Otsing

08/2014 17 koerad viljarJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel Kodugrupis
VIIEKÜMNE KUUES TUND

„Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu! Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb ... Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad ... Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete?..." (Mt 5:38–48 vrd Lk 6:27–35; Rm 12:14–21; 1Kr 6:1–8; 1Pt 3:9).

Tõeline armastus ei ole „kriitiliste nähtuste" eest põgenemine, vaid aktiivse kodanikujulguse ülim väljendus.

Kindlasti oli „silm silma vastu, hammas hamba vastu" seadus (3Ms 24:20) mõeldud Vanas Testamendis ohjeldamatu vägivalla piiramiseks. Kehaline karistus kehtis nii rikaste kui vaeste suhtes. Rikkad püüdsid rahalise heastamisega aga kergemat karistust saada. Jeesuse üleskutse armastada oma vaenlasi ja kurjale kurjaga mitte vastata lähtub vanatestamenlikust tarkusest. „Kui su vihamehel on nälg, anna temale leiba süüa, ja kui tal on janu, anna temale vett juua" (Õp 25:21 vrd Õp 20:22; 24:17,29). Nii on vaenlasi armastama kutsuv piibellik elutarkus enam kui kristliku eetika eripära. See sisaldab rohkemat kui tavalist heanaaberlikku ja kollegiaalset inimestevahelist suhet. Me ei peaks armastama ainult neid, kes on meile lähedased ja sümpaatsed.

Jumala eesmärk on, et isegi kõige kaugemad saaksid lähedasteks, sest tema ise armastab kõiki. Tema laseb oma päikest tõusta nii heade kui kurjade üle. Armastuse käsust tulenev lähedus ei rajane vastastikusel kasul, vaid usaldusel. Selline usaldus eeldab kaasinimesest alati paremat, kui ta ehk tegelikult on. Kindlasti sisaldab niisugune eluhoiak riske. Kuid siin arvestatakse tõsiasjaga, et inimeses on nii egoistlikke kui altruistlikke tunge. Tänu Kristuse sõnumi levikule kaotas antiikmaailmas ülistatud egoism oma populaarsuse ja asendus hooliva ja halastava elukäsitlusega. Tulemuseks oli hoolitsus orjade, vangide ja haigete eest.
Vägivallatuse eetos murdis mõistuspärase ja aruka, kuid siiski vägivalda propageeriva õigluse põhimõtted. Jeesus näeb, et ennastohverdavas ja isegi vaenlasi armastavas elus on kokku võetud „Seadus ja Prohvetid" (Mt 7:12).
Muidugi võib vaenlaste armastamise käsuga luua ka uusi vaenupilte nendest, kes seda põhimõtet ei taha järgida. Ikkagi jääb õhku ennast õigustav küsimus: „Ja kes siis on mu ligimene?" (Lk 10:29).

Vaenlaste armastamise käsk on selge näide kohustuste kokkupõrkest konfliktides, sest kristlik vaenlaste armastus ei ole elust põgenemine (vrd ida religioone). Kristlik armastus on valmis võitlusteks, vastuoludeks ja otsusteks, mis võivad lõppeda enese ohverdamisega, kuid selles peitub enneolematult aktiivne eluhoiak. Tõeline armastus ei ole „kriitiliste nähtuste" eest põgenemine, vaid aktiivse kodanikujulguse ülim väljendus.
Jeesus eeldas kõige selle juures aga inimloomuse muutumist. „Nõnda kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja" (Mt 7:17). Apostel Paulus ütleb: „Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid" (Rm 5:5–6).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milles erinevad Jeesuse järgijad paganaist?
• Milles väljendub „kristlik eluhoiak"?
• Kas kristlik eluhoiak pole elu reaalsusest põgenemine?
• Kas vaenlaste armastamine on üldse mõistlik ja reaalselt võimalik?
• Mida teeksin mina, kui mind ühe kõrva pihta lüüakse?
• Kas minu elus on olnud olukordi, kus ma Issanda eeskuju selliselt järgisin?
• Kuidas täita vaenlaste armastuse käsku koguduslikult?
• Mida me peaksime oma elus ette võtma, et Issanda tahet järgida?
• Kuivõrd on see käsk ühiskonna elus rakendatav?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke