Otsing

03/2016 13 vana uus

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

ÜHEKSAKÜMNE TEINE TUND

„Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad” (1Kr 15:19; vrd Hb 2:14j).

Ülestõusmispühade ajal kerkib küsimus: mida me siis surnute ülesäratamisest usume? Uuest Testamendist loeme, et Korintoses oli koguduseliikmeid, kes eitasid surnute ülestõusmist. Paulus aga kuulutab ülestõusmist ja ütleb: „Olgu nüüd mina või nemad – nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks” (s 11).

Kristuse ülesäratamisega murti surma võim, kuid Jumala riigi lõplik tulek seisab veel eel.

Salmides 3–5 tsiteerib ta kõigepealt Antiookia ja Jeruusalemma kogudustest üle võetud evangeelse sõnumi kokkuvõtet: „Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.” Niisiis on evangeeliumi sisuks Jeesuse surm ja Jumala poolt ülesäratamine. Selle tõsiasja esimeseks tunnistajaks olid Peetrus ja seejärel Jaakobus. Salmis 8 lisab Paulus eelnevalt nimetatud kohtumistele oma isikliku kogemuse ülestõusnud Issandaga. Seejuures nimetab ta end „äbarikuks”, seda sõna kasutati nurisünnituse üleelanute kohta. Paulus tahab öelda, et ta sündis elulootuseta, kuid on siiski ellu jäänud, seda üksnes selleks, et temast saaks Kristuse tunnistaja. Jumal võttis oma Poja jälitaja ja tegi temast apostli.

Kuid Korintoses ei eitatud Jeesuse surnust ülesäratamist kui sellist, vaid surnute ülesäratamist üleüldse. Ometi puudus neil selles küsimuses järjekindlus. Salmis 29 märkame, et mingisugust elu pärast surma siiski tunnistati. Mingil põhjusel praktiseeriti seal surnute eest ristimist. Võib-olla usuti, et see aitab inimeses elaval jumalikul vaimul taeva jõuda; vrd gnostikute parooli „ülestõusmine on juba toimunud” (2Tm 2:18). Ristimine omandas neil mingi „sakramentaalse” tähenduse. Paulus ei võta selle praktika suhtes seisukohta, kuid kasutab seda argumendina surnute ülestõusmises kahtlejate vastu. Mõelge järele, kui teil on selline praktika, siis te mingit surnute ülestõusmist ju siiski tunnustate?

Salmides 13–19 näitab Paulus, kuidas Kristuse ülesäratamine on seotud meie ülesäratamisega. Paulus ütleb, et Jeesuse ülesäratamisest sai alguse lõpuaegne surnute ülesäratamine. Kuid kõik asjad toimuvad oma järjekorras. Kristuse ülesäratamisega murti surma võim, aga Jumala riigi lõplik tulek seisab veel eel. „Nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul” (s 22–23).

Küsimusele „Kuidas ülestõusmine üldse on võimalik?” vastab Paulus vihjega looduses toimuvale. Igal seemnel on oma vili, mille omadused ületavad seemne omasid. Samuti ületab ülestõusmise ihu maise ihu omadused. „Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust” (s 50). Või nagu Goethe, kes muuseas jagas Pauluse bioloogilise metamorfoosi kujundeid, ütles: „Tahaksin koos Lorenzo Medici'ga öelda, et kõik need, kes on sellele elule surnud, ei looda ka mingit teist.” Kuid selline puht eudaimonistlik, enesekeskne, „lihalik” lohutus ei ole usualusena piisav. Paulus näeb palju suurema takistusena asjaolu, et „mõnel ei ole ju üldse jumalatunnetust” (s 34). Meie isiklik suhe Jumalaga, mis oma olemuselt sarnaneb Jeesuse suhtele oma taevasesse Isasse, on meiegi igavese elu lootuse kindel alus.

Kristuse võit surma üle on võit vaimse surma üle. Sõnaga „surm” kirjeldatakse siin kõige erinevamaid hävitavaid jõude, mis võidetakse Kristuse lunastustöös ja ülestõusmises. Sõnas „surm” võetakse need hävitavad jõud kokku „viimse vaenlasena” (s 26). Surma vägi on patus, mis lahutab inimest Jumalast, ja patuseaduses, mis inimesi orjastab. Kuid Jumala vägi, mis ilmub Jeesuse Kristuse ülesäratamises, on suurem. Sellepärast me usume Jeesusesse Kristusesse ja oleme veendunud, et „vaevanägemine Issandas ei ole tühine” (s 58).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised kujutlused surmast ja ülestõusmisest valitsevad kaasaja maailmas?
Millised probleemid olid ülestõusmise küsimuses Korintose koguduses?
Kas need probleemid puudutavad ka meid?
Kuidas me seletaksime Jeesuse ülesäratamist uskmatuile?
Mida tähendab Kristuse ülesäratamine meie isiklikule ja koguduslikule elule?
Kas igasugune igavese elu lootus on eluks küllaldane lohutus?
Millele meie loodame?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke