Otsing

04/2015 17 meeste palvek6edJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor
SEITSMEKÜMNE TEINE TUND

„Siis Joosua kogus kõik Iisraeli suguharud Sekemisse ja kutsus Iisraeli vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad, ja need astusid Jumala ette. ... Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! ..." (Jos 24:1,13–28).

Muutunud olukorras usust kinnipidamine on üksikisikule suureks väljakutseks.

See tekst ei räägi mitte ainult ainulaadsest ajaloolisest sündmusest, vaid annab sissevaate Iisraeli jumalateenistuslikku ellu. Siin kirjeldatakse „liidulepingu uuendamise püha". „Issand, meie Jumal, andis meile Hoorebi seaduse. Mitte meie vanemaile ei andnud Issand seda seadust, vaid meile, kes me kõik siin täna elus oleme" (5Ms 5:2j).

Joosua sõnu „Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!" võib mõista nõnda, et iga põlvkond peab uuesti otsustama, kas Issandat järgida või mitte. Kuid see pidi toimuma nii, et vanem põlvkond haarab, uut põlvkonda kaasates (ilma midagi peale surumata), selles küsimuses initsiatiivi. Vanemal põlvkonnal lasub usu järjepidevuse suhtes oluline vastutus.

Algatajaks oli Joosua, kes muutunud olukordade tõttu otsustas uuendada kohustusi Jumala vastu. Ta esitas kõigepealt Iisraeli ajaloo koos Jumalaga – ja pani rahva valiku ette. Neil tuli valida Issanda või võõrjumalate vahel. Sündmuse tunnistajad panid siis lepingu kirja ja püstitasid suure mälestuskivi.

Millised olid need momendid, mis nõudsid liidulepingu uuendamist? Pühakirja lugedes tajume, et Iisraeli tõotatud maale rännakul on liitunud nendega inimesi, kes kogu teekonda, alates Egiptusest, polnud kaasa teinud. Kõrberännaku põlvkond oli surnud ja uue põlvkonna mälestused läbielatust kippusid kustuma. Sellist olukorda näeme ka suurte ärkamiste järgsetes kogudustes ning teise ja kolmanda põlvkonna kristlikes peredes.

Küsimus võib tõusta ka selliselt: „Kas me ei võiks teenida üheaegselt Jeesust Kristust ja esiisade jumalaid?" Kas me tohiksime tänapäeval tunnustada sellist loosungit: „Jeesus Kristus ja isade jumalad!" Vastus on: „Jäägu esiisade jumalad sinnapoole jõge ja Egiptusesse!"

Joosua 24 kõnetab aga ka neid, kes tulid Egiptusest ja kelle mälestused kõrberännakust olid veel elavad. Nende jaoks oli paikseksjäämine võõras kultuurikeskkonnas täiesti uus olukord. Rändrahvast pidid nüüd saama põlluharijad. Käes oli uute oludega kohanemine. Suureks küsimuseks oli: kuidas säilitada ühine vagadus ja usk, ilma et see laguneks individuaalseteks, „maa jumalaid" teenivateks erakultusteks. Elati ja hariti oma maad ju vanade ohvriküngaste ja hiite keskel. Kumb on tähtsam – loodus või ühine ajalugu? See tähendas tookord vastuolu elava usu ja ebausu vahel.

Muutunud olukorras usust kinnipidamine on üksikisikule suureks väljakutseks. Tundub, nagu oleks kõik senised ohud seljataha jäänud ja „uued jumalad" lahendavad uusi probleeme adekvaatsemalt. Kas ei peaks ka usu sisu ja vormid muutuma? Elame kaasajal samasuguste probleemide keskel. Kristlik vastus neile küsimustele on: „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!" (Hb 13:8).

Jeesuse teadliku järgimise juurde kuulub ikka ja jälle sama küsimus, mis tõusis ka Sekemis ja võib-olla veelgi kriitilisemalt: mida tähendab kristlaseks olemine ja jumalateenistus „uute ja võõraste ebajumalatega" täidetud keskkonnas? Mida tähendab see olukorras, kus kogudusega on liitunud inimesi, kelle isiklikud kogemused Issandaga on nõrgad, kuid perekondlikud sidemed ja motiivid tugevad? Iga uus põlvkond peab selles olukorras sõnastama oma veendumused ja need väljendama konkreetsetes „seadustes ja kohustustes".

Meenutades minevikku ja tõdedes uute keeruliste väljakutsete olemasolu, peame ikka ja jälle koos Joosuaga ütlema: „Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!"

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid muutusi elas Iisrael läbi tõotatud maale jõudes?
• Mida tähendab põlvkondade vahetus kaasajal?
• Milliseid uusi küsimusi võivad tekitada koguduse uued liikmed?
• Millised uued ohud ümbritsevad kaasaja kogudust?
• Millised vanad ja uued „ebajumalad" kutsuvad uut põlvkonda teenima?
• Milles seisneks kaasajal liidulepingu uuendamine?
• Mida saaksime keerulises olukorras oma perega teha?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke