Otsing

02/2015 17 vana mees

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KUUEKÜMNE KAHEKSAS TUND

„Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles." Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?" Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas." Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!"" (Lk 10:33–37).

Ei ole sellist „kristlikku käitumist", mida ei tuleks ette ka maailmainimeste hulgas.

See lugu on kristliku eetika ja ligimesearmastuse hiilgavaim näide. Ometi osutub selle peategelaseks mitte püha rahva esindaja, vaid usuliselt segase taustaga samaarlane. Ja lõpuks ütleb Jeesus seadusetundjale: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!" (s 37). Jeesus näitab, et tõelist halastust võib kohata ka maailmas ja see on vahel häbiks meile, kes me end tema jüngriteks peame. Vahel on need voorused, mida moraaliteoloogid formuleerivad, maailmas juba olemas. Ei ole sellist „kristlikku käitumist", mida ei tuleks ette ka maailma-inimeste hulgas. Kuid on olemas ka vastupidine positsioon, mitte iga „maailma-käitumine" pole kristlaste poolt järgitav. Normid, põhjendused ja motiivid on erinevad.

Halastaja Samaaria mehe loo mõte on väga lihtne. Halastus on Jumala tahe, mis väljendub konkreetsetes tegudes. Jeesus toob kaks negatiivset näidet, mis peaksid kuulajad häbenema panema, ja ühe positiivse näite. Positiivne näide ühendab endas nii ligimese kui vaenlase armastuse. Siin öeldakse, et vaenlane ei ole alati see, keda me isiklikult põlgame. Vaenlaseks võib osutuda röövlist usukaaslane või ükskõikne, võõrast hädast mööduja. See, mida siin leviidile ja preestrile ette heidetakse, on igas mõttes väga „inimlik" – neil puudus julgus ja pealehakkamine oma ligimest aidata. Nende moraaliseadused osutusid lihtsalt teooriaks. Muidugi suutnuks nad oma käitumist ka põhjendada surnu puudutamisest rüvetumisega. „Ükski neist ei tohi ennast roojastada surnu pärast oma rahva seas" (3Ms 21:1). Aga hättasattunu polnud ju surnud.

Me võime ju spekuleerida, et halastuse asemel võiks ühiskond tugevdada sisejulgeolekut ja ehitada röövlite vastu kindlustatud tee. Ometi võib ka kõige kindlamal teel kellegagi midagi juhtuda. Jeesus eeldab, et selliseid asju võib juhtuda kõikjal ja igal ajastul. Sellepärast ta ütleb: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!" Ikka ja jälle satume olukordadesse, mis nõuavad meilt kaastunnet, julgust ja pealehakkamist.

Me elame ajastul, kus sotsiaalsetele ja ühiskondlikele probleemidele lähenetakse põhimõtteliselt seadusandluse ja vastavate sotsiaalsete teenuste väljakujundamisega. See piirab eraviisilist abiandmist. Meilt nõutakse paljude tegevuste juures vajalikku koolitust ja litsentsi. Ometi ei tohiks me eraviisilist halastust oma eetilisest agendast kustutada. „Halastus" on lahutamatu osa meie kristlikust eluhoiakust ja praktikast. See pole ainult leviitide ja preestrite ülesanne, see pole ainult „samaarlasest" sotsiaaltöötaja kohustus. „Halastus" ei ole mingi sõna „kaanani keelest" või minevikust pärit ohe. See on igavese elu küsimus, mis voolab välja Jumala armust meie vastu ja kannab meid nende juurde, kes just praegu ja siin vajavad abi.

Halastuses leiab praktilise väljenduse apostel Pauluse mõte: „Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus" (1Kr 13:13).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Milles väljendub kaasaegse ühiskonna halastamatus?
Milliseid röövleid me oma eluteel kohtame?
Kes on kaasaja preestrid ja leviidid?
Kes on kaasaja samaarlane?
Milline on meie suhe ühiskonna sisejulgeolekusse ja sotsiaalteenustesse?
Kas sotsiaalselt õiglane ühiskonnakorraldus suudab asendada halastust?
Milles võiksid kaasaja samaarlased kristlastele eeskujuks olla?
Kuidas on halastuse teema seotud kogudusliku eluga?
Kuidas on halastuse teema seotud igavese eluga?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke