Otsing

01/2016 17 veejooja0

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE KAHEKSAS TUND

„Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö … Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks … Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? (Rm 14; 1Kr 8 ja 10:23–35).

Ligimesearmastus ei saa seisneda pidevas teiste eludes urgitsemises, see eeldab oma ligimese tunnustamist sellisena, nagu ta on.

Pauluse juhistele Rooma kirja 14. peatükis eelnes Korintose kirja lihtne seletus „Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast” (1Kr 10:25). Samas aga peaksime olema võimelised teatud söökidest ka loobuma, kui lauakaaslased neist oma põhimõtete tõttu keelduvad. Paulus ise on sedalaadi kultuslikest eeskirjadest söökide ja jookide osas loobunud (Rm 14:17). Ta leiab, et Jumala riik ei seisne söömise ja joomise eeskirjades. Nii on ta ebausklikest hirmudest vabanenud elukorralduse pooldaja. Vaimulikuks vundamendiks selles küsimuses oli tema jaoks usk, et on olemas vaid üks Jumal ja seega on teistesse jumalatesse ja nendega seotud elukondlikesse korraldustesse uskumine mõttetu (1Kr 8:4jj). Rooma kirjas ütleb ta sedasama positiivselt, et usk Jumala valitsusse Jeesuses Kristuses näeb kõike, mis on loodud, inimest teenimas. „Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelatu olevat – sellele on see keelatud“ (Rm 14:14; vrd Mt 15:11).

Kuid apostel Paulus näeb seda probleemi veelgi üldisemalt. Iga inimene on ainulaadne ja kui tema teenimisviis Jumala riigis peaks näima kellelegi isegi võõrastavana, annab tema ise aru Jumala ees. „Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma“ (Rm14:12). Nii peab Paulus ka ühe koguduse sees võimalikuks erinevusi kommetes ja tavades. Ligimesearmastus ei saa seisneda pidevas teiste eludes urgitsemises, see eeldab oma ligimese tunnustamist sellisena, nagu ta on. Kristlikus koguduses ei pea kõik olema ühesugused (näiteks taimetoitlased ehk veganid). Igast tõelisest veendumusest tuleks lugu pidada. „Igaüks olgu oma mõtlemises kindel!“ (Rm 14:5).

Tõeliselt ebatavaline on selles hoiakus südametunnistuse vabastamine kultuslikest eeskirjadest ja tavadest, säilitades seejuures lugupidamise ja väärika suhtumise ligimesse.
Praktikas võib see tähendada erinevate seisukohtade kokkupõrget: „Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?““ (1Kr 10:29). Selliste olukordade lahendamine eeldab kahte kriteeriumit: teema asjalikku käsitlust ja konkreetse inimese seisukohast lugupidamist. Tegemist on muuseas samade kriteeriumidega, mida me vajame kristlastena ühiskondliku elukorralduse käsitlemisel. Ühes ja samas eluvaldkonnas võib kasutada kahte erinevat kriteeriumit. Ma arvestan lugupidavalt ümbritsevate inimestega, kuid arvestan ka tegelike asjaoludega.

Apostel Pauluse jaoks on oluline, et sellised konfliktsed olukorrad avavad meile selgemini meie usu aluse. „Aga kõik, mis ei tule usust, on patt“ (Rm 14:23). Põrkudes kokku teistsuguse elulaadiga, peame endaltki küsima: kas meie elame oma elu harjumuspäraselt ja seltskonna mõjul või ausas ja siiras usus Jumala tahet otsides? „Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta leiab õige olevat“ (Rm 14:22). „Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt“ (Rm 14:17–18).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Milliseid konflikte söömise ja joomise küsimuses tuli ette apostel Pauluse ajal?
Kuivõrd on ebajumalatele pühendatud ohvriliha küsimus kaasajal aktuaalne?
Milliseid erinevaid käsitlusi söökide ja jookide kohta leiame tänapäeva koguduses?
Kas meil on tulnud ette südametunnistuse konflikte?
Kas me oleme süüdistanud teisi usklikke söögi ja joogi küsimustes?
Kuidas käituda, kui koguduses on neis küsimustes erinevaid arvamusi?
Milliseid kriteeriume tuleks oma otsustes arvestada?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke