Otsing

03/2012 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

16 konverents8 helarihellenurm

„Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast, ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle." (Mt 10:34-39; Lk 12:49-53; Mk 7:10-13)

Jeesus toob uut

See, kes asub Jeesust järgima, peab vabanema kõigist inimlikest illusioonidest. Jeesus ütleb: Te astute inimeste keskele rõõmu- ja rahusõnumi kandjaina. Kuid see ei tähenda, et teid võetaks rahu ja rõõmuga vastu. Väljend balein eirenen – „rahu heitma" – tähendab rahu tooma, rahu rajama. Jeesus ütleb „ei" näilisele rahule ja mugavusele, egoistlikule püüdlusele, luua oma isikliku elu turvatsoon. Sellise „rahu" asemel tuleb eelistada Jumala tahte järgimist. See tähendab pühendumist ja ohvreid. Jeesus näeb, et uus, mida ta toob, ei kasva orgaaniliselt vanast välja. Vana ja uue vahel on murdepunkt. "Ükski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele; sest niisugune augutäidis rebeneb küljest lahti ja lõhe läheb pahemaks." (Mt 8:16)

Jeesus ütleb, et rahu asemel toob ta hoopis „mõõga". Meile meenub kohe „tule ja mõõgaga" misjonitegevus siinsetel aladel. Muidugi ei tohi seda mõista sõnasõnaliselt. Marahairan balein – „mõõka heitma" – tähendab olukorda, mis on vastandlik meie kujutlusele rahust. Jeesuse sõnum paneb liikuma mitte ainult head, vaid ka kurjad jõud. Jeesus ei kutsu sõdima, kuid juhib tähelepanu sellele, et parimgi sõnum tekitab patustes inimestes vaenu ja rahutust.

Jeesuse dramaatiline kõneviis ei huvitu loomulikult inimeste vaheliste suhete purunemisest ja isiksuse lõhestumisest. Ta lihtsalt kirjeldab patuste inimeste reaktsiooni Jumalast lähtuvale tõele. "Sest poeg põlgab isa, tütar tõuseb ema vastu, minia ämma vastu: inimese vaenlasteks on ta oma kodakondsed. Aga mina vaatan Issanda poole, mina ootan oma pääste Jumalat: küll mu Jumal kuuleb mind." (Mi 7:6-7) Selline oli prohvet Miika kaebus jumalatus maailmas.

Jeesus väärtustab inimsuhteid

Kui me võtaksime Jeesuse neid väljendeid sõnasõnalt ja üldkehtiva juhisena, siis oleksime vastuolus tema põhihoiakuga, mis väljendub: "Mooses ütles ju: "Austa oma isa ja oma ema!" ja "Kes isa ja ema sajatab, peab surma surema!", teie aga ütlete: Kui inimene ütleb isale ja emale: "Mis sinul iganes oleks minu käest saada, on korban", see tähendab: templile pühendatud ohvriand, siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud." Ja teete palju niisugust." (Mk 7:10-13) Jeesus ei eita loomulike inimsuhete väärtust ning tähendust, kuid ta ootab, et need oleksid pühitsetud kõige väärtuslikumast – suhtest Jumalaga. Kristlasele ei piisa ligimesearmastusest üldises mõttes, meid on kutsutud armastama jumaliku, agape-armastusega. Niikaua kui see maailm pole taevase Isa maja, ei ütle ka Jeesus, et "kodanlik perekonnaideaal" on juba iseenesest midagi püha ja puutumatut. Jumala riigis saab meil olema palju enam tõelisi vendi ja õdesid, emasid ja isasid, põlde ja kodusid. (Mk 10:30) "Kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle." (Mt 10:39)

Jeesus ei propageeri anarhistlikku rahutust rahutuse pärast. Võitlev hoiak on siin allutatud rangelt eesmärgile. Negatiivsetele hoiatustele järgneb positiivne programm: „Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt." (Mt 10:38) Kõnekäänuline stauron lambanein – „risti võtma" tähendab vabatahtlikult kõigi eelpool kirjeldatud kannatuste enese kanda võtmist, nii nagu hukkamõistetu pidi ise oma risti hukkamispaigale kandma. „Risti enese peale võttes käib ta Jeesuse järel – ja Jeesuse järel käies suudab ta oma risti kanda ja taluda." (Elmar Salumaa)

Jeesuse ütlus elu leidmisest ja kaotamisest esineb evangeeliumides kuuel korral. See ütlus on algusest peale seostunud ristikandmise manitsusega. Jeesus ei kutsu siiski ebamugavusi otsima, ta kutsub ennast järgima: "Teie saate kõikide vihaaluseks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse." (Mt 10:22)

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mida tähendab „mõõk" meie suhetes kaasinimestega?
  2. Kus on meie usuelus olnud selliseid murdepunkte, kus suhted lähedastega kannatasid selle tõttu, et olime otsustanud Jeesust järgida?
  3. Milliseid tundeid need olukorrad meis tekitasid?
  4. Mis on Jeesuse eesmärk selliste konfliktide kirjeldamisel?
  5. Mis on jüngri tasu ja kuidas oleme seda oma usuelus kogenud?
.

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke