Otsing

03/2016 12 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

ÜHEKSAKÜMNE ESIMENE TUND

„Nõnda ütleb Issand: Ma annan sulle kolm võimalust, vali enesele neist üks, mis ma sinule peaksin tegema!” … „Kas peaks su maale tulema seitsmeks aastaks nälg? Või kas tahaksid kolm kuud põgeneda oma vaenlaste eest, kes sind taga ajavad? Või peaks su maal olema kolm päeva katk? Mõtle nüüd järele ja vaata, mida ma vastan temale, kes mind läkitas!” Ja Taavet ütles Gaadile: „Mul on väga kitsas käes. Langegem siiski Issanda kätte, sest tema halastus on suur, aga inimeste kätte ma ei tahaks langeda!” Siis saatis Issand Iisraelisse katku, alates hommikust kuni määratud ajani; ja rahvast suri Daanist kuni Beer-Sebani seitsekümmend tuhat meest ... Ja Taavet kõneles Issandaga, nähes inglit rahvast maha löövat, ja ütles: „Vaata, mina tegin pattu ja mina olen süüdi. Aga mida on need lambad teinud? Olgu seepärast su käsi minu ja mu isakoja vastu!” (2Sm 24:10–17).

Tänu sellele erinevusele saab just Saalomonist templi ülesehitaja.

Kaasajal on palju juttu üksikisikute ja ühiskonna väärtushinnangutest. Vanas Testamendis me ei leia mitte niivõrd väärtuste definitsioone, kuivõrd jutustusi sellest, millest inimesed erinevates olukordades lähtusid. Vaadeldav piiblitekst illustreerib eelpool öeldut. Küsime tahtmatult, kas mõnigi hilisem kristlik valitseja võinuks teisiti toimida.

Kõik algas rahvaloendustest, mille eesmärk oli rahva maksu- ja kaitsevõime kindlakstegemine (2Ms 30:11–16; 4Ms 1:1–46; 2Kn 12:5). Ka Taavet võtab ette rahvaloenduse, kuid Issanda tahte vastaselt. Loendust ei viidudki lõpuni, saadud andmeid ei suudeta üles kirjutada (1Aj 27:23).

Me loeme, et Jumal otsustas Taavetit karistada, kuid pani ta ette valiku: seitse aastat nälga, kolm kuud põgenemist vaenlaste eest või kolm päeva katku. Taavet annab väliselt „vaga” vastuse: „Mul on väga kitsas käes. Langegem siiski Issanda kätte, sest tema halastus on suur, aga inimeste kätte ma ei tahaks langeda!” (s 14). See vastus sisaldab esimest ja viimast võimalust, kuid välistab kuninga oma elu ohtu seadmise. Kuningas Taaveti vastus on „vaga”, kuid selle tagajärjed on ootamatud. Karistuse ingel asub tööle ja läheb täpselt rahvaloenduse teed (vrd 2Ms 12:23). Ta jõuab Arauna rehealuse juurde, kus hiljem asub templihoov (s 18.25). Siin Jumala karistus lõpeb. Kuid seitsekümmend tuhat meest on katku surnud. Rahvas on maksnud kuninga patu eest ränkade ohvritega. Taavet tegi kõik, et mitte inimeste kätte langeda, kuid selle eest maksis rahvas. Alles nüüd mõistab Taavet, millised tagajärjed olid ta sõnadel. Ta tunnistab oma süüd, ostab 50 hõbeseekli eest Arauna rehealuse ja toob siin põletus- ja tänuohvri.

Veel kord näeme Taavetit raske valiku ees, kuid seekord vastupidises valguses (1Aj 11:16–19). Taavet laseb oma sõduritel eluga riskides tuua endale vaenlase laagri kaevust vett, kuid seejärel keeldub seda joomast: „„Jäägu Jumala pärast minust kaugele, et teeksin seda! Kas peaksin jooma nende meeste verd, nende hinge? Sest nad tõid seda oma hinge hinnaga!” Sellepärast ta ei tahtnud seda juua” (s 19).
„Sõjakuningas” Taavetist on sootuks erinev tema poeg. Saalomoni maailma iseloomustab teistsugune väärtuste hierarhia. Ta on õiglane kuningas, filosoof ja poeet. Ta palvetab kohe valitsusaja alguses: „Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahva üle kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel; sest kes suudaks muidu kohut mõista, sellele sinu suurele rahvale?” Jumal lubabki anda talle targa ja mõistliku südame, sellepärast et ta ei palunud endale „pikka iga, rikkust ja oma vaenlaste hinge, vaid mõistust, et kuulata, mis on õige” (s 11). Tänu sellele erinevusele saab just Saalomonist templi ülesehitaja (1Aja 22:7–9).
Andku Jumal meilegi mõistust õigete otsuste langetamisel!

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised vastuolulised valikud võivad meie elus ette tulla?
Millised olid Taaveti valikut juhtivad eelistused?
Millist väärat eelistust varjasid Taavet „vagad” sõnad?
Kas ta muutis hiljem meelt?
Kas kõigil Piibli kuningatel on ühesugused väärtused?
Mida paluksime meie endale, kui meid valitaks juhtivale kohale?
Millised väärtushinnangud meid juhatavad?
Kust me oleme oma väärtushinnangud saanud?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke