Otsing

08/2014 17 koerad viljarJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel Kodugrupis
VIIEKÜMNE KUUES TUND

„Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu! Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb ... Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad ... Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete?..." (Mt 5:38–48 vrd Lk 6:27–35; Rm 12:14–21; 1Kr 6:1–8; 1Pt 3:9).

Tõeline armastus ei ole „kriitiliste nähtuste" eest põgenemine, vaid aktiivse kodanikujulguse ülim väljendus.

Kindlasti oli „silm silma vastu, hammas hamba vastu" seadus (3Ms 24:20) mõeldud Vanas Testamendis ohjeldamatu vägivalla piiramiseks. Kehaline karistus kehtis nii rikaste kui vaeste suhtes. Rikkad püüdsid rahalise heastamisega aga kergemat karistust saada. Jeesuse üleskutse armastada oma vaenlasi ja kurjale kurjaga mitte vastata lähtub vanatestamenlikust tarkusest. „Kui su vihamehel on nälg, anna temale leiba süüa, ja kui tal on janu, anna temale vett juua" (Õp 25:21 vrd Õp 20:22; 24:17,29). Nii on vaenlasi armastama kutsuv piibellik elutarkus enam kui kristliku eetika eripära. See sisaldab rohkemat kui tavalist heanaaberlikku ja kollegiaalset inimestevahelist suhet. Me ei peaks armastama ainult neid, kes on meile lähedased ja sümpaatsed.

Jumala eesmärk on, et isegi kõige kaugemad saaksid lähedasteks, sest tema ise armastab kõiki. Tema laseb oma päikest tõusta nii heade kui kurjade üle. Armastuse käsust tulenev lähedus ei rajane vastastikusel kasul, vaid usaldusel. Selline usaldus eeldab kaasinimesest alati paremat, kui ta ehk tegelikult on. Kindlasti sisaldab niisugune eluhoiak riske. Kuid siin arvestatakse tõsiasjaga, et inimeses on nii egoistlikke kui altruistlikke tunge. Tänu Kristuse sõnumi levikule kaotas antiikmaailmas ülistatud egoism oma populaarsuse ja asendus hooliva ja halastava elukäsitlusega. Tulemuseks oli hoolitsus orjade, vangide ja haigete eest.
Vägivallatuse eetos murdis mõistuspärase ja aruka, kuid siiski vägivalda propageeriva õigluse põhimõtted. Jeesus näeb, et ennastohverdavas ja isegi vaenlasi armastavas elus on kokku võetud „Seadus ja Prohvetid" (Mt 7:12).
Muidugi võib vaenlaste armastamise käsuga luua ka uusi vaenupilte nendest, kes seda põhimõtet ei taha järgida. Ikkagi jääb õhku ennast õigustav küsimus: „Ja kes siis on mu ligimene?" (Lk 10:29).

Vaenlaste armastamise käsk on selge näide kohustuste kokkupõrkest konfliktides, sest kristlik vaenlaste armastus ei ole elust põgenemine (vrd ida religioone). Kristlik armastus on valmis võitlusteks, vastuoludeks ja otsusteks, mis võivad lõppeda enese ohverdamisega, kuid selles peitub enneolematult aktiivne eluhoiak. Tõeline armastus ei ole „kriitiliste nähtuste" eest põgenemine, vaid aktiivse kodanikujulguse ülim väljendus.
Jeesus eeldas kõige selle juures aga inimloomuse muutumist. „Nõnda kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja" (Mt 7:17). Apostel Paulus ütleb: „Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid" (Rm 5:5–6).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milles erinevad Jeesuse järgijad paganaist?
• Milles väljendub „kristlik eluhoiak"?
• Kas kristlik eluhoiak pole elu reaalsusest põgenemine?
• Kas vaenlaste armastamine on üldse mõistlik ja reaalselt võimalik?
• Mida teeksin mina, kui mind ühe kõrva pihta lüüakse?
• Kas minu elus on olnud olukordi, kus ma Issanda eeskuju selliselt järgisin?
• Kuidas täita vaenlaste armastuse käsku koguduslikult?
• Mida me peaksime oma elus ette võtma, et Issanda tahet järgida?
• Kuivõrd on see käsk ühiskonna elus rakendatav?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke