Otsing

12/2014 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor17 algus hkajaste
KUUEKÜMNE NELJAS TUND

„Alguses oli Sõna ... ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde" (Jh 1:1–14).

Vanasõna ütleb, et iga algus on raske. Evangelistid Matteus ja Luukas alustasid Jeesuse sünnist, Markus Jeesuse ristimisest, Johannes alustab Jumala juurest enne aegade algust. Ta kasutab seejuures ilmselt varakristliku laulu sõnu, milles need mõtted olid juba kristalliseerunud. Kui Vana Testament ütleb: „Alguses lõi Jumal taeva ja maa" (1Ms 1:1), siis siin minnakse veelgi kaugemale – alguste alguse, Jumala juurde. Jumala loov Sõna oli alguses Jumala enda juures ja oli Jumal. See on elu valgus, mis valgustab algusega seotud salapära. Nii annab Johannes Jeesuse sünnile ja elule põhimõtteliselt uue tähenduse: Jeesuses Kristuses tegutses Jumal ise: „... see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna" (2Kr 5:19). Jumal ise astub inimeste maailma ja saab „lihaks". Jumala looming saavutab temas viimse tõelisuse ja täiuse. See on Jeesuse sünni ja jõulude sügavaim tähendus.

„Sõna" läbi on Jumal oma loomingus ning annab sellele tähenduse ja eesmärgi.

Kreeka „logos – sõna" koos „algusega" (s 1) on andnud alust paljudeks filosoofilisteks spekulatsioonideks. „Logosest" kui liikumise seadusest oli kõnelnud Herakleitos ja juudi filosoof Philon oli seda tõlgendanud Jumala loova sõnana. Keskajal samastas Anselm Canterbury´ist Jeesuse Kristuse oma filosoofilises mõtlemises kõrgeima mõistega. Anselm rajas sellele samastamisele oma kuulsa ontoloogilise jumalatõestuse. Kui Jumal on kõrgeim mõiste, millest kõrgemat enam mõelda pole võimalik, on ta sellisena isegi uskmatu inimese teadvuses. Järelikult peab Jumal olemas olema, sest mitteeksisteerivat pole võimalik mõelda. Sellised tõlgendused andsid kristlastele võimaluse näha Naatsareti Jeesuse ilmumist ja tegevust avaramas taustsüsteemis ning vastata ajastule omastele küsimustele.

Kuid sellised mõttekäigud põrkusid samas ka filosoofilisele kriitikale. I. Kant oma „Puhta mõistuse kriitikas" väitis, et „Algus on olemasolu, millele eelneb aeg, mil asja, mis algab, veel ei olnud." Alguse küsimusele vastust otsides on arvatud, et alguses oli tuli, vesinik või Suur Pauk. Kõige otsesemasse poleemikasse Johannese evangeeliumiga astus J.W. Goethe oma „Fausti" alguses. Ta ütles: „Alguses oli tegu." Aga kelle tegu? J.G. Fichte ütles otse välja, et olla tähendab tegutseda ja mina ise annan endale olemise ja alguse. Nagu elu näitab, lõpevad sellised algused läbikukkumisega. Goethe „Faust" on selle teema parim illustratsioon.

Evangelist Johannes ei tegele siin siiski filosoofiliste spekulatsioonidega. Johannese sõnum „Sõnast" kvalifitseerub Jumalana. „Sõna oli Jumal." „Sõna" läbi on Jumal oma loomingus ning annab sellele tähenduse ja eesmärgi. Lihaks saanud Sõna – Jeesus Kristus esindab maailma tegelikku olemust ja tähendust. Kuid langenud ja enesest pimestunud inimene ei suuda jumalikku valgust vastu võtta. „Valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud." ... „Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu." Kõigest hoolimata jääb Jumal oma päästeplaanile ustavaks. Tema armastus realiseerub konkreetses elus, kannatuses, surmas ja ülestõusmises.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Miks me küsime: mis oli alguses?
• Millised on meie filosoofilised küsimused kõige alguse suhtes?
• Mis on meie jaoks tähtsam, „sõna" või „tegu"?
• Kuidas avardab Johannese evangeeliumi algus meie jaoks Jeesuse kui jõululapse tähendust?
• Mida tähendab meie jaoks „sõna lihakssaamine"?
• Mida tähendab „sõna lihakssaamine" koguduse kohta?
• Miks ei suuda maailm oma „pimeduses" „valgust" vastu võtta?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke