Otsing

12/2014 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KUUEKÜMNE KOLMAS TUND

„Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust ... meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ... otsatu on rahu ... Vägede Issanda püha viha teeb seda" (Js 9:1–6).
Prohvetid ei ole lihtsalt õitsengut või hävingut kuulutavad meeleparandusjutlustajad. Nende sõnumid pole alati seotud sellega, kuidas inimesed ja rahvad elavad. Kindlasti on ka põhjus-tagajärg-skeemil oma koht: „Neetud on mees, kes loodab inimeste peale ... kelle süda lahkub Issandast ... aga õnnis on mees, kes loodab Issanda peale" (Jr 17:5jj). Kuid see ei domineeri sellel määral nagu „Moosese Seadus" seda väljendab 3Ms 26 ja 5Ms 28.

Rahuriik on rajatud isiklikele suhetele valitseja ja valitsetavate vahel.

Prohvet Jesaja kuulutuses on uus moment: needus ja õnnistus on kaks päästeloolist faasi, mitte lihtsalt kaks võimalust, mis tulenevad inimeste hoiakutest ja tegudest. Siin kuulutatakse objektiivset pööret, mis alles annab alused, millelt inimkond võiks meelt parandada ja pöörduda. See, mida Jumal orjastatud rahva heaks tegi, on võrreldav esimese loomispäevaga (vt 1Ms 1:3). Siin on nimetatud ka selle pöörde tagajärjed: lõikus ja saak kirjeldavad uut elu ja rõõmu. „Veres vettinud vammuseid" ja „sõjakäras sõtkutud saapaid" ei võeta uuesti kasutusele, vaid need põletatakse. Siin pöördutakse eetiliste ja moraalsete küsimuste juurest päästeloolise pöörde juurde, mis avab uued võimalused isiklikus ja ühiskondlikus elus.

Jesaja poolt antud Jumala sõnum on näide prohvetliku kuulutuse õndsusloolisest kaugmõjust. Jeesus ise toetub prohvet Jesaja sõnumile (Mt 4:14jj, vrd Js 8:23–9:1). Jesaja ettekuulutuse täideminekut näeme Jeesuse sünniloos (Lk 2:1–20). Just selle tõttu, et Jesaja ennustus ei täitunud tema eluajal, Sebuloni ja Naftalit ei vabastatud, vaid piirkond langes 722. eKr koos Iisraeli Põhjariigiga Assüüria valitsuse alla, kandusid need tõotused kaugematesse aegadesse. Neile tõotustele lisandusid uued prohvetlikud sõnumid, andes prohvet Jesaja sõnumile suurema ulatuse ja tähenduse, kuni kristlus nägi selles jõulusõnumi täideminekut.

Mida ütleb Jesaja sõnum jõulude ajal igaühele meist? Esiteks, see sõnum öeldi Jumalat kiites pimedusse. Rõhumine oli suur ja raske, kuid Jumal, kes valib väikseid ja rõhutuid, andis neile võiduks vajaliku jõu. Silma torkab ka, et siin kritiseeritakse brutaalseid sõjakäike (s 4) ja tulevast rahuriiki ei kirjeldata ideaalse institutsionaalse korrana, nagu seda teeb Platon oma Politeias, vaid lapse sünniga, kellest saab „Rahuvürst". Selle valitseja valitsusprogramm peitub tiitlis „Rahuvürst". Heebrea sõna šalom võtab kokku rõõmu, õnne ja rahu. Kuid Jumal, kes on õiglane, viib oma programmi ellu kirgliku innuga – „Vägede Issanda püha viha teeb seda" (Js 9:6).

Rahuriik on rajatud isiklikele suhetele valitseja ja valitsetavate vahel. See mõte läbib kogu Messia ootuse: õiglane valitseja garanteerib ideaalse korra. Muidugi ei saa ükski inimene olla hea poliitika garantiiks. Oleme lähiajaloos näinud, kuidas isikute kultus on toonud kaasa messiausu moonutusi. Selle eest peame üksteist üksnes hoiatama. Võimu küsimus taandub kaasajal rahvale ja sellest lähtuvatele liikumistele. Kuid siingi kerkib küsimus meie isiklikust panusest ühiskonnaelus. Kristlastena usume, et Kristusest lähtuv elu ületab inimlikud puudused ja avab õnnistusrikka tuleviku. „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks" (Mt 5:9).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline roll võib olla mitte kohe täituval prohvetikuulutusel? – Tooge näiteid Eesti ajaloost.
• Millele paneme meie oma ühiskonnas lootuse?
• Millisena näeme poliitikute ja valitsusjuhtide rolli?
• Kas hea ja tark põhiseadus on võimeline lahendama kaasaja probleeme?
• Kuidas mõjutab Jeesus Kristus kaasaegse ühiskonna elu?
• Milline on minu roll „rahuriigi" tulekul?
• Mis on koguduses tähtsam, kas tark põhikiri ja kodukord või Jumala Vaimust võitud juhid?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke