Otsing

10/2015 22 dzinn pudelis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE TEINE TUND

„Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene ... Jeesus ütles talle: „Rüve vaim, mine sellest inimesest ära!" ..." (Mk 5:1–20; 9:14–29).

Kui kõik käituvad nii, siis see poleks nagu patt, vaid kaasaegne elulaad.

Gerasa asub umbes 10 km Genneesareti järvest kagus. Uue Testamendi ajal oli Gadara kreeka hariduse kohalikuks keskuseks. Kuid see oli ka Gadara juutide ja paganate vaheliste tülide paigaks. Gadara asus nn Dekapolise ehk Kümnelinnamaa paganlikul alal. Just siin tegutses hulk rüvedaid vaime. „Leegion on mu nimi, sest meid on palju" (s 10). (Rooma leegionis teenis 6000 meest). Siit ka tervenemisega kaasnev majanduslik kahju. Kaks tuhat juutide jaoks niigi roojast siga tormavad rüvedate vaimude mõjul järve ja upuvad. Seestunu vabaneb ja tahaks Jeesuse juurde jääda, kuid peab jääma sellele poolpaganlikule alale sündmuse tunnistajaks. Hoolimata suurest imest palub rahvas, et Jeesus lahkuks.

Tähelepanuväärne on, et rüvedatest vaimudest vaevatu ise jookseb Jeesuse juurde, kuid samas kisendab valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind!" (s 7). Vaevatu otsib vabanemist ja ei otsi ka, ta teod ja sõnad on vastuolus. Just seda näeme ja kogeme ka kaasaegsete rüvedate vaimude mõju all olijate juures. Inimene muutub siin iseenda vaenlaseks. Tal on hirm iseenda ja iga muutuse ees. Kristus toob sellest topeltelust vabanemise ja annab inimesele tagasi tahtevabaduse ja inimväärikuse.
Me näeme sellist rüvedate vaimude mõju kaasajal väga erinevates valdkondades. Inimene satub ikka ja jälle sõltuvustesse (alkohol, narkootikumid, pornograafia), kui ta muutub ühiskonna jaoks talumatuks ja agressiivseks, siis ta isoleeritakse. Nii sünnivad lootusetuse „hauakambrid". Selliseid olukordi kohtame nii linnas kui külakogukonnas, nii haritud kui harimatute juures. Ühest küljest elatakse rüveduses, teisest küljest aga heidetakse talumatuks muutunud kogukonna liikmed kõrvale.

Jeesus murrab sellise inimese ja rüvedate vaimude samastumise. Deemoni väljaajamine tähendab saatana lahutamist inimesest. Ebausklik pilt „neetud" inimesest asendub vabastatud „jumalanäolise" inimese pildiga. „Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus" (2Kr 3:17). Jeesus ütleb, et me ei tohiks ühtki inimest kurjaga samastada. „Kuri inimene" ei ole läbi ja lõhki kuri, vaid kurjuse valitsuse alla sattunud, orjastatud ja rõhutud inimene. Meie ülesandeks on ta Jumala Vaimu ja sõnaga Jeesuse nimel vabastada. Mitte inimesed, vaid rüvedad vaimud tuleb minema saata.

Uus Testament näitab esmajärjekorras deemonite mõju üksikisikutele. Kuid me ei tohiks alahinnata ka „sotsiaalsete" deemonite mõju. Paul Tillich nimetab siinkohal natsionalismi ja kapitalismi, mis kannavad endas ühiskondlikke jõude, mis sunnivad inimesi ikka ja jälle patustama. Paljud meist on kogenud kommunistliku ideoloogia rüvedate vaimude mõju ühiskonnale. Erinevalt üksiku psüühikat ründavatest deemonitest ammutavad „sotsiaalsed deemonid" oma väe paljude inimeste nn „objektiivsest" praktikast. Kui kõik käituvad nii, siis see poleks nagu patt, vaid kaasaegne elulaad. Need vaimud ammutavad oma väe rahvaste merest. Sellistest rüvedatest vaimudest vabanemiseks on vaja kristlikku sotsiaaleetikat ja Jeesuse meelevallast lähtuvat prohvetlikku sõnumit. Kristliku kiriku ajalugu tunnistab siin nii kaotustest (kaasaminek natsionaalsotsialistliku propagandaga) kui võitudest (võitlus orjakaubanduse vastu ja inimõiguste eest). Nii ühel kui teisel juhul pole Jeesuse jüngrid olnud alati populaarsed. Rüvedad vaimud on protesteerinud ja nende mõju all olevad inimesed nurisenud. Kuid need, kes said päästetud, ütlesid: „Issand, jää meie juurde!"

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid seestumuse vorme oleme oma elus kogenud?
• Kas igasugune vihastumine või meeltesegadus on kohe seestumuse tunnus?
• Kas sa oled näinud oma koguduses rüvedatest vaimudest vabanemist?
• Miks rüve vaim Jeesust kardab?
• Millised on need „hauakambrid", kus kaasaja seestunud elavad?
• Miks Jeesus ei võtnud rüvedatest vaimudest vabanenut oma jüngrite hulka?
• Millised on kaasaegsed sotsiaalse seestumuse vormid?
• Mida Kristuse kogudus saab teha, et astuda vastu „rüvedatele vaimudele" ühiskonna elus?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke