Otsing

03/2016 13 vana uus

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

ÜHEKSAKÜMNE TEINE TUND

„Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad” (1Kr 15:19; vrd Hb 2:14j).

Ülestõusmispühade ajal kerkib küsimus: mida me siis surnute ülesäratamisest usume? Uuest Testamendist loeme, et Korintoses oli koguduseliikmeid, kes eitasid surnute ülestõusmist. Paulus aga kuulutab ülestõusmist ja ütleb: „Olgu nüüd mina või nemad – nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks” (s 11).

Kristuse ülesäratamisega murti surma võim, kuid Jumala riigi lõplik tulek seisab veel eel.

Salmides 3–5 tsiteerib ta kõigepealt Antiookia ja Jeruusalemma kogudustest üle võetud evangeelse sõnumi kokkuvõtet: „Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.” Niisiis on evangeeliumi sisuks Jeesuse surm ja Jumala poolt ülesäratamine. Selle tõsiasja esimeseks tunnistajaks olid Peetrus ja seejärel Jaakobus. Salmis 8 lisab Paulus eelnevalt nimetatud kohtumistele oma isikliku kogemuse ülestõusnud Issandaga. Seejuures nimetab ta end „äbarikuks”, seda sõna kasutati nurisünnituse üleelanute kohta. Paulus tahab öelda, et ta sündis elulootuseta, kuid on siiski ellu jäänud, seda üksnes selleks, et temast saaks Kristuse tunnistaja. Jumal võttis oma Poja jälitaja ja tegi temast apostli.

Kuid Korintoses ei eitatud Jeesuse surnust ülesäratamist kui sellist, vaid surnute ülesäratamist üleüldse. Ometi puudus neil selles küsimuses järjekindlus. Salmis 29 märkame, et mingisugust elu pärast surma siiski tunnistati. Mingil põhjusel praktiseeriti seal surnute eest ristimist. Võib-olla usuti, et see aitab inimeses elaval jumalikul vaimul taeva jõuda; vrd gnostikute parooli „ülestõusmine on juba toimunud” (2Tm 2:18). Ristimine omandas neil mingi „sakramentaalse” tähenduse. Paulus ei võta selle praktika suhtes seisukohta, kuid kasutab seda argumendina surnute ülestõusmises kahtlejate vastu. Mõelge järele, kui teil on selline praktika, siis te mingit surnute ülestõusmist ju siiski tunnustate?

Salmides 13–19 näitab Paulus, kuidas Kristuse ülesäratamine on seotud meie ülesäratamisega. Paulus ütleb, et Jeesuse ülesäratamisest sai alguse lõpuaegne surnute ülesäratamine. Kuid kõik asjad toimuvad oma järjekorras. Kristuse ülesäratamisega murti surma võim, aga Jumala riigi lõplik tulek seisab veel eel. „Nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul” (s 22–23).

Küsimusele „Kuidas ülestõusmine üldse on võimalik?” vastab Paulus vihjega looduses toimuvale. Igal seemnel on oma vili, mille omadused ületavad seemne omasid. Samuti ületab ülestõusmise ihu maise ihu omadused. „Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust” (s 50). Või nagu Goethe, kes muuseas jagas Pauluse bioloogilise metamorfoosi kujundeid, ütles: „Tahaksin koos Lorenzo Medici'ga öelda, et kõik need, kes on sellele elule surnud, ei looda ka mingit teist.” Kuid selline puht eudaimonistlik, enesekeskne, „lihalik” lohutus ei ole usualusena piisav. Paulus näeb palju suurema takistusena asjaolu, et „mõnel ei ole ju üldse jumalatunnetust” (s 34). Meie isiklik suhe Jumalaga, mis oma olemuselt sarnaneb Jeesuse suhtele oma taevasesse Isasse, on meiegi igavese elu lootuse kindel alus.

Kristuse võit surma üle on võit vaimse surma üle. Sõnaga „surm” kirjeldatakse siin kõige erinevamaid hävitavaid jõude, mis võidetakse Kristuse lunastustöös ja ülestõusmises. Sõnas „surm” võetakse need hävitavad jõud kokku „viimse vaenlasena” (s 26). Surma vägi on patus, mis lahutab inimest Jumalast, ja patuseaduses, mis inimesi orjastab. Kuid Jumala vägi, mis ilmub Jeesuse Kristuse ülesäratamises, on suurem. Sellepärast me usume Jeesusesse Kristusesse ja oleme veendunud, et „vaevanägemine Issandas ei ole tühine” (s 58).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised kujutlused surmast ja ülestõusmisest valitsevad kaasaja maailmas?
Millised probleemid olid ülestõusmise küsimuses Korintose koguduses?
Kas need probleemid puudutavad ka meid?
Kuidas me seletaksime Jeesuse ülesäratamist uskmatuile?
Mida tähendab Kristuse ülesäratamine meie isiklikule ja koguduslikule elule?
Kas igasugune igavese elu lootus on eluks küllaldane lohutus?
Millele meie loodame?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke