Otsing

12/2015 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE VIIES TUND

„Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”...” (1Ms 3:1–13; vrd Mt 4:1–11).

See kirjeldus patu tuleku kohta ei valgusta mitte ainult asjade ajalist perspektiivi, vaid puudutab meie kõigi argipäeva. Aegade algul toimunu kordub ikka ja jälle ning iga inimese elus. Kirjeldatud sündmus puudutab vaid patustamise teatud aspekte. Tähelepanuväärsed on ka teised patustamise lood – Kain ja Aabel (1Ms 4:1–16), Eesav ja Jaakob (1Ms 25:27–34) jne. Vaadates elu vaevale ja raskustele, küsivad inimesed: millest see kõik tuleb? Kes on süüdi? Kas kõnekäänd „Isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad?” (Hs 18:2) ongi tõsi?

Päästja ei tulnud liiga hilja, vaid siis, kui „aeg täis sai”.

Selle loo üks põhilisi motiive on süüdlase otsimine. Aadam väidab: „Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.” Naine ütleb: „Madu pettis mind ja ma sõin.” Üksteise süüdistamise ahelas jõutakse naise loomiseni. Veel üks mõtteline samm ja patustanu süüdistab ka Loojat. Patu üheks tagajärjeks on suhete purunemine. Patune otsib kaaspatustajat, et leida oma tegudele vabandusi. Kõik eitavad oma osa või püüavad seda vähendada.
Pattulanguse teine sõnum on, et väiksed väärsammud toovad kaasa suured ja traagilised tagajärjed. Selliste eksimuste lähtepunktis on aga usaldamatus. Me näeme, kuidas terve maailm võib puruneda usaldamatuse ja kahtluse läbi.

Uskmatus hävitab meie elu kõiki suhteid: „Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast” (Jr 17:5). Usaldusest Jumala vastu oleneb ka meie usaldus kaasinimeste suhtes. Sellepärast on ka armastuse topeltkäsus esimesel kohal Jumal.

Jumala käsk: „Te ei tohi sellest (puust) süüa, ega selle külge puutuda, et te ei sureks!” (s 3) ei ole mõeldud inimese testimiseks, selles väljendub Looja kaitsev hoolitsus. Vastupidiselt Loojale kutsub just madu inimest Jumalat proovile panema. Madu kehastab siin vale ja laimuga seotud kahestumise printsiipi, mis omakorda kutsub esile silmakirjalikkuse ja enese varjamise Jumala palge eest (s 10). Iiobi raamatus paneb saatan inimese vagaduse kahtluse alla. Kas Iiob teenib Jumalat ikka siiralt või ainult sellepärast, et tal hästi läheb ja Jumal on teda õnnistanud?

Madu esindab siin lihalikku mõtlemist Jumalast kui inimese kadedast rivaalist ja konkurendist. Kui Jumal oleks tõepoolest selline, siis oleksid kõik inimkonna saavutused prometeuslik mäss.

Keeld, mis on selle jutustuse ja aia keskmes, ei ole blokeeriv, vaid suunav käsk. Selles aias on kõik söödav, ka keskmes asuv elupuu. Kuid hea ja kurja tundmise puust on keelatud süüa. See on nagu „esimene looduskaitseala” (Rein Ratas). Samas ütleb see jutustus, et surm ei ole Looja plaani ega inimloomuse loomulik osa. Euroopa müütides ja saagades on surm sageli valesti mõistetud sõnumi tulemus. Sõnumit, et inimene on surematu, mõisteti lihtsalt valesti, kas teadliku moonutuse või sõnade segamini mineku tagajärjel. Või tuli sõnumitooja liiga hilja. Kristlik sõnum ütleb, et Päästja ei tulnud liiga hilja, vaid siis, kui „aeg täis sai”.

Sellele loole heidab erakordse valguse ingli kuulutus karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus” (Lk 2:10–11). Jumal ei ole jätnud meid ühe alguloo õnnetute tagajärgede võrku. Ta on saatnud oma Poja Jeesuse Kristuse, kes vabastab meid selle languse kõikvõimalikest tagajärgedest. Kõik see sünnib usu läbi. „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile kes usuvad tema nimesse” (Jh 1:12).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Mis mõttes toimub inimeste pattulangus ikka ja jälle?
Kuidas me tunneksime ära mao jutu kaasaegses maailmas?
Mida pakkus madu Jeesusele teda kiusates?
Mida püüab madu inimese ja Jumala suhtes kõige enam purustada?
Kas patu tagajärjed on paratamatud või on need kuidagi kõrvaldatavad?
Kuidas on Jeesuse sünni ja pattulanguse lugu omavahel seotud?
Mis mõttes on Jeesus meie Päästja?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke