Otsing

10/2014 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

VIIEKÜMNE ÜHEKSAS TUND

„Öeldakse: „Mulle on kõik lubatud!" – Siiski kõigest ei ole kasu. „Mulle on kõik lubatud!" – Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle!" (1Kr 6:12; vrd Gl 5:1).

Kristlase vabadus ei ole midagi „sealpool head ja kurja".

Selle salmi kontekst ei kõnele kristlase vabadusest, vaid ohust vabadust kuritarvitada. Niisiis, aktsent asub loosungi „kõik on mul luba teha" piiritlemisel. Sellest hoolimata kutsub kogu apostel Pauluse kirjanduslik pärand meid üles juudi „seadustest", kultuslikest ja vagaduslikest kommetest vabanema. Samas ei tohi unustada, et Pauluse EI „Seadusele" ei tähenda EI'd moraalile. Vastupidi: hea ja kuri, õiglus ja õiglusetus on tema jaoks absoluutses vastuolus (vrd Rm 2:7jj). „Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!" (Fl 4:8). Õiglus on ühiskondliku elu absoluutne eeldus. Kristlase vabadus ei ole midagi „sealpool head ja kurja". Samas vastandub see siiski kitsarinnalisele moralismile ja elu reglementeerimisele.

Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele probleemidele:
1. Kristliku vabaduse ajalooliseks lähtepunktiks oli EI juutlikele kultusseadustele ja eriti ümberlõikamisele. Selle vabaduse iseloom tuleb eriti drastiliselt esile märkuses, et Paulus võttis Timoteose ümberlõikamise ette „juutide pärast" (Ap 16:3). Samas Tiituse puhul toimiti teisiti (Gl 2:3). Sellist vabadust võiks kirjeldada asjaliku, aruka ja eesmärgist lähtuvana. Muidugi võivad vabadusega alati kaasneda konfliktid. Kuid kultuslik tava ei ole enam selliste konfliktide lahendamise aluseks. Aluseks on inimelu normaalsed vajadused. Jeesus oli ju öelnud: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks" (Mk 2:27).

2. Reformatsiooni ajal aktualiseerus kristlase vabaduse küsimus seoses munkadele antud käskude ja keeldude eitamisega. Askeesi ebaloomulikud vormid vastandatakse tervele ja loomulikule elulaadile. Kuid loomuliku elulaadi seeski on pingeid. Näiteks seksuaaltungi suunamine ja ohjeldamine. Loomulik on ka loomupärase eetiline suunamine. Vabadus tsölibaadist ei tähenda tingimata kohustust abielluda.

3. „Käsuks" võib kujuneda ka teatud sund ühetaolisuse ja võrdsuse toonitamisel riietumises ja kommetes. Loodus on kirju ja mitmekesine. Nii sisaldab kristlase vabadus, loomisest lähtuvalt, alati mitmekesisust ja individuaalsust. Kõik on loodud „nende liikide järgi"(1Ms 1:11 vrd 1Kr 12). Kõige raskemaks kujuneb vabaduse tunnustamine seal, kus me puutume kokku kehalise ebanormaalsusega, mida püütakse defineerida normaalsusena. Pühakiri annab siin siiski selgeid ja põhjendatud suuniseid.

4. Kitsamas kontekstis võiks rääkida ka vabadusest teha kompromisse, näiteks: „Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel..." (Mt 5:25j). Seal, kus kompromiss seisneb oma õigusest loobumises, vastab see Jeesuse eetikale. Näiteks ebajumalatele toodud ohvrite liha söömise küsimuses näeme, et oma vabadus ei ole „käsk", mida tuleks tingimata läbi suruda või tunnustada.

5. Ulatuslikult kirjeldab Paulus „Seadust" seoses inimese siseeluga. „Sest Seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub" (Rm 10:4). See tähendab, et usk vabastab sisemistest sundidest, nagu näiteks muretsemisest (Mt 6:25jj).
Mis oleksid aga need asjad, mis ei saa olla vaba valiku küsimused. Nendeks on meie suhe Jumalaga, ligimesega ja meie endigi eluks vajalike annetustega, nagu söök, riietus, töö, puhkus. Need kuuluvad meie elu juurde nagu valgus ja õhk, leib ja vesi.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Mida tähendab minu jaoks kristlik vabadus kõike teha?
• Kus asuvad minu kui kristlase vabaduse piirid?
• Kas kellelgi on usulistel motiividel õigus minu vabadust piirata?
• Kas kogudusel on õigust anda hinnanguid minu vabaduse suhtes?
• Kas peaksime vabaduse nimel tegema ka kompromisse?
• Millised kompromissid on usuelu seisukohalt lausa vajalikud?
• Milline suhe on minu vabadusel ja Jumala tahtel?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke