Otsing

10/2015 21 tammo joosep

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE ESIMENE TUND

„... Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele..."" (1Ms 1:26–31; Ps 8).

Inimese jumalanäolisus väljendub võimes vabalt oma Loojat tunda ja armastada.

Samal päeval, mil Jumal lõi „kõik elavad olendid nende liikide järgi", lõi ta ka inimese ja tõstis selle loomariigist kõrgemale. Inimese suhe Jumalaga on eriline. Tema loomine on väljakutse Jumalale endale: „Tehkem inimesed oma näo järgi..." (s 26).


Inimese jumalanäolisus ei seisne mingites erilistes tunnustes, mis teda loomadest eristaksid, isegi mitte tema surematuses. Tema jumalanäolisus väljendub võimes vabalt oma Loojat tunda ja armastada. Ta on maa peal ainus loodud olend, keda Jumal tahtis ta enda pärast ja kutsus osalema jumalikus elus. Ta on selline olend, kes on võimeline Jumalale vastama kogu oma olemusega. Mõlemad heebrea sõnad, mida siin „näolisuse" juures kasutatakse, tähistavad kuju, jumalakuju. Nii nagu valitseja kujud esindavad valitsejat, nii esindab inimene maa peal oma Loojat. Inimene on niisiis keset loodut Jumala poolt seatud asevalitseja. Tema valitsus ei väljendu rõhumises ja kurnamises, vaid alamate heaolus. Tähendusrikas on, et valitsejaks ei ole siin üksnes mees, vaid „mees ja naine". Mitte soolisus, vaid soolisuses väljenduv ühtsus, oluline on „mina-sina" personaalne suhe teineteise ja Loojaga. Just selline isikuline suhe annab ka võime kogu loodut õiglaselt hallata. Mitte konflikt, vaid rõõmus teineteise leidmine on soolisuses peituv ime ja kingitus. See eristab meid loomariigist.

Mehe ja naise suhe sisaldab algusest peale kriitikat individualistlikult autonoomse inimideaali suhtes. Inimene ei ole väike omaenese mikrokosmost valitsev jumal. Tema suurus ei väljendu ka tehnilistes võimetes, vaid selles, et ta kuulub Jumalale, olles tema looduist „kõrgeim olend". Ta on sama puutumatu kui Jumal ise. „Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi!" (1Ms 9:6; Jk 3:9). See on „aukartus elu ees", millele Jumal on andnud erilise väärikuse. Õpetus Jumala personaalsusest annab ka inimese personaalsusele erilise tähenduse.

Vana Testament ei tegele siiski selliste teoreetiliste probleemidega. Inimene on siin lihtsalt Jumala kingitus kogu loodule. Ta ei „alista" maad selle väljakurnamiseks, vaid muudab selle viljakaks. See on „mehe ja naise" ja kogu inimkonna ülesanne.

Kui kreeka jumalad, nagu Zeus, kadestasid, et inimene oli varastanud neilt tule, siis Piibli Jumal annab inimesele vabad käed, kuid ootab talt vastutust nii tegudes kui tegematajätmistes. Inimese valitsuse piir on ta ise. Tema enda üle ei tohiks miski ega keegi peale Looja enda valitseda. Just selle tõttu peaks ta isegi oma vaenlasi armastama, „et te saaksite oma taevase Isa lasteks... Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:45–48).

Viimses ja kõikehaaravas tähenduses on Jumala kujuks Kristus (2Kr 4:4; Kl 1:15; Hb 1:3), sest inimese jumalanäolisus on rikutud ning murtud ja vajab tervendamist. „Te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma Looja näo kohaselt" (Kl 3:9–10; Ef 4:24; 2Kr 4:4).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Miks lõi Jumal inimese kuuendal päeval koos kõigi loomadega?
• Millise ülesande andis Jumal inimesele?
• Kuidas on inimene seda ülesannet läbi ajaloo täitnud?
• Mis tähendus on inimese loomisel „meheks ja naiseks"?
• Miks ei tohi ükski loodud olend ega nähtus inimest valitseda?
• Milliseid võõraid valitsejaid kohtame oma elus?
• Miks on inimese elu puutumatu?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke