11/2016 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

SAJA KOLMAS TUND

„Aabel oli lambakarjane, Kain aga oli põllumees. … Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema…” (1Ms 4:1–16).

Aabeli ja Kaini vennatapuga lõppev konflikt näitab pattulanguse kurbi tagajärgi. Inimestevahelised vastuolud kasvavad ja liigutakse vastu globaalsele veeuputuse katastroofile. Samas on Kaini lugu näide inimese ja inimese, inimese ja Jumala vahelistest suhetest. Patt ei ole ainult patt Jumala, vaid ka kaasinimese suhtes. Üks mõjutab teist. Meie suhtumine kaasinimesse puudutab ka meie suhet Jumalasse. Patu väliseks põhjustajaks ei ole ainult paradiislikult külluslik muretuse seisund, vaid ka vaevaline ja karm töö, mida tuleb „palehigis” teha. Patt idaneb kadeduses ja muutub lõpuks pidurdamatuks vihaks (s 8).
Siinsetes nimedes peegeldub nende kandjate saatus. Kaini nimi tähendab sõna-sõnalt „saama, hankima”, kuid vihjab kõlaliselt ka heebrea sõnale „võitma”, Aabel tähendab „tuulehingust, mööduvust”. Karjane ja põlluharija on algulugude ajastu põhilised elukutsed.

Jutustuses on tegemist tänuohvritega, mis seostub palvega tulevaste õnnistuste pärast. Jumalale tuuakse ohvriks parim – lammaste esimene sugu ja rasv, mis oli ohvri kõige väärtuslikum osa (vt 3Ms 3:16j).
Kaini ohver ei ole vähem väärtuslik. Jumal on oma hinnangutes suveräänne. Heebrea kiri vihjab siiski olulisele põhjusele, miks Aabeli ohver Jumalale meeldis: „Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse, ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi” (Hb 11:4). Millest siis tunneb Kain, et Jumal ei võta ta ohvrit vastu? Heebrea mõtlemise järgi eelkõige tagajärgedest: õnnistuse ärajäämisest. Ei ole õnnistatud see, kes arvab, et venna kõrvaldamine on lahenduseks ta oma probleemidele.
Ometi ei heida Jumal Kaini oma plaanidest välja, vaid paneb ta proovile. Ta peab ise oma teo tagajärgedega hakkama saama. See on osa inimsaatusest, mis ikka ja jälle kordub. Jumal ütleb: „...kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind” (s 7). Sõna-sõnalt võiks tõlkida: „kui sa heale ruumi ei anna“.

Kain vastab ülbelt: „Kas mina olen oma venna hoidja?” – Seda võiks tõlkida ka: „Kas mina olen oma venna karjane?” Nüüd „kisendab venna vere hääl” maa pealt Jumala poole. Kuna maa peal polnud kedagi, kes kohut mõistaks, kisendas sündinud ülekohus taevase Kohtumõistja poole (vrd 9:5j). See sõna puudutab Kaini elu aluseid. See, kes maad määrib verega, on ennast lahutanud viljaka elu ahelast. Nii saab põllumehest hulkur ja põgenik. Ta on nüüdsest lindprii, kes vajab selleks, et edasi elada, kaitsemärki. See ei kehti ainult tema, vaid kogu langenud inimkonna kohta, kes elab Jumala armust „hommiku pool Eedenit” (s 16). „Kaini märk” pole siin häbimärk, nagu me seda väljendit tänapäeval kasutame, vaid Jumala poolt antud kaitsemärk. Pole mõtet küsida, kust need inimesed võisid tulla, kes Kaini oleks maha löönud. Piibel räägib Aabeli ja Kaini loos millestki, mis iseloomustab kogu algulugude ajastut. Nii ei tuleks „Noodi-” ehk „pagulaste maad” otsida ei muistsetelt ega kaasaegsetelt kaartidelt, vaid kõikjalt, kus patt on tulnud inimese ja Jumala, inimese ja inimese vahele.

Selle loo tõde ei seisne selles, et alati võidab Kain, vaid selles, et tapmine ei lahenda ühtki probleemi. „Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik!” (s 12). See on vastupidine olukord Jeesuse poolt öeldule: „Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa” (Mt 5:5). Kuid Kain ei lange ka hilisema korralduse alla, mis seisab nn „Noa lepingus”: „Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi!" (1Ms 9:6). Jumal hoolitseb ka süüdlase eest. Ta teab, et pattu pole võimalik hävitada patuse hävitamisega. Veritasu viib alati vägivalla eskaleerumiseni. 1Ms 9:6 nimetatud surmanuhtlus eeldab riigikorda ja on seotud veeuputusjärgse uue maailmaga.

Teatud mõttes kordub Aabeli ja Kaini loos paradiisist väljaajamine. Kaini juures saab selgeks, kuidas Aadama langus peegeldub ta järeltulijate elus.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Miks esimene vennatapp toimus usulistel motiividel?
Kust me teame, et meie tänuohver võeti vastu?
Milline seos võiks olla pagulusel ja vennatapul tänasel päeval?
Kes pärivad kaasajal maa?
Millist rolli kurjuse eskaleerumisel mängib kadedus?
Kas patuse füüsiline kõrvaldamine lahendab patu probleemi?
Mis on see jumalik märk, mis meid kaasajal võiks patu tagajärgede eest kaitsta?
Miks Jumal muretseb isegi mõrtsuka saatuse pärast?

Uudised

PP Festivali 2020 fookuses oli jüngerdamine

30 Oktoober 2020
PP Festivali 2020 fookuses oli jüngerdamine

Oktoober 2020 Tuuli Pesur, PP 2020 projektijuht Jumala erilist tegutsemist ja muudetud elusid täis noorte 42. Piiblipäevad, 25.–26. septembril toimunud festival, oli varasemate aastatega võrreldes mitmeti erinev. Kui seni korraldati neid...

Pöördumine Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja väljaandmisega

30 Oktoober 2020
Pöördumine Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja väljaandmisega

Oktoober 2020  Käesolev aasta on Piibli aasta. Kirikud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid on kuulutanud käesoleva aasta Piibli aastaks, et tähistada ühiselt 1600 aasta möödumist Püha Hieronymuse surmast, kes tõlkis...

Mida on õppida 3D koguduselt?

30 Oktoober 2020
Mida on õppida 3D koguduselt?

Mida on õppida 3D koguduselt? Herkis Roosimaa, Hiiumaa Misjonikoguduse pastori kokkuvõte oma KUSi lõputööst Uuringud näitavad, et kui Eesti noored lõpetavad kooli ja lahkuvad kodust, siis nad vahetavad sageli kogudust või...

Professionaalsete muusikute kontserdid tulid koju kätte

30 Oktoober 2020
Professionaalsete muusikute kontserdid tulid koju kätte

Oktoober 2020 Katrin Selbak, Rakke Kogudus Kuidas avada koguduse ruume ja tegevust kogukonnale? Rakke Kogudus on selle küsimusega tegelenud alates mullu kevadel suurematesse ruumidesse kolimisest.Tänavu kevadel pakkus Pille Lille Muusikute Fond...

2020-7-oktoober

30 Oktoober 2020
2020-7-oktoober

SISUKORD Virtuaalteenus ühendab kogu maailma Lehari KaustelMa olen siin, et hoolida! Miikael Johan TammLõppsõna kõigest Ermo JürmaErmo Jürma – teekäija koos nelja kogudusega Erki TammPea meeles, et sa sured! Anatoli MetsIn...

Antsla ja Mooste koguduste palvepartnerlus

30 Oktoober 2020
Antsla ja Mooste koguduste palvepartnerlus

Oktoober 2020 Peeter Lemats, Antsla koguduse pastor EKB Liidu koguduste 2020. aasta palvepartnerite üks loos langes Antslale ja Moostele. Mooste külastuse (vanavanemate päeval, 13.09.2020) järel küsitlesin Antsla Mariat, Signet, Einikest, Pillet,...

Tulevik on juba alanud

30 Oktoober 2020
Tulevik on juba alanud

Oktoober 2020 Einike Pilli, KUSi rektorFotod: Kadi Tingas Futuurumi osalejate viimane kodutöö oli seotud koguduse organisatsioonikultuuri analüüsi ja ühe parendava muutuse elluviimisega. Milliseid muudatusi noored ellu viisid?Järgnevalt toon mõned näited tehtud...

Laagri koguduses võttis teatepulga üle pastor Peeter Tamm

30 Oktoober 2020
Laagri koguduses võttis teatepulga üle pastor Peeter Tamm

Oktoober 2020  Laagri Kristlik Kogudus tähistas 27. septembril 10. sünnipäeva. Sel pidupäeval toimus koguduse elus teinegi märgiline sündmus – koguduse rajaja Tõnis Roosimaa andis teatepulga edasi järgmisele karjasele Peeter Tammele.Tähtpäevale...

Elva koguduse uus karjane Margus Kask

30 Oktoober 2020
Elva koguduse uus karjane Margus Kask

Oktoober 2020 Andres Saumets, Elva koguduse juhatuse esimees Elva baptistikoguduses 4. oktoobril toimunud uue pastori Margus Kase ametisse seadmisega jõudis lõpule kaheksa kuud kestnud otsimise teekond. Veerand sajandit Elvas teeninud pastor...

Novellikogu „Varjatud varandusi“

30 Oktoober 2020
Novellikogu „Varjatud varandusi“

Oktoober 2020 Aare Tamm, pastor emeeritus Ridalast Trükist on tulnud minu uus raamat „Varjatud varandusi“, mis on saadaval Logose ja Pauluse raamatupoodides, Oleviste raamatuletis, Ridala palvelas ja EKB Liidu keskuses. Köite...

Linke