Otsing

05/2015 16 tammo joosep

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE KOLMAS TUND

„Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid" (Mt 5:10–12).

Kõike ohverdades ja kõike kannatades ilmneb Kristuse järgijais Jumala „vägi".

Õndsus ei kattu inimliku õnnega. Jeesus ütleb, et tema jüngreid „vaenatakse" ja „kiusatakse taga". See väljendus tähendab, et kellegi suhtes kasutatakse vägivalda, nii et ta on sunnitud põgenema. Sellise olukorra põhjustab „õigus".

Salmis 6 on räägitud „Jumala õigusest", mis sisaldab kõikehaaravat õndsuskorda. See õigus on prohvetite nägemuses üks Messia eesmärke. „Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust" (Jr 23:5). See õndsuskord eeldab ka vastavat inimeste käitumist ja hoiakuid. „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" (Mt 6:33).

Salmis 10 on aga sõna „õigus" ilma artiklita – siin on silmas peetud eelkõige jüngrite õigust. Mõte, et kristlased kannatavad vaenamist, on meile tuttav ja paljudele ka isiklik kogemus. Need, kes võtavad Jumalat ja tema tahet täie tõsidusega, on maailma silmis kahtlased ja satuvad tihti pilkamise ja vaenamise ohvriks. Vahel võib see tähendada isegi lahutamist kodukohast ja omastest. Jeesus valmistab oma jüngreid võimalikeks kannatusteks ette, sest tal pole oma järelkäijate saatuse suhtes illusioone. Ristija Johannes vangistati, paljud vagad olid põlu all. Vaenajaiks ei olnud ainult rooma võimud, vaid ka juudi rahvuskaaslased, variserid ja saduserid. Vaenatud olek kujuneski esialgu Jeesuse tõelise järgimise tunnuseks, kogudus muutus märtrite koguduseks. Siin pole maailm kunagi vahendeid valinud. Paulus ütleb oma kogemustest lähtudes, et kõike ohverdades ja kõike kannatades ilmneb Kristuse järgijais Jumala „vägi" (2Kr 12:9).

Samas sisaldavad „õigusega" seotud õndsakskiitmised kristlaste ja koguduse solidaarsust kõigi vaeste ja rõhututega. See on ühistunne kõigiga, kes siira südamega seisavad rahu ja õigluse eest selles maailmas. Kuid nendeks, keda taga kiusatakse ja laimatakse, võivad olla ka kindlustatud ja tunnustatud inimesed. Tugevgi on kutsutud solidariseeruma nõrgaga. Jeesus kutsus oma jüngreid ühiskonna kõigist kihtidest.

Selles olukorras kutsub Jeesus üles „rõõmustama ja hõiskama". Salm 12 näitab „uut inimest", kes saab juba siin maisuses osa igavesest tasust. „Rõõm ja hõiskamine" kehtib kõigi õndsakskiitmiste kohta. Mäejutluse „õnnis" sisaldab nii tõotust kui selle täitumist. Sama olukord peegeldub ka Pauluse vastandustes: „Me ... näitame end Jumala abilistena kõiges ... aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad ja siiski tõerääkijad ... kui kurvad, aga ikka rõõmsad..." (2Kr 6:3–10). Jeesus ütleb: „Teie tasu on suur taevas." Need sõnad meenutavad Aabrahamile antud tõotusi (1Ms 15:1). Jeesus soovib, et me ei kaotaks isiklikus, koguduslikus ega ühiskondlikus elus lootusest ja rõõmust täidetud väljavaadet.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid õigusi meie oma ühiskondlikes aruteludes silmas peame?
• Kas Jumala õndsuskorrale omased õigused võivad kuidagi ka ühiskondlikke õigusi puudutada?
• Kus ja millal me oleme kellegi õiguste eest välja astunud?
• Kas kogudus on oma ajaloos kellegi õiguste eest seisnud?
• Millal on meid õiguse pärast taga kiusatud?
• Millal ja kus on kogudust õiguse pärast taga kiusatud?
• Kuidas me reageerisime tagakiusamisele?
• Kas me oleme tagakiusamisest ka kunagi rõõmu tundnud?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke