Otsing

01/2015 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KUUEKÜMNE VIIES TUND

„Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõigis su kätetöis! Kui sa raputad oma õlipuud, siis pärast ära otsi oksi läbi; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! Kui sa koristad oma viinamäge, siis ära lase järel noppida; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptusemaal, sellepärast ma käsin sind seda teha!" (5Ms 24:19–22 vrd 3Ms 19:9–10).

Sotsiaalselt nõrgad tuletavad meelde, et meie parem käekäik pole iseenesest mõistetav.

Iisraeli ümbritsevas paganlikus maailmas käsitleti põllule jäänud vihke või puudele jäänud viinamarju, mida ei jõutud ära koristada, ohvrina looduses elavatele vaimudele. Meie ei usu ehk vaimudesse ja haldjatesse, kuid leiame, et midagi võiks jääda ka lindudele ja loomadele.

Pühakiri tõstab aga esile hoopis uue nägemuse. Kui sa koristad põllult või aiast oma töö vilju, siis ära unusta võõrast, vaeslast ja lesknaist. Vanatestamentlik hoolitsus vaeste ja sotsiaalselt nõrgemate eest ei olnud antiikmaailmas kaugeltki endastmõistetav. Loetu on kontrastne, võrreldes Assüüria vägivaldsuse ja Rooma rangusega, kus sellist humaansust ei tuntud. Roomas tunti rangeid seadusi, mis piirasid sulaste, laste, võõraste ja vaenlaste õigusi. See, kes piiravaid seadusi rangelt täitis, oli õiglane. Niisiis, selline õiglus ei tähendanud inimlikkust ja kaastunnet, see tähendas eelkõige enda allutamist kehtivaile normidele. Tõeliselt inimene ehk humaanne oli eelkõige seadusekuulekas rooma kodanik.

Meiegi ühiskonnas valitsevad kaks arusaama. Üks tugineb õigusele ja seaduslikkusele. Seaduseandjad on kindlasti teinud oma parima, et kaitsta ka nõrgemate huve, kuid üksnes seaduse täitmine võimaldab alati ka nn JOKK-skeeme, kus juriidiliselt on kõik korrektne, kuid kaasinimese õigus tallatakse ikkagi jalge alla.
Piibel aga ütleb, et kõik, mis meil on – maa, võime tööd teha ja saaki koguda – kuulub tegelikult Jumalale, kes on helde ja armuline ning ootab sama ka oma loodutelt. Sotsiaalselt nõrgad tuletavad meile tegelikult meelde, et meie parem käekäik pole iseenesest mõistetav. Piibel tuletab Iisraeli rahvale ikka ja jälle meelde, et nemadki olid kord orjad Egiptusemaal, kust Jumal nad välja tõi. Meie pole ehk orjad olnud, küll aga võõrast võimu tunda saanud. Vene vanasõnagi ütleb: „Vangitorni ja kerjakepi eest pole keegi kaitstud." Tänane rikas võib olla homne abivajaja ja vastupidi. Sellepärast ütleb Issand: „Päästke vaevalised ja vaesed, vabastage nad õelate käest!" (Ps 82:4).

Tänapäeva riikides töötab küll sotsiaalministeeriumi hallatavas alas palju inimesi ja nende kohalolek on tuntav igas vallas, kuid Jeesus ütleb meile, et „vaeseid on ju alati teie juures" (Jh 12:8) ning hoolekandetöö on Kristuse koguduse loomulik osa aegade lõpuni.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised on meie ajal ja minu töös need põlluääred ja unustatud vihud?
• Kellele kuulub minu elus ülejääk?
• Kas see, mis mulle seadusega kuulub, on täiesti minu oma?
• Millised võimalused on meil Jumala heldust ja headust välja elada?
• Kas ma olen osalenud mõnes heategevuslikus ürituses?
• Kuidas saaks kogudus oma elus Jumala headust ja heldust väljendada?
• Keda me peaksime oma ühiskonnas eriti aitama?
• Kuidas vältida, et me oma abistamisega ei sünnitaks „sotsiaalset abitust"?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke