Otsing

06/2016

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor17 laine

ÜHEKSAKÜMNE KAHEKSAS TUND

„See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist ... Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene” (2Kr 4:7–18).

Uus Testament näeb „seesmises inimeses” ümbritseva maailma ja elu kujundamise jõuallikat.

Apostel Pauluse väliselt tagasihoidlik elu ja tegevus, tagakiusamised ja kannatused ei ole vastuolus jumaliku väe ja auga, vaid on üksnes maine „saviastja“, millesse on peidetud erakordne varandus. Jumal ilmutas oma väge ristilöödud Kristuse nõtruses (1Kr 1:25). Paulus kogeb oma nõtruses, et ta ei ole jumaliku väe omanik, vaid see kingitakse talle ikka ja jälle vastavalt vajadusele. Apostli kannatustes ilmub armastuse ja ülestõusmise vägi, mis on suurem kui surm. Niisiis ei ole koos Kristusega kannatamine mõttetu, vaid see kingib meile uue elu. On tähelepanuväärne, et Paulus ei vastanda siin inimese surelikku ja surematut osa, vaid kannatustele allutatud ja surmale vastu minevat elu, mis lüüakse koos Kristusega risti selleks, et „saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest“ (Ef 3:16).

Hilisantiikses filosoofias on palju juttu „seesmise inimese” tugevusest ja sõltumatusest kõigis elutormides. Seda rõhutavad eriti stoikud ja uusplatoonikud. Selline mõtteviis saavutas äärmusliku väljenduse hilisantiigi skeptikute juures, kes olid seesmise rahu nimel valmis välismaailmas üleüldse kahtlema. Kuid alates kirikuisa Augustinusest vaadeldakse „seesmist inimest” (interior homo) mitte enam paigana, kuhu põgeneda, vaid „väljaspool” maist ihu asuva arhimeedesliku toetuspunktina, millest lähtuvalt võib kogu maailma liikuma panna. René Descartes'i mõjul sai sellest mõttelaadist saksa idealismi loomulik osa. „Mina-teadvus” on loominguline vaim, mis annab maailmale selle seadused (Immanuel Kant). See on trotslik protest leviva mehhanistliku ja materialistliku maailmapildi vastu. Küsimus on selles, kas otsida oma hinge sügavustes, „seesmises inimeses“, varjupaika või liikumapanevat kangi, kas resigneeruda või muutuda ülevoolavalt aktiivseks?

Jeesus rääkis mägesid liigutavast usust (Mt 17:20; 21:21; Mk 11:23). Ta ütles: „Suu räägib sellest, millest on tulvil ta süda” (Lk 6:45; Mt 12:34). Ei saa kahelda, et Uus Testament näeb „seesmises inimeses” algselt ümbritseva maailma ja elu kujundamise jõuallikat. Kuid süda ei ole lihtsalt jõuallikas, vaid „saviastja” (2Kr 4:7), et „võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.” Kui Jumala suur vägi meie elus kuidagi ei väljendu, siis võib meie usuelu muutuda ka maailmast põgenemiseks. Anuma au ilmneb selle kasutuses. „Seesmise inimese vägi” võib muutuda ka ebapuhaste vaimude, hirmu ja vaimse surma vahendajaks. Haige hing sünnitab haige maailma. Inimese hing vajab tervendavat ja vabastavat sõna. Jeesus ütleb kiusajale: „Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust” (Mt 4:4). See on kristliku hingeelu erinevus idealistlikust. Kristlik usk avab palju sügavama vaate inimhingest lähtuvate impulsside ohtudele ja võimalustele.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Kuidas kujutab kaasaeg inimese siseelu, kas põgenemise paigana või jõuallikana?
Kas meie süda on aktiivse jumalateenimise või elust põgenemise koht?
Kas me oleme kristlased või idealistid?
Kuidas mõjutavad välised kannatused ja raskused meie elu?
Mida tähendab meile, et „see aare on saviastjates”?
Kuidas kasvada oma vaimulikus elus ka rasketel aegadel?

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke