Otsing

10/2015 21 tammo joosep

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE ESIMENE TUND

„... Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele..."" (1Ms 1:26–31; Ps 8).

Inimese jumalanäolisus väljendub võimes vabalt oma Loojat tunda ja armastada.

Samal päeval, mil Jumal lõi „kõik elavad olendid nende liikide järgi", lõi ta ka inimese ja tõstis selle loomariigist kõrgemale. Inimese suhe Jumalaga on eriline. Tema loomine on väljakutse Jumalale endale: „Tehkem inimesed oma näo järgi..." (s 26).


Inimese jumalanäolisus ei seisne mingites erilistes tunnustes, mis teda loomadest eristaksid, isegi mitte tema surematuses. Tema jumalanäolisus väljendub võimes vabalt oma Loojat tunda ja armastada. Ta on maa peal ainus loodud olend, keda Jumal tahtis ta enda pärast ja kutsus osalema jumalikus elus. Ta on selline olend, kes on võimeline Jumalale vastama kogu oma olemusega. Mõlemad heebrea sõnad, mida siin „näolisuse" juures kasutatakse, tähistavad kuju, jumalakuju. Nii nagu valitseja kujud esindavad valitsejat, nii esindab inimene maa peal oma Loojat. Inimene on niisiis keset loodut Jumala poolt seatud asevalitseja. Tema valitsus ei väljendu rõhumises ja kurnamises, vaid alamate heaolus. Tähendusrikas on, et valitsejaks ei ole siin üksnes mees, vaid „mees ja naine". Mitte soolisus, vaid soolisuses väljenduv ühtsus, oluline on „mina-sina" personaalne suhe teineteise ja Loojaga. Just selline isikuline suhe annab ka võime kogu loodut õiglaselt hallata. Mitte konflikt, vaid rõõmus teineteise leidmine on soolisuses peituv ime ja kingitus. See eristab meid loomariigist.

Mehe ja naise suhe sisaldab algusest peale kriitikat individualistlikult autonoomse inimideaali suhtes. Inimene ei ole väike omaenese mikrokosmost valitsev jumal. Tema suurus ei väljendu ka tehnilistes võimetes, vaid selles, et ta kuulub Jumalale, olles tema looduist „kõrgeim olend". Ta on sama puutumatu kui Jumal ise. „Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi!" (1Ms 9:6; Jk 3:9). See on „aukartus elu ees", millele Jumal on andnud erilise väärikuse. Õpetus Jumala personaalsusest annab ka inimese personaalsusele erilise tähenduse.

Vana Testament ei tegele siiski selliste teoreetiliste probleemidega. Inimene on siin lihtsalt Jumala kingitus kogu loodule. Ta ei „alista" maad selle väljakurnamiseks, vaid muudab selle viljakaks. See on „mehe ja naise" ja kogu inimkonna ülesanne.

Kui kreeka jumalad, nagu Zeus, kadestasid, et inimene oli varastanud neilt tule, siis Piibli Jumal annab inimesele vabad käed, kuid ootab talt vastutust nii tegudes kui tegematajätmistes. Inimese valitsuse piir on ta ise. Tema enda üle ei tohiks miski ega keegi peale Looja enda valitseda. Just selle tõttu peaks ta isegi oma vaenlasi armastama, „et te saaksite oma taevase Isa lasteks... Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:45–48).

Viimses ja kõikehaaravas tähenduses on Jumala kujuks Kristus (2Kr 4:4; Kl 1:15; Hb 1:3), sest inimese jumalanäolisus on rikutud ning murtud ja vajab tervendamist. „Te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma Looja näo kohaselt" (Kl 3:9–10; Ef 4:24; 2Kr 4:4).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Miks lõi Jumal inimese kuuendal päeval koos kõigi loomadega?
• Millise ülesande andis Jumal inimesele?
• Kuidas on inimene seda ülesannet läbi ajaloo täitnud?
• Mis tähendus on inimese loomisel „meheks ja naiseks"?
• Miks ei tohi ükski loodud olend ega nähtus inimest valitseda?
• Milliseid võõraid valitsejaid kohtame oma elus?
• Miks on inimese elu puutumatu?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke