Otsing

09/2014 17 ekskavaatorijuht

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

VIIEKÜMNE KAHEKSAS TUND

„...kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale: „Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!" Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja seda nähes nurisesid kõik: „Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud!" Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: „Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi." Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg" (Lk 19:1–9).

Ükski ühiskonnale vajalik elukutse ei ole iseenesest jumalatu.

Jeesus ei pidanud kadunuteks mitte ainult vaeseid ja haigeid ning mitte kõik rikkad ei läinud tema juurest ära kurvalt (Lk 18:23). Ülemtölner Sakkeus on näide sellest, mis Jumala juures on võimalik (Lk 18:27). Roomlased olid andnud tollimaksu kogumise litsentsi kohalikele elanikele. Riik võttis oma osa ja tolliametnikel oli õigus selle litsentsi raames ka oma elatis välja teenida. Tegelikult võtsid nad kaupade pealt nii palju raha, kui võtta andis. Selline tolliametnik oli ka Sakkeus. Ta oli seejuures rikastunud, kuid samas rahva poolt põlatud. Kui me võrdleme tema elu eelpool kirjeldatud pimeda mehe saatusega, siis kuulub ta küsitavate abivajajate hulka (Lk 18:35–43). Ometi loodab ta, et Jeesus võib sellistki elu muuta.

Jeesus kasutab võimalust ja astub provokatiivselt („ja seda nähes nurisesid kõik", s 7) selle ühiskonna poolt hukka mõistetud patuse mehe koju. Jeesuse kohalolu selles „patu pesas" kujuneb Sakkeuse elus tervenemise imeks. Ta saab võimaluse vanast elust välja astuda ja korraldada oma suhted nendega, kellele ta on ülekohut teinud. Lõpuks ütleb Jeesus: „Täna on sellele kojale tulnud pääste" (s 9). Pääste tähendab siin Sakkeuse ja tema kaasaegsete vahelise nähtamatu müüri mahakiskumist ning suhete tervenemist. Tänu selle sündmuse kirjeldusele leidsid ka rikkad ja edukad tee varakristlikku kogudusse. See tee on tänini avatud.
Kui päästmine tähendab lepitust, siis kaasneb sellega ülekohtu heastamine ja inimsuhete tervenemine. Seal, kus me kogudusena lepitust kuulutame, on meie kohuseks ka konkreetse vahendaja rollis olla.

Sakkeus on meile eeskujuks heastava meeleparandusega. Uus elu võtab konkreetse majandusliku vormi, sünnitades usaldust nende keskel, kellele on liiga tehtud. Siiski tuleb silmas pidada, et meeleparanduse praktika ei ole ettekirjutatav avaliku alandusena. See on Jeesusega kohtunud südamete lugu.

Sakkeuse lugu kõneleb sellestki, et meil on võimalik Jeesust järgida alati, ka elukutset või elukohta vahetamata. Sakkeus ei vaheta elukutset, ta jätkab oma ametis, teenides korraga nii Jumalat kui kaasinimesi. Võttes vastu Issanda ligiolu õnnistuse, saame meiegi seda jagada nendega, kellele oleme võlgu. Ka Ristija Johannes ütles tölneritele, kes tulid ristimisele ja küsisid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?" – „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud!" (Lk 3:12j).

Kas on selliseid elukutseid, mis oleks vagale inimesele küsitavad? Kindlasti on, kuid Uue Testamendi positsioon on, et ükski ühiskonnale vajalik elukutse ei ole iseenesest jumalatu. Kuid on olemas ka vastupidine olukord: ei ole ühtki elukutset (kaasa arvatud teoloogi ja pastori amet), mida ei saaks pattu tehes kahjustada.

Loetut uurides hakkab silma seegi, et kogu sündmus toimub väga kiiresti. Mitte sellepärast, et Jeesus kiirustab Jeruusalemma. Ta oli öelnud: „Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!" (Lk 12:49). Sakkeuse elus näeme selle Issanda soovi kiiret täitumist! Parandagem meiegi oma meelt kohe ja täna.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Miks meil on mulje, et Jeesus tegeleb ainult haigete ja vaestega?
• Miks paljud „rikkad" lähevad Jeesuse juurest kurvalt ära?
• Millised on kaasajal põlatud elukutsed?
• Kas ühiskondlikult vajalik elukutse saab iseenesest olla halb?
• Kuidas Jeesus tänapäeva „kodule pääste" toob?
• Kuidas mõjutab meie kodune olukord töist elu?
• Kuidas saab Jeesust järgida, ilma et me töölt ja kodust lahkuksime?
• Miks peaksime meeleparanduse tegusid kohe ja kiiresti tegema?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke