Otsing

04/2016 16 tammo joosep

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

ÜHEKSAKÜMNE KOLMAS TUND

Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!” (5Ms 6:4–6; vrd Mt 22:37jj).

Usk Jumalasse on kõige alguses, see on allikas, millest lähtuvad kõik teised tõed inimese ja maailma kohta ning ka iga uskliku isikliku elu kohta. Me kuuleme siin Iisraeli põhilist usutunnistust, mida vagad juudid tänaseni hommiku- ja õhtupalves retsideerivad. See on niinimetatud „Š'ma Israel”. Ajal kui see usutunnistus Iisraelile ilmutati, ei olnud Jumal nende jaoks veel ainus jumal („Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber… et Issanda, su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt!” (5Ms 6:14j). Kuid Iisraeli jaoks on ta „ainus”, nii nagu armunule on armastatu ainulaadne (vrd „Üksainus on mu tuvike, mu süütuke, oma ema ainus, oma sünnitaja lemmik” (Ül 6:9). Aga kas Jumal saab vastuarmastust nõuda? Jah, kuna Jumala armastus eelneb inimlikule.

Jumal ise on teinud ennast meie Jumalaks meid armastades (5Ms 4:37; 7:8). Tema ütleb: „Mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole!” (Js 45:22). Nõnda ütleb see, kes meid armastab. Siin kirjeldatud armastus ootab vastust tervelt inimeselt. See ei piirdu tunnetega, vaid leiab väljenduse ka kuulekuses ja Jumala käskude ning korralduste täitmises. Neid käske, mitte ainult esimest, vaid kõiki, tuleks niisiis kõigi vahenditega talletada. „Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!" (5Ms 6:7–9). Ettekirjutus, käsud „märgiks oma käe peale” siduda, viis juudid palverihmade kätele sidumise praktika juurde. Algselt võib olla tegemist vastavate graveeringute ja turbanile kinnitatud prossiga.

Kristlik, eriti aga vanatestamentlik monoteism, on religioonifilosoofilisest monoteismist või monismist erinev, kuna see ei ole abstraktne ega intellektuaalne ühe printsiibi usk, vaid pärineb rahva ajaloolisest kogemusest. Algne „henoteism” (mitme jumala hulgast ühe eelistatud jumala kummardamine) omandab veendumuse: „Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa” (Ps 121:2). Just selline ajalooline lähtekoht, kus usuisad läbivad Jumalaga tõuse ja mõõnu, õnnistuse ja kitsikuse hetki, annab usule tervet inimelu kujundava iseloomu. Vana Testament ei tunne stoilist vastuolu mõistuse ja afektide vahel. Vastupidi, siin öeldakse: „Iisrael rõõmustugu oma tegijast!” (Ps 149:2). Kui Baruch Spinoza ütleb: „Jumala all pean ma silmas absoluutselt lõpmatut olevat, see tähendab substantsi, mis koosneb lõpmatutest atribuutidest, millest igaüks väljendab üht igavest lõpmatut olemust“ (Eetika, lk 8), siis see ei lohuta mind. Sedalaadi seletused võivad küll erutada minu intellekti, kuid uustestamentliku armastussõnumi eesmärgiks ei ole kasvatada intellektuaale. See on otsustava tähendusega punkt usu ja teadmiste vahekorra kirjelduses.
Usk ühte Jumalasse on usk „kogu südamest”. „Mina pean kõigest südamest sinu korraldusi” (Ps 119:69). Ka tahe ja emotsionaalsus on olulisel kohal. Siin ei lähtuta üksnes isiklikust õnnest, nagu epikuurluses, vaid „tervest” inimesest.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Kas minu usk on puhas monoteism?
Kuidas usuvad minu kaasaegsed Jumalasse?
Mida tähendab minu jaoks usk Kolmainu Jumalasse – Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse?
Kas meie usuelu jooksul toimub meie usus mingeid arenguid?
Mida tähendab kogu „südame, hinge ja väega” Jumalat teenida?
Mida tähendab usu seisukohalt arusaam, et kui jumalateenistus mu tundeid ei puuduta, siis pole õnnistust?
Kas meie jumalateenistused puudutavad „tervet inimest”?
Kui suures ulatuses peaksin usutunnistust peast teadma?
Kuidas usutunnistust järgnevale põlvkonnale edasi anda?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke