Otsing

07-08/2015 17 lauri jalakas-2

SEITSMEKÜMNE KAHEKSAS TUND

„Siis Issand Jumal ütles maole: „Et sa seda tegid, siis oled sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas! ... Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele ... Aga Aadamale ta ütles ... olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast! ... Oma pale higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest oled sa võetud ... Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga" (1Ms 3:14–24).

Jumala ja inimese suhte hävingu tagajärjed ulatuvad nii loodusesse kui inimsuhetesse.

Pattulanguse lugu algab maoga. Meile kirjeldatakse kõigi negatiivsete nähtuste algust. Siin antakse pildirikas vihje tõele: Jumala ja inimese suhte hävingu tagajärjed ulatuvad nii loodusesse kui inimsuhetesse.

Salm 15 kõneleb mao ja inimese vaenust. Kuna heebrea sõna „järglaste" kohta on kokku võetud ühes sõnas „seeme", mis hõlmab kõiki hilisemaid põlvkondi, leidis kristlik kirjaseletus siit esimese viite sellele, kuidas kuri kord võidetakse.

Naist tabab karistus ta elu kõige elementaarsemas väljenduses: ta on ema ja oma mehe partner. Algsest harmooniast kujuneb mehe valitsus, mis leiab oma lõpu Kristuses. „Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Jeesuses Kristuses" (Gl 3:28).

Töö kuulus inimese loomulike ülesannete juurde (2:15). Kuid pärast langust muutus selle olemus. Salm 19 näitab, et inimene koos oma tööga saab higist ja vaevast hoolimata kord ikkagi „põrmuks". Surm ei taba teda kohe. Kuid nagu väljaspool paradiisi muutub töö „vaevaks", nii muutub ka surm elu kibedaks kokkuvõtteks.

Isegi „hommikupool Eedenit" on surm mõtlemapanevas vastuolus Jumala loomingu headusega. Uus Testament ütleb otse, et surm on tulnud maailma patu tagajärjel (Rm 5:12; 6:23). Nõnda näidatakse inimesele, kes tahtis saada „Jumala sarnaseks" (3:5), kätte piirid. Ometi jääb Jumal teda mure ja hoolega saatma.

Pärast pattulangust on inimene omandanud teadmise, mis muudab ta Jumala suhtes teatud mõttes sõltumatuks (2:17). Jumal ei võta talt „igavese elu" võimalust, kuid sellisena, nagu ta praegu on, ta sellest osa ei saa. Jumal peab inimest ta enda eest kaitsma. Alles Kristuse läbi, keda nimetatakse „teiseks Aadamaks", kes oli sõnakuulelik Jumala tahtele (Rm 5:12–19), avatakse taas ligipääs elupuule (Ilm 2:7; 22:2).

Nõnda kirjeldab Piibli muistne tekst kontrasti kogetava ja usutava, faktilise ja ettenähtud tegelikkuse vahel. Teadmine elu vastuolulisusest on antud jutustuse keskseks mõtteks. Siin pole „paradiis" tegelikult kuhugi kadunud, vaid säilitab normatiivse tähenduse objektiivse võimalusena. Jumala karistus näitab seost patu ja maise viletsuse vahel, kuid see pole lihtne põhjus-tagajärg side, vaid personaalsest reageerimisest sõltuv. Nii näeb piibellik vaade karistuses ja sellega seotud viletsuses alati ka Jumala armu ja tõotusi (s 21).
Me ei saa öelda, nagu oleks loodus langenud. „Jumala hea looming peab vastu" (K. Barth, KD IV/2 lk 556). Samas oleks lühinägelik kõigis katastroofides ja maise elu viletsuses näha vaid kannataja subjektiivset hoiakut, mis oleks korrigeeritav vaid positiivse mõtlemisega. Pauluse sõnum, et „kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini" (Rm 8:19,22) ütleb, et tegemist on objektiivse hädaolukorraga. Kuid põhjus ei ole looduses, vaid seisneb selles, et inimene on Jumalast ära langenud. Patt on see, mis erakordse jõuga moonutab reaalsust. Patt muudab maailma kõrbeks ja töö nuhtluseks. Ometi jääb uue alguse võimalus avatuks. Jeesusest Kristusest alates on „paradiis" taas avatud. Jeesus ütleb: „Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie olete palju enam väärt kui nemad?" (Mt 6:26). Nõnda lõpeb „esimesest Aadamast" alanud needus ja algab uus elu.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline tundub sulle sinu positsioon naisena või mehena?
• Miks tundub, et töö on nagu needus ja puhkus nagu kõrb?
• Kas selline maailm on ikka veel „Jumala hea looming"?
• Mida tähendaksid minu jaoks „nahkriided"?
• Millisena peaksime kristlastena nägema mehe ja naise suhet?
• Mida tähendab sinu jaoks „kogu loodu ägamine"?
• Mis mõttes me saaksime maailma parandada?
• Mida tähendavad selles olukorras meile Jeesuse Kristuse tõotused?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke