Otsing

12/2015 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor17 rahuriik kuldar
KAHEKSAKÜMNE KUUES TUND

„Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. Tema õndsus on Issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses; ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel … Ei tehta paha ega kahju mu pühal mäel, sest maa on täis Issanda tundmist…” (Js 11:1–10, vrd Js 2:2–4; Mi 4:1–3).

Kui inimese suhe oma Loojasse on tervendatud, terveneb tema kui asehalduri all ka kogu maailm.

Prohvet Jesaja kuulutab, et kuningas Taaveti dünastia näeb kord välja nagu langetatud puu känd. Kuid Jumal laseb sellest kännust võrsuda uue võsu – kuninga, keda iseloomustab Jumala tundmine ja õiglus. Algne pilt kännust ja haljendavast võrsest võtab väga romantilise vormi kaunis jõululaulus: „Üks roosike on tõusnud…” Ometi on piibellik nägemus palju proosalisem. Igihaljas kuusepuu meie tubades kõnetab meid okkalisemalt. See tuletab meelde paradiisi aias valitsenud rahu ja sinna jäänud elupuud.

Silma torkab, et tulevast valitsejat ei nimetata vastandina kõigile senistele valitsejatele kuningaks, vaid Rahuvürstiks. Erinevalt Jesaja 9:5-st kõneldakse siin rahu sisemistest eeldustest. „Suu vitsa” all on mõeldud korraldusi, mille läbi Rahuvürst tagab korra. Kurjategijad puhutakse „huulte puhanguga” minema. „Vöö” all peab prohvet silmas niudevööd, mida kanti pealisriiete all. Nii lähedal ja vahetu on sellele valitsejale „õigus” ja „truudus”. Nii lähedases seoses kasutati neid mõisteid vaid Jumala kohta. „Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses” (Ps 96:13).

Salmides 6–9 laiendatakse rahu kogu loodule. Kui inimese suhe oma Loojasse on tervendatud, terveneb tema kui asehalduri all ka kogu maailm. Kõik see sünnib tõotatud Rahuvürsti (Js 9:5) läbi. Uue ajastu pealinn Jeruusalemm lööb särama. Jeruusalemmas toimuval on taas mõju kogu maailmale. Siinse valitseja juurde tullakse kõikjalt, et otsida tema nõu ja tarkust.

Me näeme, kuidas selles prohveteeringus mureneb vanatestamentlik kujutlus Jumalast kui sõjavägede ülemjuhatajast. Esimesed märgid sellest leiame asjaolus, et mitte sõjamees Taavetile, vaid rahumeelsele kuningale Saalomonile antakse luba ehitada Jeruusalemma tempel. Prohvet Jesaja kuulutus annab sellele tunnetusele ajaloolised ja globaalsed mõõtmed. Nii ei jäta see sõnum meidki kaks tuhat seitsesada aastat hiljem ükskõikseks.
Kuid seda sõnumit kuuldes on läbi põlvkondade tekkinud küsimus: kas kuuldu kirjeldab eesmärki, mida suudab saavutada üksnes Jumal? Või peaksime ka meie selle eesmärgi saavutamiseks midagi ette võtma? Jeesus ütleb Mäejutluses: „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks” (Mt 5:9). Kuid rahutegijailegi öeldakse: „Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Mt 6:33). Niisiis peaksime oma igapäevases tegevuses ja maailmarahu puudutavates küsimustes nõudma esmalt Jumala riiki ja tema õigust, kuid samas olema ka Jumala tahte elluviijad maa peal. Me ju palume: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!” (Mt 6:10). Üks on selge, et usul sõdadest vabanenud maailma, mis toetub Rahuvürsti sünnile ja taastulekule, on edasiste arengute kujunemisele reaalne mõjutegur.

„Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks; rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist” (Js 2:4).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Miks prohvetlikust „võsukesest“ kujuneb vahel „roosike“?
Kas me usume rohkem sõja või rahu jõudu?
Millises seoses on kujutlus paradiisist ja rahuriigist?
Kas prohvet Jesaja nägemus tulevikust näib meile utoopilisena?
Miks see nägemus puudutab ka loomariiki?
Kui rahu loojaks on Jumala poolt saadetud Rahuvürst, kas meil endil on siis ka selle riigiga seoses olevaid ülesandeid?
Mida saavad üksikkristlased ja kogudused teha maailmarahu heaks?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke