Otsing

01/2015 17 dore abielurikkuja
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor
KUUEKÜMNE KUUES TUND

„Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?" ... „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!" Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: „Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?" Tema ütles: „Ei keegi, Issand!" Aga Jeesus ütles: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (Jh 8:3–11).

Jeesus tahab öelda: kõik inimesed on elava vee allika maha jätnud ja väärivad karistust.

Kirjatundjad ja variserid olid otsustanud Jeesusele, keda nad tema halastuse ja armastuse pärast patuste ja eksinute suhtes vihkasid, lõksu seada. On ju igasugune seaduserikkujate sallimine „õigetele" komistuskiviks. Teolt tabatud abielurikkuja naise näol näis neil olevat kindel võimalus sundida Jeesust võtma seisukohta, mis paljastaks ta rahva- ja usuvaenuliku olemuse. Kui Jeesus halastaks selle naise suhtes, siis eksiks ta Moosese Seaduse vastu (5Ms 22:22–24). Kui ta aga käsiks surmaotsuse Moosese Seaduse kohaselt täide viia, siis eksiks ta Rooma võimude vastu, kellel oli ainsana õigus surmaotsust langetada ja täide viia. Mõlemad valikud oleksid Jeesusele saatuslikud.


Jeesus aga kummardus ja kirjutas äraootava mõtlikkusega maa peale. Nõnda vihjas ta Pühakirjas öeldule: „Kes minust taganevad, kirjutatakse põrmu, sest nad on jätnud maha elava vee allika, Issanda" (Jr 17:13). Niisiis ta ei eita karistust, kuid karistus ei puudutaks sel juhul ainult seda naist. Viimne kohus on Jumala käes. Jeesus tahab öelda: kõik inimesed on elava vee allika maha jätnud ja väärivad karistust. Ei või ülekohtune ülekohtuse üle kohut mõista.
Jeesus annaks nagu loa kohtuotsus täide viia, kuid teatud tingimusel: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!" (s 7). See tingimus pani süüdistajad, eesotsas vanematega, lahkuma.

See, et me oleme kurjast teadlikud, peaks meid endid panema meelt parandama ja oma suhteid kaasinimestega kriitiliselt hindama. Kerge on näidata näpuga, märkamata, et neli ülejäänud sõrme näitavad meie endi peale.

Jeesuse sõnad abielu rikkunud naisele: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (s 11) ei õigusta tehtud tegu. Patt on patt ja „patu palk on surm" (Rm 6:23). Küll aga kõigutab Jeesus usku halastuseta karistamise õigsusse.

Alati, kui ühiskonda tagab vaimne või moraalne kriis, on neid, kes nõuavad rangemaid karistusi. Karistused, ka kõikvõimalike sanktsioonide vormis, omandavad „pühaduse" sära. Vahel tundub, et mida karmimad karistused, seda suurem „pühadus". Kuid Jeesus tahab öelda, et karistus ei ole iseenesest veel probleemide lahendus, see ei lepita üksikut ja patustanut ühiskonna ja Jumalaga. Karistus ei saa olla ka rahva hirmutamise vahend. Jumala karistus on suunatud tervenemisele ja paranemisele. „Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (s 11). Need sõnad avavad patustanule võimaluse alata uut elu. Andestus ja uus elu on need kaks kingitust, mida abielurikkuja naine lootusetust olukorrast kaasa võtab.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised patud on veel võrreldavad abielurikkumisega?
Kuidas kaasaja ühiskond inimesi karistab?
Mis ajendab inimesi, kes nõuavad üha karmimaid karistusi?
Mis küsimustega „korralikud inimesed" usklikke kiusavad?
Kuidas meie peaksime nendes olukordades käituma?
Kas andestamine pole liiga kerge vahend patu vastu?
Mida ütleks Jeesus täna meile isiklikult?
Mida saime meie Jumalalt, kui me oma patud tunnistasime ja andeks palusime?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke