Otsing

06/2015 16 tammo joosep

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE VIIES TUND

„Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamiseks elu" (Rm 5:18, vt 12–21).

Jeesuse lunastustöö tähenduse selgitamiseks esitab apostel Paulus suurejoonelise Aadama ja Kristuse võrdluse. Aadam on esimene inimene ja esindab kogu inimkonda, tema sõnakuulmatuse (1Ms 3) läbi on inimeste ellu tulnud patu valitsus.

Paulus selgitab ka patu ja Seaduse suhet: „Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei arvestata, kui Seadust ei ole" (s 13). Seadus, nii vajalik kui see ka poleks, peidab endas alati varjatud jumalavastasust. „Sest Seadus soetab viha, aga kus Seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist" (4:15). Isegi kui ühtki konkreetset seadust polnud veel rikutud, nagu see oli Aadama puhul enne pattulangust, lõi üks keeld olukorra, mis sünnitas kahtlust ja uskmatust.

Kui Vanas Testamendis seisavad needus ja õnnistus veel paralleelselt teineteise kõrval ja inimesel tuli teha vaid eetiline valik ühe või teise vahel, siis siin kirjeldatakse needust ja õnnistust teineteisele järgnevate inimelu ja ajaloo faasidena. Selline järgnevus on osa meie õndsusloost. Kurja teo needus, mis sünnitas ikka ja jälle uut kurja, on Jeesuses Kristuses murtud. Jumala lunastav tegu seisab nüüdsest üle kõigi inimlike otsuste ja tegude. Teiste sõnadega: Kristuse lunastustöö kiskus meid välja patu traagilisest labürindist, kust me omal jõul ja tarkuses välja poleks saanud.
Paulus kirjeldab kolmekordse argumentatsiooniga Jeesuses Kristuses pakutud pääste üleolekut Aadamas toimunud patulanguse õnnetute tagajärgede suhtes.

See on armu üleolek patust (s 15), õigeksmõistu üleolek hukkamõistust (s 16) ja elu üleolek surmast (s 17). Õigus ja elu ei ole seejuures ebaisikulised jõud, nagu patt ja surm, vaid sisaldavad endast isiklikku vastutust ja võimet oma elu olukordi juhtida. „Need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu" (Rm5:17b).

Pärast neid selgitavaid märkusi võtab Paulus Aadama ja Kristuse teema taas üles ja arendab seda kahe paralleelse mõttekäiguga (s 18,19). Tähelepanuväärne on selle sõnumi universaalsus. Nii nagu sõnakuulmatus on kõik rikkunud, nii tervendab Jeesuse sõnakuulelikkus kogu inimkonna.

Kaasaegne ilmalik maailm arvab, et kõik maailma probleemid on lahendatavad ühtse globaliseerunud maailma üha parema juhtimise teel. Seda iseloomustatakse demokraatia ja liberaalsete väärtuste võidukäiguna. Kuid Paulus leiab, et needki püüdlused kannatavad sõnakuulmatu Aadama patu tagajärgede all.

On huvitav, et loetud sõnas ei vastandata Kristusele mitte Moosest, vaid Aadamat. Nii omandab Iisraeli lugu üldinimliku ajaloo jooned. See vastab apostel Pauluse nägemusele kogu maailma ja kõigi rahvaste misjoneerimisest. „Mooses" osutub üldteemale allutatuna „kõrvalt sissetulnuks", et käsu läbi patutundmine suureneks (s 20). Käsuseadus aitas reguleerida inimestevahelisi suhteid, kuid samas võimendas ta patu võlu ja valu. Just läbi käsuseaduse ilmneb inimese jõuetus head teha. Kuid käsuseaduse foonil saab selgeks, milline suur arm on meile ilmunud Jeesuses Kristuses.

Mõte, et ajaloos on tänu Jeesusele Kristusele toimunud otsustav pööre, ei leia täna enam „kristliku ajastu" ülistamisele iseloomulikku vastukaja. Me ei saa enam endise kindlusega öelda, et kõik, mis meie elu kvaliteeti iseloomustab, on meil tänu ristiusu levikule. Samas sunnib see olukord esitama rea enesekriitilisi küsimusi. Pauluse poolt kirjeldatu ei puuduta üksnes erinevaid ajastuid inimkonna ajaloos, vaid ka erinevaid impulsse ja motiive, mis meie elus domineerivad.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Mida on Jeesus uut toonud meie ellu ja maailma?
• Kas pärast Jeesust Kristust on meil veel õigus vaadelda maailma ajalugu patu ja languse loona või tuleks seda vaadelda üksnes Kristuse lunastustööst lähtuvalt?
• Kas Kristuse kuulutus on võimeline maailma muutma?
• Kas õigeksmõistul on otsene või kaudne mõju meie elule?
• Milline on käsuõpetuse osa meie vaimulikus elus?
• Millised konkreetsed tagajärjed on Kristuse lunastustööl minu elule?
• Millised konkreetsed tagajärjed on olnud ristiusu levikul?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke