Otsing

07-08/2015 16 tammo joosep

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE SEITSMES TUND

„Siis nad panid nende üle teoorjusele sundijaid, et need rõhuksid neid raske teoga... Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga savi ja telliskivide kallal ning kõiksuguse orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema" (2Ms 1:11–14; vrd 2Ms 5 ja 5Ms 5:15).

Joosepi lood kirjeldavad elu „peaministri" ja õukonna tasandilt, Moosese lood rahva tegelikku olukorda.

Jutustus „Iisraeli laste" raskest orjapõlvest Egiptuses on teravas kontrastis Joosepi lugudega: „Ja Joosep paigutas oma isa ja vennad elama ja andis neile maaomandi Egiptusemaal kõige paremas maakonnas, Raamsese maakonnas, nagu vaarao oli käskinud" (1Ms 47:11). Tegemist on eelkõige sündmuste ajalisest vahest tekkinud valitsejate hoiakute muutusega. Kuid pole ka võimatu, et siin näeme kahte erinevat vaadet rahva olukorrale. Joosepi lood kirjeldavad elu „peaministri" ja õukonna tasandilt, Moosese lood rahva tegelikku olukorda.

Igal juhul iisraellased on sattunud teoorjusesse. Tööd, millesse nad on kaasatud, on seotud vaarao Ramses II residentsi ehitusega Niiluse delta idapoolses osas. Kuid teoorjuse tagajärjed on egiptlaste jaoks ehmatavad. „Mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid" (s 12). Sünnib aimdus, et mängus on mingi kõrgem jõud. Ometi on egiptlaste reaktsioon vastupidine oodatule: „Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks ..." (s 13–14).

Selles loos on paralleele ka pattulanguse tagajärgede kirjeldusega. Patt, antud juhul Egiptuse valitseja janu luksuse järele, vallandab ühiskonnas konflikti. Samas ei tohi unustada, et just keset orjapõlve sünnib Iisraeli rahva ajalooteadvus. Patt ei ole mingi metafüüsiline ürgneedus, vaid kasvab alati konkreetsete ühiskondlike suhete keskel. Kõige alguses ei ole tegelikult mitte patt ega ajalooline ülekohus, vaid „Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal" (2Ms 3:15). Tema laseb keset õndsusloolist hädaaega tõusta päästjal (Mooses).

On olemas ka inimese töö ja vaeva tähenduse teistsugune seletus. See ütleb, et häda põhjuseks ei olnud mitte esivanemate väärad otsused, vaid ühiskonna sotsiaalse struktuuri muutused, mis päädivad üksteise rõhumisega. Mida võiks töö inimesele algselt tähendada, seda kirjeldab 1Ms 2:8–17: „Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma" (s 16). Justnagu Juhani Puukooli reklaam: „Istutades oled sa õnnelik!" Teine töö olemust ja tähendust peegeldav tekst on käesolev Egiptuse orjapõlve kirjeldus. See on nagu manitsus, mis ütleb, et töö, eriti, kui see on sunnitud, pole iseenesest tingimata õnnistus. Töö võib muutuda ka sunnitööks, kui seda ei saa teha vabas ja loomingulises õhkkonnas.

See Egiptuse orjapõlve mälestus kujunes Iisraeli rahvale ka uueks sotsiaal-eetilise mõtte allikaks: „Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Issand, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on Issand, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäeva" (5Ms 5:15). „Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal!" Meenutades oma rasket minevikku, tuleks „Iisraeli lastel" ise paremini toimida. Selline hoiak muudab Iisraeli rahva eriliseks, kuid mitte alati lemmikrahvaks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Millised on meie kogemused tööga?
• Kas me teeme orjatööd või harime ja hoolitseme Eedeni aia eest?
• Milline on patu ja orjatöö suhe?
• Kust tuleb inimese rõhumine inimese poolt?
• Millised on eesti rahva kogemused orjatööga?
• Kuidas orjatöö mõjus iisraellaste populatsioonile?
• Kes on võõrad meie keskel, kellesse peaksime suure tähelepanuga suhtuma?
• Mida saaksime teha isiklikus ja ühiskondlikus elus, et orjatöö kaoks?
• Kas koguduses saab ka olla orjatööd?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke