeesuse tähendamissõna kõige väljakutsuvam osa on see, et majaisand maksab lõpuks erineva tööaja ja tulemuse eest sama palga. On ju raha kõige raskem proovikivi meie iseloomule. Loetu ei ole ainult illustratsioon sellele, millised on Jumala mõõdupuud palgamaksmisel. Majaisanda palgamaksmise viisil on väga ulatuslik tähendus ka meie elukorraldusele ja töömaailmale, sest me ju palvetame: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!" (Mt 6:10).

See võrdum konkretiseerib Jeesuse sõnu: „Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi" (Mt 6:33). Siin muutub Jumala riigi Vaim ja tema õigus maiselt kogetavaks. Kui me ka ei oska neid lauseid alati sõna-sõnalt tänasesse töömaailma üle kanda, elame selleski Jumala palge ees ja ei kuskil mujal.

„Päevapalk", mis makstakse, ei ole mingi abstraktne usulis-religioosne hoiak, vaid on töötaja (ja tema pere) elatis. Iga inimene väärib võrdset hindamist, võrdset õigust elule ja sotsiaalset kindlustatust. See on midagi miinimumpalga taolist, mis eelpool nimetatut siiski ei suuda katta. Tänaste töösuhete juures on siin kirjeldatu midagi utoopilist, paradoksaalset ja ebareaalset. Kuid kui tööpäev võib tööliste jaoks olla erineva pikkuse ja intensiivsusega, siis sellele järgnev öö on võrdse pikkusega kõigi jaoks, nagu on võrdsed nii töölise kui „töötu" elementaarsed vajadused.

See, mida siin eitatakse, on kujutlus inimeste „geomeetrilisest võrdsusest". Platon ja Aristoteles olid sellist „võrdsust" kirjeldanud saavutuse ja tasu proportsionaalsusena. Antiikne põhimõte – võrdne võrdsetele, mittevõrdne mittevõrdsetele – asendub Uues Testamendis kõigi inimeste „aritmeetilise võrdsusega". Iga inimene on, sõltumata oma tulemuslikkusest, sama väärtuslik kui teine. Ekstreemsel viisil võib see viimased panna esimesele ja esimesed viimasele kohale (s 16). Või nagu lähiaja üks rikkaimaid mehi Aristoteles Onassis on öelnud: „Rikas mees on sageli vaid vaene mees, kellel on palju raha."

Piibli järgi saab inimeste võrdsus teoks üksnes „Jumala ees". Vaid Looja asetab inimesed samale tasemele. Just sellest Jeesus oma Jumala riigi võrdumis räägibki. Eriti arusaadav on see olukord siis, kui hakkame hindama pika või lühikese elu, pika või lühikese usuelustaaži tähendust. Meil on kiusatus eelistada pikka, kuid Jumala ees peaksime end korrale kutsuma. Tema jaoks on nii ühe kui teise elu igavese väärtusega.

Kuid see ei tähenda töö ja tulemuslikkuse alahindamist. Seda korrigeerib Jeesuse tähendamissõna talentidest (Mt 25:14–30). Ometi antakse meie võrdumis tugev vihje palgapoliitikale. Kõik töötavad inimesed on teatud mõttes võrdsed. Me peame respekteerima ka kõige tagasihoidlikuma panusega kaastöölist. „Jumala headus" ja tema meelevald olla helde peaks iseloomustama meidki. Sellel, kes majaisanda üle nuriseb, on teistsugune arusaam „õigusest" ja Jumala armust. Just grammitäpsusega mõõdetud tasu osutub reaalses maailmas tegelikult utoopiaks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Mis meid selle Jeesuse võrdumi juures kõige rohkem hämmastab?
• Kas selline palgamaksmine oleks mõeldav tänapäeva ühiskonnas?
• Mis meid tänapäeva palgapoliitikas kõige rohkem häirib?
• Kas see võrdum kirjeldab ainult vaimulikku reaalsust ja armust päästetud saamist?
• Kas antiikne õigusprintsiip „võrdselt võrdsetele" on tegelikkuses realiseeritav?
• Millised võiksid olla selle võrdumi praktilised tagajärjed meie töösuhetele?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke