Otsing

Piibel kodugrupis 16 tammo joosep

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE KOLMAS TUND

„Alguses lõi Jumal taeva ja maa … Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi … ja Jumal nägi, et see oli hea” (1Ms 1:1–25).

Loomisloos käsitletud teemasid võib kokku võtta loosungis: kitsikusest avarusse!

Piibli avalause formuleerib meie usu põhilise veendumuse: kõik (taevas ja maa) on Jumalast. Universum ei ole juhus ega puhtalt loomulike põhjuste tagajärg. Kõige alguses on Jumal. Loomist väljendav heebrea sõna bara ei kirjelda millegi meisterdamist olemasolevast materjalist, vaid suveräänset esilekutsumist „ei millestki”. Looja kutsub oma sõnaga iga loomispäeva alguses esile mingi uue olukorra või liigi. „Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed … „Sest tema ütles: ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile”” (Ps 33:6.9; Rm 4:17). Seesama loov sõna astub esile ka Jeesuse Kristuse isikus (Jh 1:1–14).

Loomise alguses on vormitu seisund „maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal” (hbr tohuwabohu). Iga järgnev loomisakt toob kaosest esile suurema korra. Heebrea sõna ruah ehk Vaim tähendab hingust, tuult. Jumala elav hingus hõljub „vete kohal” ja sünnitab igasuguse korra eeldused.

Kogu elu põhjapanev eeldus on valgus (Ii 33:28; Ps 27:1) ja see kutsutakse esile päikesest sõltumatult. Edasi liigub loomine samm-sammult elu kõige mitmekesisemate vormide suunas. Kogu selle protsessi krooniks on jumalanäoline inimene (s 27).

Vana Testamendi seisukohalt tähendab see peatükk (mis võis omandada käesoleva kuju ja aktuaalsuse Babüloonia vangipõlves) otsustavat sammu Iisraeli usu universaalsuse suunas. Just siis, kui Jeruusalemma tempel on hävitatud, kujuneb Jumala väe ja ligiolu märgiks tähistaevas (Js 40:26jj).

Iisraeli usk läheb välja täiele panusele. Just sellepärast pöördutakse alguste alguse poole. Kogu maailm ja loodus on Jumala looming ja tema oma.

Loomisloos käsitletud teemasid võib kokku võtta loosungis: kitsusest avarusse! See puudutab ka Iisraeli ajalugu. Siin õpitakse Jumalat suhestama ka teiste nähtustega. See avardumine jätkub: ajalugu ja loodus, sõjaväed ja taevaväed („Vägede Issand” Sebaot), juudid ja paganad, Iisrael ja rahvad, kristlased ja maailm. Loomislugu lükkab uksed valla ja seda tänini. Just selles peitub piibelliku loomisloo erilisus, võrreldes teiste religioonide ja filosoofiatega.

Loodu juurde kuulub mitmekesisus. Kõik luuakse „nende liikide järgi”. See ei tähenda tingimata liikide konstantsust, nagu Linne' seda õpetas. Loomislugu ise on 6-etapiline ja sisaldab arengu, kasvu ja muutuste mõtet. Loomislugu peab silmas nii terviknägemust kui üksikut. Selle sotsiaaleetiline mõju on suur. Siin kõneldakse inimkonnast kui tervikust, kuid samas kutsutakse üles austama igat loodut. Inimese jumalanäolisusest kujunes 18. sajandil kõige otsustavam inimõiguste liikumise argument. „Eks ole meil kõigil üks isa? Eks ole meid loonud üks Jumal? Mispärast me siis ei ole üksteisele truud, vaid teotame oma vanemate lepingut?” (Ml 2:10).

Jumala kogu loomingu eesmärk ja kroon on inimene. Muu loodu on inimeluks vajalik instrumentaarium. Teda ei kanna üksnes maa, vaid ka päike, kuu ning tähed on seatud talle tähistama „aegu, päevi ja aastaid“ (s 14).

Jumal loob maailma, seega Jumal ei ole osa sellest maailmast. Jumala eeskujul ja jumalanäolisena on ka inimene võimeline looma. Jõgede, mägede ja tähtede kultus kaotab oma tähenduse ja väe. Inimene annab neile ja taimedele tähenduse ja nimed.

Isegi aeg kaotab oma mütoloogilise väe. Aeg on suhtelise ja lokaalse tähendusega. Kirikuisa Augustinus ütles, et Jumal lõi koos maailmaga ka aja.

Kriise läbinud ja avardunud usku inspireerib nägemus Loojast, kellele alluvad maa ja taevas ning kõik, mis mahub nende vahele.


KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Kuidas kõnetab meid Piibli loomislugu täna?
• Milliseid raskusi kogeme loomisloo mõistmisel?
• Kas evolutsiooniteooria ja piibellik loomislugu välistavad teineteist?
• Mis on loomisloo eesmärk?
• Millist vaimulikku kasu annab mulle loomisloo uurimine?
• Milline tähendus on inimesel loomisloo seisukohalt?
• Kas loomislugu avardab või ahendab minu maailmapilti?
• Mis on Looja viimane sõnum loomisloo valguses?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke