Otsing

10/2014 17 vaike-suur

PIIBEL KODUGRUPIS

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KUUEKÜMNES TUND

„Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla, lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad, taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas!" (Ps 8:2–10).

Jumal on loonud inimese uskuva, palvetava ja tänava olendina.

Püha laulik leiab, et peale moraalse seaduse (Ps 1) tunnistab ja ülistab Jumalat ka tähistaevas (vrd Ps 19). Hiljem võtab selle mõtte klassikalises vormis kokku Immanuel Kanti hauamonumendile kirjutatu: „Kaks asja täidavad ikka ja jälle mu meele imetluse ja aukartusega, üha sagedamini ja tungivamalt pöördub mu mõte nende juurde tagasi: tähistaevas minu pea kohal ja kõlblusseadus mu sees."

Vaadates taevasse, mõistis muistne laulik, et Jumal ei ole võimas üksnes ajaloos, vaid ka kosmilises korras.

Tähistaevas laius üle Egiptuse ja Babüloonia. Valitsejad tulevad ja lähevad, aga Jumala „sõrmede töö" paistab üle heade ja raskete aegade. Seesama Jumal, kes lõi taeva ja maa, võttis inimese ja „tegi ta pisut alamaks Jumalast ja ehtis teda au ja austusega" (s 6). Iseenesest võttes on inimene tähtsusetu. Ta on nagu piisk voolus, nagu õieke väljal, mis närtsib (vt Js 40:6; Ps 90:5jj; 103:14jj; Kg 3:19jj; 8:8). Kuid sellest hoolimata on ta jumalanäoline olend, kelle ülesandeks on „valitseda Looja kätetööd" (s 7). Jumal arvestab isegi „väetite ja imikute suust tuleva kiitva väega", sundides vastaseid vait jääma (s 3).

Hämmingus inimese suuruse üle peitub ka eetiline moment. Inimene ei ole tühisuste tühisus ega juhuse produkt, ta on Jumalast armastatud imeline olend. Inimese suuruse alus on Jumalas.

Geotsentrilise maailmapildi taandumisega, mida vaimuloos on nimetatud ka „kosmiliseks šokiks", püüavad paljud valgustusaja mõtlejad (I. Kant, J. G. Fichte ja G. W. F. Hegel) inimese positsiooni kindlustada tema „mina" ülendamisega. Olemise lõputus ookeanis ei kõla enam Looja mõtted ja tahe, vaid inimkonna valgustatud eliidi hääled: „mina mõtlen", „mina tahan" ja „mina annan oma elule mõtte".

Kuid alati on kõlanud ka teisi hääli. Blaise Pascal tõstab esile inimese bipolaarsuse, tema suuruse ja madaluse. Ta ütleb: „Inimese suurus on suur selles mõttes, et inimene saab ise oma armetusest aru. Puu ei saa ise oma armetusest aru. Oma armetusest ise aru saada, tähendabki olla armetu; aga aru saada, et sa oled armetu, tähendab olla suur." Inimene on lõputu makromaailma ja mikromaailma vaheline lüli, kuid mõtlev lüli.

Mis siis annaks inimesele taas tasakaalu ja tähtsuse? Kas ta oma mõtted ja hinnangud? Ei. Looja mõtleb talle. Ta on inimese loonud uskuva, palvetava ja tänava olendina. Looja on pannud teda valitsema loodu üle. Ta on Jumalast ainult „pisut alam".

Tegelikkus ei näi seda alati kinnitavat, „sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest" (Rm 3:23). „Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast" (Hb 2:9). Jeesuse Kristuse tundmine ja järgimine toobki meie ellu vajaliku tasakaalu. Korraga me näeme oma armetust ja samas ka Jumala ülisuurt armu.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Mida tunned sina, astudes tähistaeva alla?
• Milles seisneb sinu arvates inimese suurus?
• Kas sa kuuled Looja kiitust väikelaste suust?
• Milles väljendub inimese madalus?
• Mis tunded on sul Jumala suurusele ja vägevusele mõeldes?
• Kas usk Jumalasse ülendab või alandab?
• Kuidas leida tasakaalu oma tühisuse ja suuruse vahel?
• Miks me ei taju alati Looja väge ja suurust?
• Mida pakub meile selles küsimuses Jeesus Kristus?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke