Otsing

10/2014 17 vaike-suur

PIIBEL KODUGRUPIS

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KUUEKÜMNES TUND

„Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla, lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad, taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas!" (Ps 8:2–10).

Jumal on loonud inimese uskuva, palvetava ja tänava olendina.

Püha laulik leiab, et peale moraalse seaduse (Ps 1) tunnistab ja ülistab Jumalat ka tähistaevas (vrd Ps 19). Hiljem võtab selle mõtte klassikalises vormis kokku Immanuel Kanti hauamonumendile kirjutatu: „Kaks asja täidavad ikka ja jälle mu meele imetluse ja aukartusega, üha sagedamini ja tungivamalt pöördub mu mõte nende juurde tagasi: tähistaevas minu pea kohal ja kõlblusseadus mu sees."

Vaadates taevasse, mõistis muistne laulik, et Jumal ei ole võimas üksnes ajaloos, vaid ka kosmilises korras.

Tähistaevas laius üle Egiptuse ja Babüloonia. Valitsejad tulevad ja lähevad, aga Jumala „sõrmede töö" paistab üle heade ja raskete aegade. Seesama Jumal, kes lõi taeva ja maa, võttis inimese ja „tegi ta pisut alamaks Jumalast ja ehtis teda au ja austusega" (s 6). Iseenesest võttes on inimene tähtsusetu. Ta on nagu piisk voolus, nagu õieke väljal, mis närtsib (vt Js 40:6; Ps 90:5jj; 103:14jj; Kg 3:19jj; 8:8). Kuid sellest hoolimata on ta jumalanäoline olend, kelle ülesandeks on „valitseda Looja kätetööd" (s 7). Jumal arvestab isegi „väetite ja imikute suust tuleva kiitva väega", sundides vastaseid vait jääma (s 3).

Hämmingus inimese suuruse üle peitub ka eetiline moment. Inimene ei ole tühisuste tühisus ega juhuse produkt, ta on Jumalast armastatud imeline olend. Inimese suuruse alus on Jumalas.

Geotsentrilise maailmapildi taandumisega, mida vaimuloos on nimetatud ka „kosmiliseks šokiks", püüavad paljud valgustusaja mõtlejad (I. Kant, J. G. Fichte ja G. W. F. Hegel) inimese positsiooni kindlustada tema „mina" ülendamisega. Olemise lõputus ookeanis ei kõla enam Looja mõtted ja tahe, vaid inimkonna valgustatud eliidi hääled: „mina mõtlen", „mina tahan" ja „mina annan oma elule mõtte".

Kuid alati on kõlanud ka teisi hääli. Blaise Pascal tõstab esile inimese bipolaarsuse, tema suuruse ja madaluse. Ta ütleb: „Inimese suurus on suur selles mõttes, et inimene saab ise oma armetusest aru. Puu ei saa ise oma armetusest aru. Oma armetusest ise aru saada, tähendabki olla armetu; aga aru saada, et sa oled armetu, tähendab olla suur." Inimene on lõputu makromaailma ja mikromaailma vaheline lüli, kuid mõtlev lüli.

Mis siis annaks inimesele taas tasakaalu ja tähtsuse? Kas ta oma mõtted ja hinnangud? Ei. Looja mõtleb talle. Ta on inimese loonud uskuva, palvetava ja tänava olendina. Looja on pannud teda valitsema loodu üle. Ta on Jumalast ainult „pisut alam".

Tegelikkus ei näi seda alati kinnitavat, „sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest" (Rm 3:23). „Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast" (Hb 2:9). Jeesuse Kristuse tundmine ja järgimine toobki meie ellu vajaliku tasakaalu. Korraga me näeme oma armetust ja samas ka Jumala ülisuurt armu.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Mida tunned sina, astudes tähistaeva alla?
• Milles seisneb sinu arvates inimese suurus?
• Kas sa kuuled Looja kiitust väikelaste suust?
• Milles väljendub inimese madalus?
• Mis tunded on sul Jumala suurusele ja vägevusele mõeldes?
• Kas usk Jumalasse ülendab või alandab?
• Kuidas leida tasakaalu oma tühisuse ja suuruse vahel?
• Miks me ei taju alati Looja väge ja suurust?
• Mida pakub meile selles küsimuses Jeesus Kristus?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke