Otsing

10/2015 22 dzinn pudelis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE TEINE TUND

„Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene ... Jeesus ütles talle: „Rüve vaim, mine sellest inimesest ära!" ..." (Mk 5:1–20; 9:14–29).

Kui kõik käituvad nii, siis see poleks nagu patt, vaid kaasaegne elulaad.

Gerasa asub umbes 10 km Genneesareti järvest kagus. Uue Testamendi ajal oli Gadara kreeka hariduse kohalikuks keskuseks. Kuid see oli ka Gadara juutide ja paganate vaheliste tülide paigaks. Gadara asus nn Dekapolise ehk Kümnelinnamaa paganlikul alal. Just siin tegutses hulk rüvedaid vaime. „Leegion on mu nimi, sest meid on palju" (s 10). (Rooma leegionis teenis 6000 meest). Siit ka tervenemisega kaasnev majanduslik kahju. Kaks tuhat juutide jaoks niigi roojast siga tormavad rüvedate vaimude mõjul järve ja upuvad. Seestunu vabaneb ja tahaks Jeesuse juurde jääda, kuid peab jääma sellele poolpaganlikule alale sündmuse tunnistajaks. Hoolimata suurest imest palub rahvas, et Jeesus lahkuks.

Tähelepanuväärne on, et rüvedatest vaimudest vaevatu ise jookseb Jeesuse juurde, kuid samas kisendab valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind!" (s 7). Vaevatu otsib vabanemist ja ei otsi ka, ta teod ja sõnad on vastuolus. Just seda näeme ja kogeme ka kaasaegsete rüvedate vaimude mõju all olijate juures. Inimene muutub siin iseenda vaenlaseks. Tal on hirm iseenda ja iga muutuse ees. Kristus toob sellest topeltelust vabanemise ja annab inimesele tagasi tahtevabaduse ja inimväärikuse.
Me näeme sellist rüvedate vaimude mõju kaasajal väga erinevates valdkondades. Inimene satub ikka ja jälle sõltuvustesse (alkohol, narkootikumid, pornograafia), kui ta muutub ühiskonna jaoks talumatuks ja agressiivseks, siis ta isoleeritakse. Nii sünnivad lootusetuse „hauakambrid". Selliseid olukordi kohtame nii linnas kui külakogukonnas, nii haritud kui harimatute juures. Ühest küljest elatakse rüveduses, teisest küljest aga heidetakse talumatuks muutunud kogukonna liikmed kõrvale.

Jeesus murrab sellise inimese ja rüvedate vaimude samastumise. Deemoni väljaajamine tähendab saatana lahutamist inimesest. Ebausklik pilt „neetud" inimesest asendub vabastatud „jumalanäolise" inimese pildiga. „Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus" (2Kr 3:17). Jeesus ütleb, et me ei tohiks ühtki inimest kurjaga samastada. „Kuri inimene" ei ole läbi ja lõhki kuri, vaid kurjuse valitsuse alla sattunud, orjastatud ja rõhutud inimene. Meie ülesandeks on ta Jumala Vaimu ja sõnaga Jeesuse nimel vabastada. Mitte inimesed, vaid rüvedad vaimud tuleb minema saata.

Uus Testament näitab esmajärjekorras deemonite mõju üksikisikutele. Kuid me ei tohiks alahinnata ka „sotsiaalsete" deemonite mõju. Paul Tillich nimetab siinkohal natsionalismi ja kapitalismi, mis kannavad endas ühiskondlikke jõude, mis sunnivad inimesi ikka ja jälle patustama. Paljud meist on kogenud kommunistliku ideoloogia rüvedate vaimude mõju ühiskonnale. Erinevalt üksiku psüühikat ründavatest deemonitest ammutavad „sotsiaalsed deemonid" oma väe paljude inimeste nn „objektiivsest" praktikast. Kui kõik käituvad nii, siis see poleks nagu patt, vaid kaasaegne elulaad. Need vaimud ammutavad oma väe rahvaste merest. Sellistest rüvedatest vaimudest vabanemiseks on vaja kristlikku sotsiaaleetikat ja Jeesuse meelevallast lähtuvat prohvetlikku sõnumit. Kristliku kiriku ajalugu tunnistab siin nii kaotustest (kaasaminek natsionaalsotsialistliku propagandaga) kui võitudest (võitlus orjakaubanduse vastu ja inimõiguste eest). Nii ühel kui teisel juhul pole Jeesuse jüngrid olnud alati populaarsed. Rüvedad vaimud on protesteerinud ja nende mõju all olevad inimesed nurisenud. Kuid need, kes said päästetud, ütlesid: „Issand, jää meie juurde!"

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid seestumuse vorme oleme oma elus kogenud?
• Kas igasugune vihastumine või meeltesegadus on kohe seestumuse tunnus?
• Kas sa oled näinud oma koguduses rüvedatest vaimudest vabanemist?
• Miks rüve vaim Jeesust kardab?
• Millised on need „hauakambrid", kus kaasaja seestunud elavad?
• Miks Jeesus ei võtnud rüvedatest vaimudest vabanenut oma jüngrite hulka?
• Millised on kaasaegsed sotsiaalse seestumuse vormid?
• Mida Kristuse kogudus saab teha, et astuda vastu „rüvedatele vaimudele" ühiskonna elus?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke