Otsing

09/2015 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE ÜHEKSAS TUND

„Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. ... Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata..." (1Ms 11:1–9).

Seda, milliseid ohte peidab endas inimvõimete ja jõu koondumine, näitab kaasaegne maailm.

Uus ehitusalane tehnoloogia – „põletatud telliskivi" – inspireeris muistset rahvast tegema enneolematut. „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas" (s 4). Kultuurilistest saavutustest on juttu juba 1Ms 4:17–22, kuid seal puudub utoopiline paatos, milles peitub väljakutse Jumalale endale. Paabeli torni ehitajad tahavad väljendada oma tugevust ja ühtsust. Vastandina Aabrahamile, keda Jumal lubas suureks teha – „Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks" (1Ms 12:2) –,m tahavad nad ise „enestele nime teha" (s 4).

Taevast ründav ehitus oli Jumala silmis aga nii väike, et ta pidi tulema seda lähemalt vaatama. Nagu paljudel teistelgi kordadel, näitab Jumal inimestele nende piirid kätte (3:22; 6:3). Ta sekkub, öeldes: „Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!" (s 7). Sõna „Paabel" on sarnane heebrea sõnale balal, mis tähendab „segama". Jumal ei tunne ohustatuna end, aga ta otsustab kaitsta inimesi neile omase mõõdutundetuse eest.

Hoolimata sellest käivad tulevikuski tehniline edu ja ühtsuspüüdlused käsikäes „see on alles nende tegude algus" (s 6). Seda, milliseid ohte peidab endas inimvõimete ja jõu koondumine, näitab kaasaegne maailm. Tehnilised saavutused iseenesest ei lahenda kõiki probleeme, vastupidi, nad võivad neid ka võimendada. Samas jääb üksteise mõistmist takistavate barjääride ületamine ja rahvaste saamine üheks inimkonnaks õndsuslooliseks eesmärgiks. Alles nelipühapäeval, kui Püha Vaim valati välja (Ap 2:1–11), hakkas üksteise mõistmise ja ühinemise protsess uuesti toimima.

Siiski tuleb tõdeda, et maailma probleemid pole üksnes keeleprobleemid. Üksteise mittemõistmine on objektiivsete konfliktide tagajärg. Ühe või teise süüdistamine mittemõistmises on samal tasemel tehnika, organisatsiooni või linnastumise vastase poleemikaga. Siin jääb märkamata, et Jumal ise segas keeled. Siin peitub vihje, et mittemõistmine on tegelikult palju suurema pahe, „iseenesele nime tegemise" tulemus. Võib-olla tuleb õige vihje kirikuloost. Ristisõjad pidid olema omaaegse kiriku ühine aktsioon. Hegel konstateeris hiljem: „Kristlus pole enam kunagi pärast seda tervikuna esinenud" (Werke, Glockner, köide 11, lk 499).

Soov endale nime teha kirjeldab egoistlikku ja loomuliku korra ning Jumala tahte vastast hoiakut. See on võrreldav Taaveti rahvaloendusega, mis loeti talle patuks (2Sm 24).

Nelipühal toimunud üksteise mõistmise ime ei alanud altpoolt tulevatest ponnistustest, vaid Püha Vaim langes taevast väga erinevate rahvaste esindajate peale. Apostel Paulus ütleb oma Areopaagi kõnes: „Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat" (Ap 17:26–27). Horisontaalne levik asendub vertikaalse, Jumalale meelepärase ülalt taevast lähtuva ühtsusega, mis koondab erinevad rahvad. Selle liikumise aluseks on inimese ja Jumala vahelise rivaalitsemise lõppemine Jeesuses Kristuses. Tema on taevast tuleva Uue Jeruusalemma süda ja nurgakivi.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kuidas püüavad inimesed tänapäeval enestele nime teha?
• Milliseid ühtsuse püüdlusi tunneme kaasaegses maailmas?
• Kas kõik need püüdlused on jumalatud?
• Kuidas Jumal kaasaja jumalatust ja kõrkust karistab?
• Millised tagajärjed on koguduslikus elus „endale nime tegemisel"?
• Kas Jumala tahe ongi inimeste ja rahvaste vaheline mittemõistmine?
• Millise lahenduse on Jumal meile neis küsimustes pakkunud?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke