Otsing

04/2016 17 revisjonikomisjon

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor
ÜHEKSAKÜMNE NELJAS TUND

Ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad – nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega: nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte Issanda suust. … Nad ütlevad: „Teile ei tule õnnetust!” … Ma olen kuulnud, mida räägivad need prohvetid, kes minu nimel kuulutavad valet, öeldes: „Ma nägin und, ma nägin und!”” (Jr 23:16–29).

Prohvetlik ilmutus avaneb siin samasugustes raamides nagu Iiobi puhul – Issanda nõuna (Ii 15:8). Valeprohvetid saavad avalikuks alles pärast Jumala kohtuid. On selge, et sellised prohvetid, kes kuulutavad patus elavale rahvale rahu, osutuvad petisteks (Jr 14:13j). Need petised arvasid, et Jumala ligiolu on garanteeritud templiga (Jr 7:1–11). Selliste inimeste jaoks on Jumal kaugel, kuid nad ei arvesta, et Jumal näeb nende motiive ja salapatte. Prohvet Jesaja käsitleb seda teemat ka positiivses võtmes. Jumal ütleb ta suu läbi: „Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ja vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid” (Js 57:15).

Erinevalt Piibli varasematest ja hilisematest tunnistustest (Vt 1M1 28:12; 4Ms 12:6; Mt 1:20) vaadeldakse unes saadud ilmutusi kriitiliselt. Uni ei garanteeri, et sõnum tuleb tingimata Jumalalt. Ilmutuste väärtus oleneb siiski nende sisust ja mõjust.

Piibli valguses on tõeliste ja valeprohvetite eristamine suhteliselt lihtne. Ühed lähtuvad Jumalalt saadud sõnumist, teised kuulutavad seda, mis rahvale on meelepärane. Jeremija-aegsed valeprohvetid toetusid ilmselt aastal 701 eKr toimunud imele, kui Assüüria kuningas Sanhedrib oma vägedega Jeruusalemma alt ootamatult lahkus. Suur ime oli toimunud, ajalugu kinnitas, et Jumal aitab oma rahvast imeliselt. Kerge oli öelda: „Jumal on meiega, nagu ta meie vanematega oli.” Prohvet aga ütleb: „Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse: „See on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel!”” (Jr 7:4).

Püüdkem nüüd aru saada, kuidas me kristlastena peaksime selles keerukas maailmas õige sõnumi leidma? Apostel Paulus ütleb: „Kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala Vaimu. … kes on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel” (1Kr 2:11–16). Ka Jeesus hoiatab meid valeprohvetite eest (Mt 24). Kõigepealt on oluline, et me üldse selliste olukordadega arvestame, kus tõelised ja valeprohvetid vastanduvad. Millised olukorrad need olla võiksid, seda näitab prohvet Jeremija sõnum üsna selgelt. On aegu, kus meie soovid ja unistused põrkuvad tegelikkusega. Me unistame rahvuslikust Jumalast, kes oleks meiega, kuid unustame tõelise elava Jumala, kes on loonud taeva ja maa ja andnud elu kõigile rahvastele. Me unistame „odavast armust” ja pelgame alalhoidlikku ustavust Jumala sõnas kirjeldatud pühade eluviiside suhtes. Meile meeldivad jutlustajad, kes ei hirmuta Jumala kohtutega.

Kuid kristlaskonnale on antud vaimude eristamise tõotus. Vahel piisab ajaloo tundmisest, kodanikujulgusest või lihtsast rusikareeglist: kõik, mis on meie kõrvadele liiga mugav kuulata, ei ole tingimata kooskõlas Jumala tahtega.
Kuid tõeline prohvet ei ole tingimata ka õnnetuste kuulutaja. Kui rahvas on lähenevate katastroofide aimduses käed lõdvaks lasknud või paanikas, kuulutab ta Jumala tõotusi ja annab tulevikulootust. Tõeline prohvet võib kuulutada nii rahu kui sõda, nii õnne kui õnnetust: „Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all …” (Kg 3:1j).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millist sõnumit kannab see Jeremija hoiatus meile?
Milliseid valeprohveteid oleme kuulnud?
Millised tunnused võiksid valeprohvetite kuulutusel olla?
Kas unenäod on prohvetlikud?
Millist ohtu võiks usk unenägudesse sisaldada?
Mis eristab valeprohveteid tõelistest Jumala prohvetitest?
Mis või kes võiks olla kristlike prohvetite mõõdupuuks?
Kas tõelised prohvetid peaksid alati õnnetusi kuulutama?
Mis teeb prohveti elu alati raskeks?

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke