Otsing

11/2015 17 lained paivi palts

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE NELJAS TUND

„Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini … ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust…” (Rm 8:19–27; vrd Ho 4:3; Js 11:6jj).

Apostel Paulus käsitleb Rooma kirjas „tänaste kannatuste ja tulevase au” teemat kolmeastmelisena: loodu ägamine (s 19–22), Jumala laste ägamine (s 23–25) ja vaimu ägamine (s 26).

Jumala au ilmsikssaamine haarab kogu loodut kõigis selle ilmingutes.

Ta ütleb, et kogu loodu ootab igatsedes Jumala laste au ilmsikssaamist. See tähendab, et ajastute lõpus astub Jumal oma lastega täiuslikku osadusse. Saabub aeg, mil ka ülejäänud loodu vabaneb pattulangusest tingitud rikutusest ja kaduvusest. Patu needuse tagajärjed kaotavad meelevalla (1Ms 3:17jj). Jumala au ilmsikssaamine haarab kogu loodut kõigis selle ilmingutes.

Kuid seni ei ole ka kristlased veel eesmärgile jõudnud. Neil on küll Vaim „käsirahana südames” (2Kr 1:22), kuid nad ootavad kannatlikult „ihu lunastust”, aega, mil lõpeb ihu kaduvus ja me oleme täielikus osaduses Jumalaga. Järgnev salm defineerib kristliku lootuse tähenduse: „Me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus” (s 24).

Jumala Vaim astub nende poolele, kes täieliku lunastuse saabumist oodates ägavad. Me ei pea oma nõtrust häbenema. Vahel ei tea me isegi seda, mida Jumalalt paluda. Põhjus on meie võimetuses Jumala au kogu selle ulatuses ettegi kujutada. Kuid me ei ole üksi jäetud. Jumala Vaim kõneleb meis. Jumal mõistab isegi meie naiivseid ja vahel ka sõnastamatuid palveohkamisi.

Me näeme, kuidas üksiku inimese kannatused peegelduvad kogu loodu kannatustes, ja vastupidi. Meie sisemised heitlused peegelduvad välises ja globaalses – nad mõjutavad loomi ja isegi põldu (1Ms 3:17). Erinevalt budismist, kus otsitakse maailmast pääsemist, või romantismist, kus loosungiks kujuneb „tagasi loodusesse”, ootavad kristlased maailma päästmist patu tagajärgedest. Piibel ütleb, et inimese kannatused on sama objektiivsed nagu käesoleva maailma seisund. Sama objektiivsed on ka meie usust lähtuvad muutused selles maailmas. Peaaegu kõik hilisantiigi filosoofilised koolkonnad, eriti küünikud, uusplatoonikud ja skeptikud väitsid, et inimese kannatused ja valud on vaid subjektiivsed, ta enda teadvusega seotud seisundid. „Sisemine inimene” jäävat aga nendest puutumata, kui ta õigesti mõeldes õige teadvuseseisundi saavutab. Eesmärgiks seati segamatu ja stoiline hingerahu. Skeptikud ütlesid, et kogu elu on tegelikult väärtusetu, mõttetu ja tähenduseta.

Apostel Paulus kõneleb siin aga nii inimese kui loodu objektiivsetest kannatustest, mis ei sõltu meie väärast või liiga tundlikust teadvusest. Just sellega seoses meenutatakse meile meie süüd ka loomade ja kogu maailma suhtes. Inimese patt koos selle tagajärgedega pole neidki puudutamata jätnud. Niisiis me ei põgene maailmast ega maailma, vaid palvetame koos Jumala Vaimuga vahel isegi sõnatute ägamistega. Me ootame Jumala au ilmumist ja ihu lunastust selle lõplikul kujul.KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Kuidas me suhtume oma haigustesse ja kannatustesse?
• Millised seosed on meis ja looduses valitseva kaduvuse vahel?
• Kas kristlase ülesandeks on maailmast põgeneda?
• Mil viisil võivad kristlased vahel sellesse maailma põgeneda?
• Milliseid palveid me peaksime seoses maailmas valitsevate kannatustega paluma?
• Mida tähendab kristlik lootus?
• Millisena kujutleme kogu loodu lunastust?
• Millisena kujutleme Jumala au ilmsikssaamist?
• Kuidas mõjutab kristlik usk meie suhtumist loodusesse ja loomadesse?

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke