Otsing

07-08/2015 17 lauri jalakas-2

SEITSMEKÜMNE KAHEKSAS TUND

„Siis Issand Jumal ütles maole: „Et sa seda tegid, siis oled sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas! ... Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele ... Aga Aadamale ta ütles ... olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast! ... Oma pale higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest oled sa võetud ... Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga" (1Ms 3:14–24).

Jumala ja inimese suhte hävingu tagajärjed ulatuvad nii loodusesse kui inimsuhetesse.

Pattulanguse lugu algab maoga. Meile kirjeldatakse kõigi negatiivsete nähtuste algust. Siin antakse pildirikas vihje tõele: Jumala ja inimese suhte hävingu tagajärjed ulatuvad nii loodusesse kui inimsuhetesse.

Salm 15 kõneleb mao ja inimese vaenust. Kuna heebrea sõna „järglaste" kohta on kokku võetud ühes sõnas „seeme", mis hõlmab kõiki hilisemaid põlvkondi, leidis kristlik kirjaseletus siit esimese viite sellele, kuidas kuri kord võidetakse.

Naist tabab karistus ta elu kõige elementaarsemas väljenduses: ta on ema ja oma mehe partner. Algsest harmooniast kujuneb mehe valitsus, mis leiab oma lõpu Kristuses. „Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Jeesuses Kristuses" (Gl 3:28).

Töö kuulus inimese loomulike ülesannete juurde (2:15). Kuid pärast langust muutus selle olemus. Salm 19 näitab, et inimene koos oma tööga saab higist ja vaevast hoolimata kord ikkagi „põrmuks". Surm ei taba teda kohe. Kuid nagu väljaspool paradiisi muutub töö „vaevaks", nii muutub ka surm elu kibedaks kokkuvõtteks.

Isegi „hommikupool Eedenit" on surm mõtlemapanevas vastuolus Jumala loomingu headusega. Uus Testament ütleb otse, et surm on tulnud maailma patu tagajärjel (Rm 5:12; 6:23). Nõnda näidatakse inimesele, kes tahtis saada „Jumala sarnaseks" (3:5), kätte piirid. Ometi jääb Jumal teda mure ja hoolega saatma.

Pärast pattulangust on inimene omandanud teadmise, mis muudab ta Jumala suhtes teatud mõttes sõltumatuks (2:17). Jumal ei võta talt „igavese elu" võimalust, kuid sellisena, nagu ta praegu on, ta sellest osa ei saa. Jumal peab inimest ta enda eest kaitsma. Alles Kristuse läbi, keda nimetatakse „teiseks Aadamaks", kes oli sõnakuulelik Jumala tahtele (Rm 5:12–19), avatakse taas ligipääs elupuule (Ilm 2:7; 22:2).

Nõnda kirjeldab Piibli muistne tekst kontrasti kogetava ja usutava, faktilise ja ettenähtud tegelikkuse vahel. Teadmine elu vastuolulisusest on antud jutustuse keskseks mõtteks. Siin pole „paradiis" tegelikult kuhugi kadunud, vaid säilitab normatiivse tähenduse objektiivse võimalusena. Jumala karistus näitab seost patu ja maise viletsuse vahel, kuid see pole lihtne põhjus-tagajärg side, vaid personaalsest reageerimisest sõltuv. Nii näeb piibellik vaade karistuses ja sellega seotud viletsuses alati ka Jumala armu ja tõotusi (s 21).
Me ei saa öelda, nagu oleks loodus langenud. „Jumala hea looming peab vastu" (K. Barth, KD IV/2 lk 556). Samas oleks lühinägelik kõigis katastroofides ja maise elu viletsuses näha vaid kannataja subjektiivset hoiakut, mis oleks korrigeeritav vaid positiivse mõtlemisega. Pauluse sõnum, et „kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini" (Rm 8:19,22) ütleb, et tegemist on objektiivse hädaolukorraga. Kuid põhjus ei ole looduses, vaid seisneb selles, et inimene on Jumalast ära langenud. Patt on see, mis erakordse jõuga moonutab reaalsust. Patt muudab maailma kõrbeks ja töö nuhtluseks. Ometi jääb uue alguse võimalus avatuks. Jeesusest Kristusest alates on „paradiis" taas avatud. Jeesus ütleb: „Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie olete palju enam väärt kui nemad?" (Mt 6:26). Nõnda lõpeb „esimesest Aadamast" alanud needus ja algab uus elu.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline tundub sulle sinu positsioon naisena või mehena?
• Miks tundub, et töö on nagu needus ja puhkus nagu kõrb?
• Kas selline maailm on ikka veel „Jumala hea looming"?
• Mida tähendaksid minu jaoks „nahkriided"?
• Millisena peaksime kristlastena nägema mehe ja naise suhet?
• Mida tähendab sinu jaoks „kogu loodu ägamine"?
• Mis mõttes me saaksime maailma parandada?
• Mida tähendavad selles olukorras meile Jeesuse Kristuse tõotused?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke