Otsing

11/2014

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KUUEKÜMNE TEINE TUND

„... nad ihaldavad põlde ja haaravad need endile, kodasid, ja võtavad need ära; nad rõhuvad meest ja ta koda, igaühte ja ta pärisosa. ... rõivaste pealt te tõmbate mantli nendelt ..." (Mi 2:1–11).

Pandi- ja võlaõiguse kasutamine andis rikkuritele võimu vaeste jätkuvaks kurnamiseks ja röövimiseks.

Jeesuse formuleering „Seadus ja Prohvetid" (Mt 7:12; 22:40) leiab siin ilmeka väljenduse. Jumal ei kaitse mitte ainult objektiivset käsku kui sellist, vaid ka selle konkreetset rakendust, selle „hinge". „Seadus ja Prohvetid" tähendab teooria ja praktika kokkukuuluvust, Jumala tahte realiseerimist konkreetsetes olukordades. Kui puudub tahe õigluse eest seista, langevad parimadki seadused ja seadusandjad korruptsiooni ohvriks.

Prohvet Miika võtab vaesed rikaste eest kaitse alla. See, mida ta eriliselt kritiseerib, on „nurjatud kavatsused", mida rikkad kasutavad „väärade vaekausside ja võltsitud vihtidega kukru juures" (Mi 6:11; vrd 3:11). Selleks, et osta kokku üha enam maad, kasutati eriti pandi- ja võlaõigust. See andis rikkuritele võimu vaeste jätkuvaks kurnamiseks ja röövimiseks. Kurjad kavatsused ja võim käivad häbitult käsikäes. Objektiivsed võimalused ja subjektiivsed kaalutlused põimuvad ja sünnitavad ülekohut. Rikaste ahnus on käsuseaduse otsene rikkumine (2Ms 20:17). „Pärisosa" oli see maaomand, mis pidi jääma püsivalt perekonna omandisse (vrd 3Ms 25:10,13; 4Ms 27:1–11). Kuid rikkurid tunnistavad vaid omaenda plaane ja tegutsevad nagu kuningas Ahab (1Kn 21:1‒19).

Selle objektiivse ja institutsionaliseeritud kurjuse vastu ei saa mõistusele ja moraalile apelleerides. Üksnes Jumala kohus murrab sellised ülekohtu ahelad. „Kuulge ometi seda, Jaakobi soo peamehed ja Iisraeli soo juhid, kes te põlgate õigust ja väänate kõveraks kõik, mis on sirge, kes te ehitate Siionit verega ja Jeruusalemma ülekohtuga! ... Teie pärast küntakse siis Siion põlluks, Jeruusalemm saab kivivaremeks ja templimägi võsastunud künkaks" (Mi 3:9–12). Ülekohtuste plaanidele vastandub Jumala plaan. Karistus tabab linna ennast, mis on rikkuse ja ülekohtu kogunemise kese. Linn küntakse põlluks ja tempel saab kivivaremeks. Nende uhkus murtakse, neist tehakse pilkelaule.

Prohveti vastased on ärritunud, et ta julges neile hukatust kuulutada. Jumal on ju „halastaja ja armuline" (2Ms 34:6), sellepärast peaks prohvet ainult positiivselt kõnelema. Nad ütlevad: „Nõnda ei kuulutata! Teotus ei ulatu meieni!" (Mi 2:6). Kuid prohvet Miika tõrjub etteheited. Ta kõneleb ka sõbralikult, kuid neile, kes Jumala korraldusi järgivad. See ei kehti aga rõhujate kohta. „Te ajate ära mu rahva naised nende armsatest kodadest, te võtate nende lastelt nende ehted igaveseks" (Mi 2:9). „Ehete" all on mõeldud siin perekonnale kuuluvat maaomandit.

Prohvet Miika, nagu hiljem Jeesuski, ei tunne mingit püha häbelikkust templi suhtes. Vastupidi, ta ründab valeprohveteid, kes püüavad ülekohut ilustada ja õigustada. Nad ei tahtnud rahvast süngete tulevikuväljavaadetega ehmatada. „Valeprohvetid" on mestis rahva juhtivate kihtidega. Neil on sellest isiklik kasu. Nad „hüüavad: „Rahu!", kui neil on hammaste vahel midagi närida, aga kuulutavad sõja sellele, kes ei pane neile midagi suhu. Sellepärast tuleb neile nägemusteta öö ja ennustusteta pimedus" (Mi 3:5j). Samal ajal ähvardas tõelisi prohveteid, nagu Aamos, maalt väljasaatmine (Am 7:10–17). Alles hilisemal ajal saadakse aru, kes on tõelised prohvetid (Jr 26:18) ja neile „ehitakse õigete hauakambreid" (Mt 23:29; Lk 11:47).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Milline näeb välja tänane olukord?
Kas me peaksime oma jutlustes ja vaimulikes vestlustes käsitlema sotsiaalseid küsimusi?
Mida räägivad tänased valeprohvetid?
Kas „positiivne mõtlemine" ja usk helgesse tulevikku on kooskõlas Jumala plaanidega?
Milliseid Jumala karistusi on meie rahvas kogenud?
Millised võiksid olla tänased Jumala karistused ülekohtustele?
Kuidas me peaksime usklikena vaeste õiguste eest seisma?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke