Otsing

12/2015 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor17 rahuriik kuldar
KAHEKSAKÜMNE KUUES TUND

„Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. Tema õndsus on Issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses; ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel … Ei tehta paha ega kahju mu pühal mäel, sest maa on täis Issanda tundmist…” (Js 11:1–10, vrd Js 2:2–4; Mi 4:1–3).

Kui inimese suhe oma Loojasse on tervendatud, terveneb tema kui asehalduri all ka kogu maailm.

Prohvet Jesaja kuulutab, et kuningas Taaveti dünastia näeb kord välja nagu langetatud puu känd. Kuid Jumal laseb sellest kännust võrsuda uue võsu – kuninga, keda iseloomustab Jumala tundmine ja õiglus. Algne pilt kännust ja haljendavast võrsest võtab väga romantilise vormi kaunis jõululaulus: „Üks roosike on tõusnud…” Ometi on piibellik nägemus palju proosalisem. Igihaljas kuusepuu meie tubades kõnetab meid okkalisemalt. See tuletab meelde paradiisi aias valitsenud rahu ja sinna jäänud elupuud.

Silma torkab, et tulevast valitsejat ei nimetata vastandina kõigile senistele valitsejatele kuningaks, vaid Rahuvürstiks. Erinevalt Jesaja 9:5-st kõneldakse siin rahu sisemistest eeldustest. „Suu vitsa” all on mõeldud korraldusi, mille läbi Rahuvürst tagab korra. Kurjategijad puhutakse „huulte puhanguga” minema. „Vöö” all peab prohvet silmas niudevööd, mida kanti pealisriiete all. Nii lähedal ja vahetu on sellele valitsejale „õigus” ja „truudus”. Nii lähedases seoses kasutati neid mõisteid vaid Jumala kohta. „Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses” (Ps 96:13).

Salmides 6–9 laiendatakse rahu kogu loodule. Kui inimese suhe oma Loojasse on tervendatud, terveneb tema kui asehalduri all ka kogu maailm. Kõik see sünnib tõotatud Rahuvürsti (Js 9:5) läbi. Uue ajastu pealinn Jeruusalemm lööb särama. Jeruusalemmas toimuval on taas mõju kogu maailmale. Siinse valitseja juurde tullakse kõikjalt, et otsida tema nõu ja tarkust.

Me näeme, kuidas selles prohveteeringus mureneb vanatestamentlik kujutlus Jumalast kui sõjavägede ülemjuhatajast. Esimesed märgid sellest leiame asjaolus, et mitte sõjamees Taavetile, vaid rahumeelsele kuningale Saalomonile antakse luba ehitada Jeruusalemma tempel. Prohvet Jesaja kuulutus annab sellele tunnetusele ajaloolised ja globaalsed mõõtmed. Nii ei jäta see sõnum meidki kaks tuhat seitsesada aastat hiljem ükskõikseks.
Kuid seda sõnumit kuuldes on läbi põlvkondade tekkinud küsimus: kas kuuldu kirjeldab eesmärki, mida suudab saavutada üksnes Jumal? Või peaksime ka meie selle eesmärgi saavutamiseks midagi ette võtma? Jeesus ütleb Mäejutluses: „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks” (Mt 5:9). Kuid rahutegijailegi öeldakse: „Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Mt 6:33). Niisiis peaksime oma igapäevases tegevuses ja maailmarahu puudutavates küsimustes nõudma esmalt Jumala riiki ja tema õigust, kuid samas olema ka Jumala tahte elluviijad maa peal. Me ju palume: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!” (Mt 6:10). Üks on selge, et usul sõdadest vabanenud maailma, mis toetub Rahuvürsti sünnile ja taastulekule, on edasiste arengute kujunemisele reaalne mõjutegur.

„Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks; rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist” (Js 2:4).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Miks prohvetlikust „võsukesest“ kujuneb vahel „roosike“?
Kas me usume rohkem sõja või rahu jõudu?
Millises seoses on kujutlus paradiisist ja rahuriigist?
Kas prohvet Jesaja nägemus tulevikust näib meile utoopilisena?
Miks see nägemus puudutab ka loomariiki?
Kui rahu loojaks on Jumala poolt saadetud Rahuvürst, kas meil endil on siis ka selle riigiga seoses olevaid ülesandeid?
Mida saavad üksikkristlased ja kogudused teha maailmarahu heaks?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke