Otsing

01/2015 17 dore abielurikkuja
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor
KUUEKÜMNE KUUES TUND

„Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?" ... „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!" Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: „Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?" Tema ütles: „Ei keegi, Issand!" Aga Jeesus ütles: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (Jh 8:3–11).

Jeesus tahab öelda: kõik inimesed on elava vee allika maha jätnud ja väärivad karistust.

Kirjatundjad ja variserid olid otsustanud Jeesusele, keda nad tema halastuse ja armastuse pärast patuste ja eksinute suhtes vihkasid, lõksu seada. On ju igasugune seaduserikkujate sallimine „õigetele" komistuskiviks. Teolt tabatud abielurikkuja naise näol näis neil olevat kindel võimalus sundida Jeesust võtma seisukohta, mis paljastaks ta rahva- ja usuvaenuliku olemuse. Kui Jeesus halastaks selle naise suhtes, siis eksiks ta Moosese Seaduse vastu (5Ms 22:22–24). Kui ta aga käsiks surmaotsuse Moosese Seaduse kohaselt täide viia, siis eksiks ta Rooma võimude vastu, kellel oli ainsana õigus surmaotsust langetada ja täide viia. Mõlemad valikud oleksid Jeesusele saatuslikud.


Jeesus aga kummardus ja kirjutas äraootava mõtlikkusega maa peale. Nõnda vihjas ta Pühakirjas öeldule: „Kes minust taganevad, kirjutatakse põrmu, sest nad on jätnud maha elava vee allika, Issanda" (Jr 17:13). Niisiis ta ei eita karistust, kuid karistus ei puudutaks sel juhul ainult seda naist. Viimne kohus on Jumala käes. Jeesus tahab öelda: kõik inimesed on elava vee allika maha jätnud ja väärivad karistust. Ei või ülekohtune ülekohtuse üle kohut mõista.
Jeesus annaks nagu loa kohtuotsus täide viia, kuid teatud tingimusel: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!" (s 7). See tingimus pani süüdistajad, eesotsas vanematega, lahkuma.

See, et me oleme kurjast teadlikud, peaks meid endid panema meelt parandama ja oma suhteid kaasinimestega kriitiliselt hindama. Kerge on näidata näpuga, märkamata, et neli ülejäänud sõrme näitavad meie endi peale.

Jeesuse sõnad abielu rikkunud naisele: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (s 11) ei õigusta tehtud tegu. Patt on patt ja „patu palk on surm" (Rm 6:23). Küll aga kõigutab Jeesus usku halastuseta karistamise õigsusse.

Alati, kui ühiskonda tagab vaimne või moraalne kriis, on neid, kes nõuavad rangemaid karistusi. Karistused, ka kõikvõimalike sanktsioonide vormis, omandavad „pühaduse" sära. Vahel tundub, et mida karmimad karistused, seda suurem „pühadus". Kuid Jeesus tahab öelda, et karistus ei ole iseenesest veel probleemide lahendus, see ei lepita üksikut ja patustanut ühiskonna ja Jumalaga. Karistus ei saa olla ka rahva hirmutamise vahend. Jumala karistus on suunatud tervenemisele ja paranemisele. „Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (s 11). Need sõnad avavad patustanule võimaluse alata uut elu. Andestus ja uus elu on need kaks kingitust, mida abielurikkuja naine lootusetust olukorrast kaasa võtab.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised patud on veel võrreldavad abielurikkumisega?
Kuidas kaasaja ühiskond inimesi karistab?
Mis ajendab inimesi, kes nõuavad üha karmimaid karistusi?
Mis küsimustega „korralikud inimesed" usklikke kiusavad?
Kuidas meie peaksime nendes olukordades käituma?
Kas andestamine pole liiga kerge vahend patu vastu?
Mida ütleks Jeesus täna meile isiklikult?
Mida saime meie Jumalalt, kui me oma patud tunnistasime ja andeks palusime?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke