Otsing

01/2015 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KUUEKÜMNE VIIES TUND

„Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõigis su kätetöis! Kui sa raputad oma õlipuud, siis pärast ära otsi oksi läbi; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! Kui sa koristad oma viinamäge, siis ära lase järel noppida; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptusemaal, sellepärast ma käsin sind seda teha!" (5Ms 24:19–22 vrd 3Ms 19:9–10).

Sotsiaalselt nõrgad tuletavad meelde, et meie parem käekäik pole iseenesest mõistetav.

Iisraeli ümbritsevas paganlikus maailmas käsitleti põllule jäänud vihke või puudele jäänud viinamarju, mida ei jõutud ära koristada, ohvrina looduses elavatele vaimudele. Meie ei usu ehk vaimudesse ja haldjatesse, kuid leiame, et midagi võiks jääda ka lindudele ja loomadele.

Pühakiri tõstab aga esile hoopis uue nägemuse. Kui sa koristad põllult või aiast oma töö vilju, siis ära unusta võõrast, vaeslast ja lesknaist. Vanatestamentlik hoolitsus vaeste ja sotsiaalselt nõrgemate eest ei olnud antiikmaailmas kaugeltki endastmõistetav. Loetu on kontrastne, võrreldes Assüüria vägivaldsuse ja Rooma rangusega, kus sellist humaansust ei tuntud. Roomas tunti rangeid seadusi, mis piirasid sulaste, laste, võõraste ja vaenlaste õigusi. See, kes piiravaid seadusi rangelt täitis, oli õiglane. Niisiis, selline õiglus ei tähendanud inimlikkust ja kaastunnet, see tähendas eelkõige enda allutamist kehtivaile normidele. Tõeliselt inimene ehk humaanne oli eelkõige seadusekuulekas rooma kodanik.

Meiegi ühiskonnas valitsevad kaks arusaama. Üks tugineb õigusele ja seaduslikkusele. Seaduseandjad on kindlasti teinud oma parima, et kaitsta ka nõrgemate huve, kuid üksnes seaduse täitmine võimaldab alati ka nn JOKK-skeeme, kus juriidiliselt on kõik korrektne, kuid kaasinimese õigus tallatakse ikkagi jalge alla.
Piibel aga ütleb, et kõik, mis meil on – maa, võime tööd teha ja saaki koguda – kuulub tegelikult Jumalale, kes on helde ja armuline ning ootab sama ka oma loodutelt. Sotsiaalselt nõrgad tuletavad meile tegelikult meelde, et meie parem käekäik pole iseenesest mõistetav. Piibel tuletab Iisraeli rahvale ikka ja jälle meelde, et nemadki olid kord orjad Egiptusemaal, kust Jumal nad välja tõi. Meie pole ehk orjad olnud, küll aga võõrast võimu tunda saanud. Vene vanasõnagi ütleb: „Vangitorni ja kerjakepi eest pole keegi kaitstud." Tänane rikas võib olla homne abivajaja ja vastupidi. Sellepärast ütleb Issand: „Päästke vaevalised ja vaesed, vabastage nad õelate käest!" (Ps 82:4).

Tänapäeva riikides töötab küll sotsiaalministeeriumi hallatavas alas palju inimesi ja nende kohalolek on tuntav igas vallas, kuid Jeesus ütleb meile, et „vaeseid on ju alati teie juures" (Jh 12:8) ning hoolekandetöö on Kristuse koguduse loomulik osa aegade lõpuni.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised on meie ajal ja minu töös need põlluääred ja unustatud vihud?
• Kellele kuulub minu elus ülejääk?
• Kas see, mis mulle seadusega kuulub, on täiesti minu oma?
• Millised võimalused on meil Jumala heldust ja headust välja elada?
• Kas ma olen osalenud mõnes heategevuslikus ürituses?
• Kuidas saaks kogudus oma elus Jumala headust ja heldust väljendada?
• Keda me peaksime oma ühiskonnas eriti aitama?
• Kuidas vältida, et me oma abistamisega ei sünnitaks „sotsiaalset abitust"?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke