Otsing

12/2016 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. Seepärast jäetakse nad saatuse hooleks ajani, mil sünnitaja on sünnitanud; siis pöördub ta vendade jääk tagasi Iisraeli laste juurde. Ja tema seisab ning hoiab karja Issanda jõus, Issanda, oma Jumala nime ülevuses. Ja nemad jäävad elama, sest tema on suur ilmamaa ääreni. Ja see tähendab rahu” (Mi 5:1–4a).

Jumal ei jätkanud sellega, mis arenes Jeruusalemmas, vaid tegi täieliku restardi.

Prohvet Miika elas segasel ja süngel 8. sajandil enne Kristust. Põhjapoolne naaberriik Iisrael oli hävitatud assüürlaste poolt. Kuid tema kodumaa Juuda lood polnud paremad. Rikkad ja ülbed ajasid varandust kokku ja rõhusid vaeseid. Valitsejad olid rahva õigused jalge alla tallanud. Altkäemaks, kurjus, kõrkus, pettus, moraalilangus, perekondade lagunemine – need olid märgid, mis kõnelesid peatsest hukatusest.

Selles üsna lootusetus olukorras näeb prohvet Miika, et kord sünnib uus valitseja, kelle päritolu on salapärane ja kelle valitsus toob kaasa suuri muudatusi. Miika ei aimanud, et selle prohveteeringu tegeliku täitumiseni kulub veel aastasadu. Nüüd on tolle imelise valitseja, Jeesuse Kristuse sünnist möödunud kaks tuhat aastat ja meie laulame jõululaulu: „Oo väike linn, oo Betlehem, kui vaikselt uinud sa! … Su tänavatel siiski on igaviku läik. Me ootused ja lootused on koos sel ööl siin kõik“ (VL 93).

Prohvet Miika nimetab seda linna aga „Petlemm Efrataks“. Selles on vihje kuningas Taaveti soole ja Efrata suguvõsale. Nii täitub ka prohvet Naatani poolt Taavetile antud tõotus: „Kui su päevad täis saavad ja sa puhkad koos oma vanematega, siis ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudeist, ja ma kinnitan tema kuningriigi“ (2Sm 7:12). Siiski peitub Miika kuulutuses ka kriitiline joon Taaveti järeltulijate suhtes, kelle võimukeskus oli Jeruusalemmas. Jumal ei jätkanud sellega, mis arenes Jeruusalemmas, vaid tegi täieliku restardi. „Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja“ (Js 11:1). Nii prohvet Miika kui Jesaja sõnumis välditakse sõna „kuningas“. Siin toonitatakse, et selle uue alguse juured „põlvnevad muistseist päevist, igiaegadest“ (s 1b).

Jeesuse sünnis täituvad niisiis veelgi vanemad kui Taaveti kuningriigiga seotud lootused ja ootused. „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde“ (Jh 1:14). Paljudest Vana Testamendi prohveteeringutest paistab meile hea karjase pilt (Js 9:5j; 11:1–10; Ps 72:8; Hs 34:23–25). See, kes sünnib, on karjaste kuningas. Nii pole juhus, et jõuluööl ilmub ingel just karjastele väljal.

Kuid prohvet Miika päevil jäetakse rahvas veel mõneks ajaks saatuse hooleks „ajani, mil sünnitaja on sünnitanud“ (s 2). Kui uus valitseja on aga ametisse astunud, siis pöördub „Iisraeli laste juurde tagasi vendade jääk“ (s 2). Kuid kõik see ei sünni endastmõistetavalt, enne kui saabub rahu ja Assuri maadki, kes oli ka Juuda ja Iisraeli kallale tunginud, karjatsetakse mõõgaga. 16 petlemm piia

Täna mõistame toimunut selgemini. Jeesuse sünni ajal valitses Rooma riiki keiser Augustus. Temas nähti tol ajal tuntud maailma õnnistegijat. Kuid prohvet Miika oli näinud, et uus valitseja ja rahuvürst ei sünni Jeruusalemmas ega Roomas, vaid Petlemmas. Jumal pole kuulsuste ja tugevate pataljonide poolel. Petlemma laut ei ole kurb juhus, vaid see kõneleb Jumala põhimõtteist. Ta tõukab maha võimukaid ja ülendab alandlikke (Lk 1:52). Petlemmas sündinul on globaalne mõju. Sellest kõnelevad temale omistatud tiitlid, nagu „Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst” (Js 9:5). Petlemma Jeesuses leiame lootuse ja valguse, mis valgustab pimedaimatki ööd.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised tunded valdavad sind, kui lauldakse Petlemmast?
Millised mõtted tekkisid selle linna ja paikkonna nimega Iisraeli rahval?
Kas Vana Testamendi prohvetite kuulutusi tuleks mõista sõna-sõnalt või sümboolselt?
Millistest valitsejatest on kristlaskond unistanud?
Kas teokraatliku riigi ideaal vastab karjaste kuningapildile?
Milline mõju on Petlemmas sündinul sinu elus?

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke