Otsing

01/2016 17 veejooja0

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE KAHEKSAS TUND

„Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö … Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks … Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? (Rm 14; 1Kr 8 ja 10:23–35).

Ligimesearmastus ei saa seisneda pidevas teiste eludes urgitsemises, see eeldab oma ligimese tunnustamist sellisena, nagu ta on.

Pauluse juhistele Rooma kirja 14. peatükis eelnes Korintose kirja lihtne seletus „Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast” (1Kr 10:25). Samas aga peaksime olema võimelised teatud söökidest ka loobuma, kui lauakaaslased neist oma põhimõtete tõttu keelduvad. Paulus ise on sedalaadi kultuslikest eeskirjadest söökide ja jookide osas loobunud (Rm 14:17). Ta leiab, et Jumala riik ei seisne söömise ja joomise eeskirjades. Nii on ta ebausklikest hirmudest vabanenud elukorralduse pooldaja. Vaimulikuks vundamendiks selles küsimuses oli tema jaoks usk, et on olemas vaid üks Jumal ja seega on teistesse jumalatesse ja nendega seotud elukondlikesse korraldustesse uskumine mõttetu (1Kr 8:4jj). Rooma kirjas ütleb ta sedasama positiivselt, et usk Jumala valitsusse Jeesuses Kristuses näeb kõike, mis on loodud, inimest teenimas. „Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelatu olevat – sellele on see keelatud“ (Rm 14:14; vrd Mt 15:11).

Kuid apostel Paulus näeb seda probleemi veelgi üldisemalt. Iga inimene on ainulaadne ja kui tema teenimisviis Jumala riigis peaks näima kellelegi isegi võõrastavana, annab tema ise aru Jumala ees. „Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma“ (Rm14:12). Nii peab Paulus ka ühe koguduse sees võimalikuks erinevusi kommetes ja tavades. Ligimesearmastus ei saa seisneda pidevas teiste eludes urgitsemises, see eeldab oma ligimese tunnustamist sellisena, nagu ta on. Kristlikus koguduses ei pea kõik olema ühesugused (näiteks taimetoitlased ehk veganid). Igast tõelisest veendumusest tuleks lugu pidada. „Igaüks olgu oma mõtlemises kindel!“ (Rm 14:5).

Tõeliselt ebatavaline on selles hoiakus südametunnistuse vabastamine kultuslikest eeskirjadest ja tavadest, säilitades seejuures lugupidamise ja väärika suhtumise ligimesse.
Praktikas võib see tähendada erinevate seisukohtade kokkupõrget: „Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?““ (1Kr 10:29). Selliste olukordade lahendamine eeldab kahte kriteeriumit: teema asjalikku käsitlust ja konkreetse inimese seisukohast lugupidamist. Tegemist on muuseas samade kriteeriumidega, mida me vajame kristlastena ühiskondliku elukorralduse käsitlemisel. Ühes ja samas eluvaldkonnas võib kasutada kahte erinevat kriteeriumit. Ma arvestan lugupidavalt ümbritsevate inimestega, kuid arvestan ka tegelike asjaoludega.

Apostel Pauluse jaoks on oluline, et sellised konfliktsed olukorrad avavad meile selgemini meie usu aluse. „Aga kõik, mis ei tule usust, on patt“ (Rm 14:23). Põrkudes kokku teistsuguse elulaadiga, peame endaltki küsima: kas meie elame oma elu harjumuspäraselt ja seltskonna mõjul või ausas ja siiras usus Jumala tahet otsides? „Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta leiab õige olevat“ (Rm 14:22). „Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt“ (Rm 14:17–18).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Milliseid konflikte söömise ja joomise küsimuses tuli ette apostel Pauluse ajal?
Kuivõrd on ebajumalatele pühendatud ohvriliha küsimus kaasajal aktuaalne?
Milliseid erinevaid käsitlusi söökide ja jookide kohta leiame tänapäeva koguduses?
Kas meil on tulnud ette südametunnistuse konflikte?
Kas me oleme süüdistanud teisi usklikke söögi ja joogi küsimustes?
Kuidas käituda, kui koguduses on neis küsimustes erinevaid arvamusi?
Milliseid kriteeriume tuleks oma otsustes arvestada?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke