Otsing

04/2016 16 tammo joosep

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

ÜHEKSAKÜMNE KOLMAS TUND

Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!” (5Ms 6:4–6; vrd Mt 22:37jj).

Usk Jumalasse on kõige alguses, see on allikas, millest lähtuvad kõik teised tõed inimese ja maailma kohta ning ka iga uskliku isikliku elu kohta. Me kuuleme siin Iisraeli põhilist usutunnistust, mida vagad juudid tänaseni hommiku- ja õhtupalves retsideerivad. See on niinimetatud „Š'ma Israel”. Ajal kui see usutunnistus Iisraelile ilmutati, ei olnud Jumal nende jaoks veel ainus jumal („Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber… et Issanda, su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt!” (5Ms 6:14j). Kuid Iisraeli jaoks on ta „ainus”, nii nagu armunule on armastatu ainulaadne (vrd „Üksainus on mu tuvike, mu süütuke, oma ema ainus, oma sünnitaja lemmik” (Ül 6:9). Aga kas Jumal saab vastuarmastust nõuda? Jah, kuna Jumala armastus eelneb inimlikule.

Jumal ise on teinud ennast meie Jumalaks meid armastades (5Ms 4:37; 7:8). Tema ütleb: „Mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole!” (Js 45:22). Nõnda ütleb see, kes meid armastab. Siin kirjeldatud armastus ootab vastust tervelt inimeselt. See ei piirdu tunnetega, vaid leiab väljenduse ka kuulekuses ja Jumala käskude ning korralduste täitmises. Neid käske, mitte ainult esimest, vaid kõiki, tuleks niisiis kõigi vahenditega talletada. „Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!" (5Ms 6:7–9). Ettekirjutus, käsud „märgiks oma käe peale” siduda, viis juudid palverihmade kätele sidumise praktika juurde. Algselt võib olla tegemist vastavate graveeringute ja turbanile kinnitatud prossiga.

Kristlik, eriti aga vanatestamentlik monoteism, on religioonifilosoofilisest monoteismist või monismist erinev, kuna see ei ole abstraktne ega intellektuaalne ühe printsiibi usk, vaid pärineb rahva ajaloolisest kogemusest. Algne „henoteism” (mitme jumala hulgast ühe eelistatud jumala kummardamine) omandab veendumuse: „Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa” (Ps 121:2). Just selline ajalooline lähtekoht, kus usuisad läbivad Jumalaga tõuse ja mõõnu, õnnistuse ja kitsikuse hetki, annab usule tervet inimelu kujundava iseloomu. Vana Testament ei tunne stoilist vastuolu mõistuse ja afektide vahel. Vastupidi, siin öeldakse: „Iisrael rõõmustugu oma tegijast!” (Ps 149:2). Kui Baruch Spinoza ütleb: „Jumala all pean ma silmas absoluutselt lõpmatut olevat, see tähendab substantsi, mis koosneb lõpmatutest atribuutidest, millest igaüks väljendab üht igavest lõpmatut olemust“ (Eetika, lk 8), siis see ei lohuta mind. Sedalaadi seletused võivad küll erutada minu intellekti, kuid uustestamentliku armastussõnumi eesmärgiks ei ole kasvatada intellektuaale. See on otsustava tähendusega punkt usu ja teadmiste vahekorra kirjelduses.
Usk ühte Jumalasse on usk „kogu südamest”. „Mina pean kõigest südamest sinu korraldusi” (Ps 119:69). Ka tahe ja emotsionaalsus on olulisel kohal. Siin ei lähtuta üksnes isiklikust õnnest, nagu epikuurluses, vaid „tervest” inimesest.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Kas minu usk on puhas monoteism?
Kuidas usuvad minu kaasaegsed Jumalasse?
Mida tähendab minu jaoks usk Kolmainu Jumalasse – Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse?
Kas meie usuelu jooksul toimub meie usus mingeid arenguid?
Mida tähendab kogu „südame, hinge ja väega” Jumalat teenida?
Mida tähendab usu seisukohalt arusaam, et kui jumalateenistus mu tundeid ei puuduta, siis pole õnnistust?
Kas meie jumalateenistused puudutavad „tervet inimest”?
Kui suures ulatuses peaksin usutunnistust peast teadma?
Kuidas usutunnistust järgnevale põlvkonnale edasi anda?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke