Otsing

02/2016 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE ÜHEKSAS TUND

„Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja … Ja mina annan maale rahu, te saate magada ja ükski ei hirmuta teid… Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järgi, vaid hülgate mu määrused … Ma murran teie ülbe kõrkuse … Siis teie ramm kulub asjata, teie maa ei anna enam saaki ja maa puud ei kanna enam vilja“ (3Ms 26 (Vrd 5Ms 11:26jj; 28; vt ka Jr 17:5jj).

Jumala õnnistus inimestele on and, mis võimaldab tema tahet kogu südamest täita.

Tava Jumala õnnistusi vastandada needustele on seotud liidulepingu seaduste ettelugemise tavaga (5Ms 27:1–26 vrd 5Ms 31:10–13). Need needused ja ähvardused tuletavad meelde neid katastroofe, mida Iisrael ja Juuda 7. ja 6. saj eKr tegelikult kogesid. Eriti rõhutatakse, et sabatiaastast mitte kinnipidamine viis selleni, et maa jäetakse sunniviisiliselt sööti. Kuid hoolimata rahva truudusetusest on Jumal ikkagi liidulepingu kindel osapool. Kui rahvas tuleb meeleparandusele – nende „ümberlõikamata süda alandub ja nad tunnistavad oma patusüüd“ (s 41), siis Jumal mõtleb nende heaks taas oma lepingule esivanematega.

Siin öeldakse, et usul Jumalasse ja usukuulekusel on vahetud tagajärjed rahva käekäigule. Mõeldud ei ole siin mitte kultuslikke või maagilisi toiminguid, vaid Jumala ja rahva vahelise liidulepingu tingimustest kinnipidamist. Nende tingimuste hulka kuulus ka hingamispäeva ja puhkeaasta pidamise käsk. Nii kasvab vana Seaduse usklik veendumusega, et tema hea käekäik või õnnetu elu sõltub tema enda otsustest, hoiakutest ja saavutustest. Lepinguosalisena vastutab ta talle esitatud lepingutingimuste täitmise eest. Selline vastutus on tänini meie tsivilisatsiooni üks põhilisi tunnuseid. Uus Uues Testamendis seisneb vaid ühes, kuid olulises punktis, et inimese võimalused Jumala tahet täita avanevad vaid Jumala riigi tulekul. Jumala õnnistus inimestele on and, mis võimaldab tema tahet kogu südamest täita. Jumala õnnistus ja pääste on ilmunud Jeesuses Kristuses. Ometi püsib armu ja käsu, Jumala päästeteo ja inimese meeleparanduse vahel pinge. „Kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti“ (Lk 13:3).

Me ei tohiks ignoreerida asjaolu, et õnnistuse ja needuse vastandamine kuulub nn „loomuliku teoloogia“ algseimate kontseptsioonide hulka. Antiikajal kujutleti, et moraalse korra tagab Zeus, kes korrarikkujaid karistab. Sama mõtet esindab ka I. Kant oma moraalses jumalatõestuses. Kui ei oleks igavest elu ja Jumalat, ei saaks olla ka moraalset korda, sest maine elu on liialt lühike, et kõigi tegude tagajärjed paljastuksid ja kurjad vastutusele võetaks. Vana Testament näitab meile siiski ajalooliselt ja üksikasjalikult, kuidas üks rahvas püüdis sellest usust lähtuvalt elada ja sellest hoolimata sattus kriisidesse (Iiob). „Loomuliku teoloogia“ vastupidine järeldus on, et inimene ongi ükskõiksete, maisete või jumalike jõudude pillutada. Tema ülesanne on end heitluses stoilise väärikusega kehtestada.

Uus, mida me Uues Testamendis näeme, on enam kui kohtuotsus kahe erineva loomuliku teoloogia kontseptsiooni vahel. Tegemist ei ole objektiivselt kirjeldatava moraalse maailmakorra peegeldusega, vaid elava Jumalaga, kes on teel, et inimesi päästa. Tulemuseks on see, et usk võib olukorda muuta armastuse- ja vastuarmastuse-põhiseks ning purustada põhjus-tagajärje ahelad.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

Mis tunnet tekitavad meis Vana Testamendi õnnistuste ja needuste loetelud?
Kuidas võiksid sellised loetelud täna kõlada?
Kuidas kujutavad neid seoseid tavainimesed meie ümber?
Kas uus leping Jeesuses Kristuses lihtsalt kinnistab neid seoseid või lisab midagi juurde?
Kas Eesti rahva saatus on Iisraeli rahva saatusega võrreldav?
Mis võiks meie rahva saatust oluliselt muuta?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke