Otsing

02/2016 17 t6nulik muulane
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

ÜHEKSAKÜMNES TUND

„Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!” Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?” Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud!” (Lk 17:11–19).

Loomulik foon meie elule peaks olema tänulikkus.

Meile öeldakse, et Jeesus tervendas ka Samaarias. Jeesus tervendab haigeid, sõltumatult nende rahvuslikust kuuluvusest. Mitte rahvuslikud piirid, vaid piirid inimese ja inimese, haige ja terve vahel olid talle olulised. Just „muulane“ (s 18) häbistab teisi tervenenuid oma tänuga.


Selle sündmuse kirjeldusega avab evangelist Luukas Jeesuse kolmanda ja viimase rännaku kirjelduse (Lk 17:11–19:27). Selle rännaku käigus satub Jeesus Galilea ja Samaaria piirialale. „Ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi“ (s 11). Just siin ühes alevis puutub ta kokku pidalitõbistega. Haiged mehed hüüavad teda appi. Meile ei räägita mingist Jeesuse tegevusest nende suhtes. Ta käsib neid lihtsalt minna ja endid preestritele näidata, et ei tekiks mingeid kahtlusi selle parandamatu haiguse kadumises.

„Mineku ajal” said nad terveks. Usu teekond on sageli ka tervenemise teekond. Kuid neist ainult üks, nimelt „samaarlane”, tuleb tänuga Jeesuse juurde tagasi. Ikka ja jälle on need „muulased“, kes on Iisraelile elavaks etteheiteks. Olgu selleks siis „halastaja samaarlane“ (Lk 10:33–37) või tänulik samaarlane (Lk 7:9). Tema tänulikkuse suurus ei peitu lihtsalt selle spontaansuses ja siiruses, vaid ka selles, et ta tuleb Jeesuse juurde. Kindlasti tänasid ka üheksa ülejäänut oma südames Jumalat, oli see ju ametlikult ettenähtud osa pärast preestrite poolt puhtaks kuulutamist (vrd 3Ms 14:1–32). Kuid selleks, et Jumalat tõeliselt tänada ja austada, on vaja Jeesuse juurde tulla. Temas ilmutab Jumal meile end lõplikult ja täiuslikult.
Kaasajal näitab tänulikkus meie sõltuvust kaasinimestest. Kuid selles sisaldub ka kohustuse noot, sest me võlgneme nii palju oma lähedastele, kolleegidele, arstidele. Peale selle tunneme ka allaheitlikku, feodaalset tänu ülemuste ees. Kuid kristlik usk lülitab sellise moonutatud tänu välja, sest tõeline tänu kuulub üksnes Jumalale. Soli deo Gloria. Jumala ees seisame aga üksnes tema armule toetudes.

Rasked ja ravimatud haigused on tänini näiteks, et elus on asju, kaasa arvatud tervis, mida ei saa nõuda üheltki inimeselt ega kohtult. Tervis, nagu teisedki elu suured endastmõistetavused, on osa Jumala armust. Nendes kõikides märkame Jumala abi ja tema armu suurust.

Loomulik foon meie elule peaks olema tänulikkus. Seda tunnet tugevdavad hetked, mil me ühineme koos teiste inimestega Jumala austuses. Kuid kui me suudame selle austuse ja tänu põhjusi märgata ka elu pisiasjades, kasvab meie elujõud ja terviklikkus. Tänulikkus kui põhihäälestatus tähendab teistega oma rõõmu jagamist, sest „Jumala au“ ja „inimeste rõõm“ kuuluvad kokku (Lk 2:14).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised on meie teekondade piirialad, kus me puutume kokku haigete ja „muulastega“?
Miks Jeesus ei tervenda alati vahetult ja kohe, vaid teekonnal?
Miks Jeesus vajab preestrite abi?
Miks üheksa pidalitõbist ei tulnud tagasi Jeesuse juurde?
Miks „muulased“ on sageli Jeesusele vastuvõtlikumad?
Kas me oleme kõige eest ja kõiges tänulikud?
Milline on meie elus seos kogudusliku ja isikliku elu tänulikkuse vahel?
Miks öeldi just samaarlasele, et „sinu usk on su päästnud“?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke