Otsing

02/2015 17 vana mees

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KUUEKÜMNE KAHEKSAS TUND

„Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles." Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?" Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas." Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!"" (Lk 10:33–37).

Ei ole sellist „kristlikku käitumist", mida ei tuleks ette ka maailmainimeste hulgas.

See lugu on kristliku eetika ja ligimesearmastuse hiilgavaim näide. Ometi osutub selle peategelaseks mitte püha rahva esindaja, vaid usuliselt segase taustaga samaarlane. Ja lõpuks ütleb Jeesus seadusetundjale: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!" (s 37). Jeesus näitab, et tõelist halastust võib kohata ka maailmas ja see on vahel häbiks meile, kes me end tema jüngriteks peame. Vahel on need voorused, mida moraaliteoloogid formuleerivad, maailmas juba olemas. Ei ole sellist „kristlikku käitumist", mida ei tuleks ette ka maailma-inimeste hulgas. Kuid on olemas ka vastupidine positsioon, mitte iga „maailma-käitumine" pole kristlaste poolt järgitav. Normid, põhjendused ja motiivid on erinevad.

Halastaja Samaaria mehe loo mõte on väga lihtne. Halastus on Jumala tahe, mis väljendub konkreetsetes tegudes. Jeesus toob kaks negatiivset näidet, mis peaksid kuulajad häbenema panema, ja ühe positiivse näite. Positiivne näide ühendab endas nii ligimese kui vaenlase armastuse. Siin öeldakse, et vaenlane ei ole alati see, keda me isiklikult põlgame. Vaenlaseks võib osutuda röövlist usukaaslane või ükskõikne, võõrast hädast mööduja. See, mida siin leviidile ja preestrile ette heidetakse, on igas mõttes väga „inimlik" – neil puudus julgus ja pealehakkamine oma ligimest aidata. Nende moraaliseadused osutusid lihtsalt teooriaks. Muidugi suutnuks nad oma käitumist ka põhjendada surnu puudutamisest rüvetumisega. „Ükski neist ei tohi ennast roojastada surnu pärast oma rahva seas" (3Ms 21:1). Aga hättasattunu polnud ju surnud.

Me võime ju spekuleerida, et halastuse asemel võiks ühiskond tugevdada sisejulgeolekut ja ehitada röövlite vastu kindlustatud tee. Ometi võib ka kõige kindlamal teel kellegagi midagi juhtuda. Jeesus eeldab, et selliseid asju võib juhtuda kõikjal ja igal ajastul. Sellepärast ta ütleb: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!" Ikka ja jälle satume olukordadesse, mis nõuavad meilt kaastunnet, julgust ja pealehakkamist.

Me elame ajastul, kus sotsiaalsetele ja ühiskondlikele probleemidele lähenetakse põhimõtteliselt seadusandluse ja vastavate sotsiaalsete teenuste väljakujundamisega. See piirab eraviisilist abiandmist. Meilt nõutakse paljude tegevuste juures vajalikku koolitust ja litsentsi. Ometi ei tohiks me eraviisilist halastust oma eetilisest agendast kustutada. „Halastus" on lahutamatu osa meie kristlikust eluhoiakust ja praktikast. See pole ainult leviitide ja preestrite ülesanne, see pole ainult „samaarlasest" sotsiaaltöötaja kohustus. „Halastus" ei ole mingi sõna „kaanani keelest" või minevikust pärit ohe. See on igavese elu küsimus, mis voolab välja Jumala armust meie vastu ja kannab meid nende juurde, kes just praegu ja siin vajavad abi.

Halastuses leiab praktilise väljenduse apostel Pauluse mõte: „Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus" (1Kr 13:13).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Milles väljendub kaasaegse ühiskonna halastamatus?
Milliseid röövleid me oma eluteel kohtame?
Kes on kaasaja preestrid ja leviidid?
Kes on kaasaja samaarlane?
Milline on meie suhe ühiskonna sisejulgeolekusse ja sotsiaalteenustesse?
Kas sotsiaalselt õiglane ühiskonnakorraldus suudab asendada halastust?
Milles võiksid kaasaja samaarlased kristlastele eeskujuks olla?
Kuidas on halastuse teema seotud kogudusliku eluga?
Kuidas on halastuse teema seotud igavese eluga?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke